Enexis wint award van het beste Management Traineeship in de Benelux 2015

Continue Reading

‘Crises vormen de ideale voedingsbodem voor transities’

Jan Rotmans, Hoogleraar Transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, ziet de crisis niet als probleem, maar als kans. Mensen hebben crises nodig om veranderingen door te willen voeren. En er zijn veel veranderingen nodig, want het hele systeem moet hervormd worden. Niet alleen de energievoorziening, maar ook zaken zoals de zorg, de bouw en sociale zekerheid vragen om een decentrale aanpak.

De veranderingen komen van onderop. Volgens Jan Rotmans heeft de financiële crisis deze beweging versterkt. Mensen vertrouwen multinationals minder en willen weten waar hun spullen vandaan komen. Daarnaast willen mensen weer in contact komen met hun omgeving. Omdat deze trend om problemen lokaal aan te pakken een reactie is op de globaliserende wereld, noemt de hoogleraar transitiekunde dit ‘glocalisering’. Verder spreekt Rotmans van ‘samenredzaamheid’, het idee dat veel zaken in gemeenschappen opgelost kunnen worden.

Regelgeving staat de mogelijkheid om dingen zelf op te lossen vaak in de weg. Met die gedachte pleit Jan Rotmans voor “een slimme faciliterende overheid”. Dit betekent dat de regering innovatieruimte creëert en belemmeringen aanpakt die transitie in de weg staan. Mensen moeten de mogelijkheid hebben om creatief te kunnen zijn op juridisch, organisatorisch, financieel en mentaal niveau. Dit is essentieel voor de ontwikkeling van een nieuwe, duurzame, decentrale samenleving. Omdat mensen meer open staan voor veranderingen in een crisis zijn de systeemcrises onze hoop op een duurzamere toekomst, aldus Jan Rotmans.

Groei van binnenuit faciliteert en verbindt. Groei van binnenuit is een ervaren speler in het ontwikkelen van o.a. organisaties. Ook in het opzetten van nieuwe netwerkorganisaties kunnen wij samen met Minase als Impannatori helpen om een netwerk te laten werken.

Social Innovation door netwerkorganisaties

Social innovation is de personificatie van een grote trend in de hedendaagse maatschappij. Problemen in de samenleving samen oplossen om er allemaal beter van te worden. We hebben het hier over allerlei initiatieven, vernieuwingen en uitdagingen zowel lokaal, regionaal of zelf nationaal. Het kan uitgroeien tot een breed initiatief van diverse partijen en personen, denk aan burgers, ondernemers en wetenschappers.

Tilburg University heeft social innovation hoog op de agenda staan. Haar partners zijn de overheid, bedrijven, kennisinstellingen en burgers. Zij zijn het die oplossingen, vernieuwingen en uitdagingen zoeken in deze tijd vol veranderingen. Samen neemt de TU het initiatief voor nieuwe strategieën, concepten, ideeën, producten, diensten en modellen die in ieders behoefte voorzien. Ze brengt verschillende wetenschapsgebieden bijeen om in multidisciplinaire teams samen te werken in netwerkorganisaties. Met deze manier van werken wordt inhoud gegeven aan Understanding Society via social innovation.

Hedendaagse kennis ontwikkelen vraagt om het bundelen van krachten. Met name in het begin loopt het daar vaak op spaak. Vaak gaat het om complexe samenwerkingsverbanden met partijen die nog niet vaak met elkaar verbonden zijn geweest. Groei van binnenuit is een ervaren speler in het ontwikkelen van o.a. organisaties. Ook in het opzetten van nieuwe netwerkorganisaties kunnen wij samen met Minase als Impannatori helpen om een netwerk te laten werken.

 

Genmab wint de CRIP Biotech Company of the Year award

Van harte gefeliciteerd met deze fantastische GROEI van binnenuit. De oprecht trotse CEO Jan van de Winkel draagt deze prijs op aan alle Genmabbers, die het bezet uit zichzelf en elkaar hebben gehaald in de afgelopen periode; “… for the impressive advances we’ve made with our pipeline, proprietary innovative technology platforms, partnerships and financial security. This award recognizes the company’s recent transformation and is a testament to the tireless determination of all Genmab employees.” www.genmab.com

Groei van binnenuit eervol in nieuw praktijkboek

‘Faciliteren zonder omwegen’ luidt de titel van dit nieuwe praktijkboek. Een spannende titel, want faciliteren kan soms juist op het bewandelen van omwegen lijken. We zijn met Groei van binnenuit dan ook trots dat we onderdeel uit maken van dit prachtige boekwerk.

Het Team Ontwikkel Plan van Groei van binnenuit kreeg een mooie plek in het praktijkboek waarbij professioneel faciliteren centraal staat. Het toetje van het hoofdstuk is de zeilclinic (Sail Experience) zoals die door het Enexis Management Team Grootverbruik is beleefd en de apotheose is van het teamontwikkelproces.

Facilitators, coaches, opleiders en personeelsfunctionarissen benutten allerlei werkvormen, die het bewuste en intuïtieve aanboren en waarbij het doel niet altijd direct helder is voor alle betrokkenen.
De op deze manier verkregen inzichten brengen wel beweging in zaken die eerder onmogelijk leken. Professioneel faciliteren maakt het mogelijk om via “omwegen” recht op uw doel af te gaan, en antwoorden te leveren op vragen waar menig manager mee rondloopt:

– Hoe creëren we een effectief proces?

– Hoe verlagen we het ziekteverzuim?

– Hoe smeden we alle individuen tot een team?

– Hoe betrekken we alle deelnemers actief in het project?

– Hoe verbeteren we de arbeidsmotivatie?

– Hoe kunnen we de kwaliteit omhoog brengen?

– Hoe brengen we de gewenste verandering tot stand?

Het boek toont in 24 praktijkvoorbeelden de mogelijkheden en resultaten van het vak faciliteren. Zowel facilitators als opdrachtgevers komen aan het woord. De voorbeelden variëren van grootschalige projecten op nationaal als internationaal niveau, tot kleinschalige processen binnen een kleine organisatie of afdeling. Ze spelen zich af in zowel profit als non-profit sectoren. IAF Nederland (de vereniging voor Facilitators) heeft samen met uitgeverij Gelling en auteurs Lelie, Haarmans, Fruytier en De Monchy een toegankelijk, informatief en inzichtelijk boek ontwikkeld dat de lezer zonder omwegen een blik in de keuken van faciliteren geeft.

 

Groei van binnenuit in ‘Faciliteren zonder omwegen’Groei van binnenuit in ‘Faciliteren zonder omwegen’ 

Han Slootweg winnaar Dutch Power Award 2013

Tijdens het vijfde Dutch Power symposium is de Dutch Power Award 2013 uitgereikt aan Han Slootweg, manager Innovatie bij Enexis en de eerste hoogleraar Smart Grids aan de TU/e. Slootweg is een ex-deelnemer van het Personal Strategy Programma van GROEI. Mede door de deelnemers aan het symposium werd hij uit drie genomineerden gekozen. Dutch Power voorzitter Roland van der Pouw roemde hem als ‘de man die DOET’.

De Dutch Power Award wordt elke twee jaar uitgereikt aan een persoon of organisatie die een zichtbare bijdrage levert aan de Nederlandse energiesector en verbinding weet te leggen tussen verschillende partijen binnen de sector. Slootweg draagt binnen Enexis bij aan een vooraanstaand systeem van Risk based Asset Management en technologisch onderzoek. Hij realiseerde succesvolle multidisciplinaire Smart Grid Pilots. In alle pilots worden drie aspecten gecombineerd: vernieuwing in de energietechnologie, gedrag van mensen en bijdragen aan de energietransitie.

Op de TU/e is Slootweg succesvol in het betrekken van jonge academici bij de energietechnologie. Er studeren meer ingenieurs elektrotechniek af in de energierichting en er wordt meer gepromoveerd. Door te participeren in vele conferenties, en artikelen en een column te schrijven, draagt Slootweg actief bij aan een beter imago van de sector. Hij wordt ook veelvuldig geïnterviewd voor populaire kranten. Zelf zegt Slootweg: “Durf te doen. Zet iets in beweging. Je kunt heel lang allerlei redenen bedenken om niet in beweging te komen. Maar op een gegeven moment moet je gewoon vooruit. Dus doe!”

GROEI sprak afgelopen zomer nog uitvoerig met Slootweg o.a. over coaching. Lees hier het interview met Han Slootweg

DE WERELD VAN MORGEN

Groei van binnenuit interviewt bijzondere mensen die in het verleden op een onderscheidende manier hebben deelgenomen  in de diverse training- en coaching trajecten. Rachelle van der Linden, conceptontwikkelaar en oprichter van Knab . Op het hoofdkantoor van de nieuwe bank in Hoofddorp deelde de succesvolle onderneemster haar inspiratie en passie met ons.

 

DE WERELD VAN MORGEN

 

Rachelle van der Linden pronkt met inspirator Gandhi in het nieuwe hoofdkantoor van Knab in Hoofddorp.

 

 

Ze is het bewijs dat een vlinder geen ‘one day fly’ is. Op intuïtie wijst ze bedrijven gepassioneerd de weg naar een nieuwe wereld. Ze is de muterende parel in de schelp der changement. Wie of wat boeit niet zo, maar ‘waarom’ is haar drijfveer. Rachelle van der Linden ontwikkelde het concept van de Bank van de Toekomst; Knab. Waar haal je het lef vandaan om in een tijd van financiële misère te starten met een bank?

“Het kan anders. Consumenten kiezen steeds minder voor producten en steeds meer voor bezieling. We geloven in de pure oorsprong van ‘waarom’ een product ooit is ontstaan. Je moet kiezen vanuit je hart. Mensen die hier bij Knab in Hoofdorp aan de slag zijn, functioneren allemaal vanuit het geloof in onze manier van werken, zelfs de kantinebeheerder. Niet vanuit de gedachte van een product, maar vanuit de klant. Voor de nieuwe medewerkers van Knab betekent het een verandering in denken: pure mindsetting. Het is voelen, doorleven en doorgronden waar we voor staan. Lef hebben en je verantwoordelijkheid nemen.”

Voorloper
“1 juli 2009 was ik op het congres van klanttevredenheid en kwam ik in contact met René Frijters. René is CEO geweest en medeoprichter van de meest klantgerichte en innovatie broker van Nederland: Alex Beleggingsbank. In 2007 werd deze bank overgenomen door Binck Bank. We spraken op het congres over een vernieuwend concept in de financiële wereld. Nieuwe spelregels, meer transparantie, een eenduidige boodschap en vooral ’more power to the people’. We denken niet voor onze klanten, maar we denken met ze mee. In dat kleine zinnetje zit een enorm verschil.”

“Onze bank is vanaf de grond op een geheel andere wijze opgebouwd dan andere banken op deze aardbol. Dat was volgens ons de enige manier om ‘de Bank van de Toekomst’ te realiseren. Het spel is veranderd. We zijn een voorloper op waar de financiële wereld naar toe gaat. De reacties van andere banken op onze start waren overigens erg positief. Ze vinden het van lef getuigen dat we op dit moment de financiële wereld op een innovatieve manier in durven te stappen.”

‘Het geeft een kick om met bezieling en passie conventies te doorbreken’

“Bij een ontwikkeling van een concept zoals Knab, werk ik vanuit verschillende modellen. De essentie van het verhaal is hoe een netwerk is opgebouwd. Het model van Marco Derksen (van 1.0 naar 3.0, red.) is daarbij één van mijn drijfveren. Het laat heel duidelijk zien welke rol een bedrijf inneemt bij de consument. Het model visualiseert de veranderingen in de maatschappij. Ik geloof in dit model en anticipeer op wat de maatschappij verlangt van een organisatie. De kleur bekenner die ik toe pas, laat zien waar iemand voor staat. Deze twee modellen geven een concreet beeld van een startpositie en het einddoel. De uitdaging zit in de weg naar het doel. Het vormen en het operationeel maken van een filosofie.”

“Wij van Knab zijn een onderdeel van de financiën van consumenten, niet de bepalende factor. We denken onafhankelijk mee over oplossingen en faciliteren de klant. Dit is een volledig andere benadering dan de werkwijze die hedendaags door bijna alle bedrijven wordt gehanteerd. En ja, die achterhaalde filosofie moet en gaat veranderen. Dat kan alleen door dingen groots aan te pakken. Ik probeer een platform te bieden om deze transitie succesvol te begeleiden.”

Change
“Grote bedrijven zitten vast in hun eigen denkpatroon, waardoor het heel lastig is om conventies te doorbreken en een transitie te bewerkstelligen. We moeten onze nek uit steken om mee te kunnen gaan met wat de klant aan ons vraagt. Klantgerichtheid is een veel gebruikt toverwoord, maar ik zie dat maar af en toe terug bij de meeste organisaties. Consumenten zijn de afgelopen jaren met hun neus op de feiten gedrukt. Ze trappen niet meer in leuke oneliners of dure reclamespots. Er moet geloof en overtuiging zijn waar iedere handeling aan ten grondslag ligt. Die verandering is voor een groot gedeelte een menselijke omslag.”

“Het geeft een kick om met bezieling en passie deze conventies te doorbreken. Ondanks dat bij veranderingen vaak de hakken in het zand gaan, merk ik dat klanten zich niet zo bedreigd voelen als dat men vooraf denkt. Ik zie vaak dat er iets gebeurt bij mensen. Noem het een effect of een boost. Ik probeer mensen comfortabel uit hun comfortzone te halen, zodat ze vertrouwen genoeg hebben in de ‘change’ die ze willen door maken. De switch zit vaak tussen de oren. ‘Power to the people’ en ik bewaak de transitie.”

‘Alles wat je wil, kun je creëren’

Coaching
“Tien jaar geleden was ik nog werkzaam bij Essent Online. Ondanks mijn prille leeftijd wilde de hogere hand mij op een stoel binnen de directie. Ik zou de verantwoordelijkheid hebben over een groep medewerkers. Maar de vraag was of ik dat diep in mijn hart wel wilde. ‘Nee’. Ik wilde geen mensen aansturen, maar dingen echt veranderen. In die tijd heb ik bij Frans Trommelen het Personal Strategy Programma doorlopen. Het gaf me wat mee waar ik tot op de dag van vandaag nog iets aan heb. Coaching is een bewustwordingsproces. Je komt dichter bij jezelf en dat helpt je bij het maken van de juiste keuzes voor de toekomst. Je leert erkenning en waardering uit jezelf te halen. Alles wat je wil, kun je creëren. Dat was voor mij de meerwaarde van het traject.”

“Ik heb bij Essent regelmatig meegemaakt dat het gros rechtsaf ging, terwijl ik dacht dat linksom de oplossing was. Ik heb nog een aantal beargumenteerde stukken liggen om mensen te overtuigen van hun keuze. Langzaam ben ik mijn eigen filosofie gaan ontwikkelen en daar geloof ik heilig in. Ik heb destijds de volledige belofte aan mezelf afgelegd om alleen nog dingen te doen die ik leuk vind. Met bezieling en passie werken aan uitdagingen die echt een verandering met zich mee brengt.”

“Mijn missie is om processen te doorbreken. Ik heb bij Essent gezien waarom dat zo belangrijk is. Daar ontstond het lef om door te pakken. Weliswaar niet binnen Essent, maar in mijn eigen bedrijf. Uiteindelijk ben ik een gepassioneerde ondernemer geworden die 24/7 bezig is met die toekomst. Daar voel ik me gelukkig bij.”

Vlinder
“Knab is weliswaar een groot voorbeeld, maar het is zeker niet het enige wat ik met mijn bedrijf Creatinc heb gerealiseerd. Denk aan de foodsector, waarin we met DeliXL een prachtige concept tot werkelijkheid hebben gemaakt. Op dit moment ben ik samen met de Nederlandse Spoorwegen bezig om de perrons in Nederland aan te pakken. Als je ziet hoeveel mensen er dagelijks over die perrons lopen en wat er mee gedaan wordt… een mooie uitdaging!”

‘Ik ken niet altijd exact de markt waar een bedrijf zich in bevindt, maar wel hoe je echte toekomstgerichte veranderingen kunt realiseren’

“Het is niet zo dat alles wat ik aanraak in goud veranderd. Natuurlijk gaat er wel eens wat de mist in. Dat hoort erbij. Maar als je iets echt wil, dan lukt het vaak ook. ‘No mountain to high’! Je moet gewoon je nek uitsteken en ergens in geloven. En die dimensie voelen en overbrengen op anderen. Met een eenduidige missie ergens aan beginnen. Kijk, ik ken niet altijd exact de markt waar een bedrijf zich in bevindt, maar wel hoe je echte toekomstgerichte veranderingen kunt realiseren. Gehypnotiseerd of geïsoleerd door de denkwijze van het bedrijf zien mensen de echte pareltjes van de organisatie niet meer. Terug naar de bron. Uitzoeken waar de werkelijke assets zitten en dan opnieuw gaan bouwen.”

“Op dit moment ben ik twee dagen in de week op het hoofdkantoor van Knab om de transitie en de filosofie te bewaken. Het was een flinke klus en ook al begint het nu echt pas, ik ben trots op wat er nu al staat. René Frijters heeft me al enkele malen gevraagd om bij de Bank van de Toekomst te blijven werken. Maar het ligt niet in mijn aard om vijf dagen in de week voor een bank te werken. Ik bepaal liever mijn eigen werkweek en probeer te doen wat ik leuk vind. Veel mensen noemen mij een vlinder, omdat ik niet in hokjes wil leven. Ik fladder waar ik wil en vlieg van project naar project. Ik doe aan gezonde kruisbesmetting en neem de goede ideeën uit verschillende branches mee in concepten met een totaal andere achtergrond. Ik haal overal mijn inspiratie vandaan, dat is misschien wel het enige stukje continuïteit. Heerlijk.”

“Knab heeft behoorlijk wat geëist in mijn werkbelasting. De komende tijd wil ik weer wat meer aandacht schenken aan andere dingen. Zomaar een voorbeeld is een inspiratiereis voor de top uit de foodindustrie. Met een groep mensen naar New York om inspiratie op te doen en goede ideeën mee te nemen. Ook wil ik mijn kindje Creatinc.nl de aandacht geven die zij verdient. Creatinc is de personificatie van mijn verhaal. Kortom, ik ga gewoon leuke dingen doen en kijken wat morgen te bieden heeft.”

 

Kijk hier voor meer informatie over individuele coaching programma’s van GROEI.

 

COACHING GENEN

Groei van binnenuit interviewt bijzondere mensen die in het verleden op een onderscheidende manier hebben deelgenomen  in de diverse training- en coaching trajecten. Coach van beroep bij Enexis in optima forma: Gert ter Avest. De transformatie van manager naar coach is de belichaming van de humanistische verandering binnen het management wezen. Het is een even dynamisch als boeiend schouwspel wat met recht een sport op zich kan worden genoemd.

 

 

Gert ter Avest: ‘de kracht van mensen is de schoonheid van coaching’.


COACHING GENEN

 

Enthousiast zwervend over de afdelingen is hij de buitengewone inspirator die Enexis nodig heeft. De herkenbare opgestroopte mouwen staan symbool voor zijn achtergrond en de winnaar die hij is. Gert ter Avest, manager Grootverbruik van Enexis, steekt zijn sportieve aspiraties van het coachingschap niet onder stoelen of banken. Een verhaal over menselijke verandering waar realisme regeert.

“Zo’n vijfentwintig tot dertig jaar geleden had ik een eigen sportschool. Ik begeleidde mensen in fitheid. Heerlijk fanatiek het positieve uit mensen halen. Daarna ben ik in militaire dienst getreden en leerde ik allerlei kanten van leiderschap kennen. Ik leerde bijvoorbeeld dat als je leiding wil geven je leiding moet kunnen ontvangen. Soms is het gewoon niet zeuren maar doen. Daarna ging ik op de vrachtauto bij Enexis waar ik veel te maken had met het magazijn. Ik werd daar manager en schoolde mezelf om in boekhouding. Zo klom ik langzaam op de ladder bij Enexis om te worden tot wat ik nu ben. Bottom up, high! Ondertussen bewoog ik me in mijn vrije tijd in het verenigingsleven van de sport op allerlei gebieden. Ik hou van beweging en mensen. Wat dat betreft is endorfine voor mij dan ook de enige doping die werkt om tot nog grotere prestaties te komen. Het stofje wat het lichaam op een natuurlijke manier aanmaakt, geeft me als manager steeds de voldoening en energie. Dat is op dit moment hard nodig gezien de veranderingen in het bedrijfsleven.”

Wendbaar
“Changement in een bedrijf betekent een ‘gezonde zaak’. Soms is er echter de harde noodzaak om een organisatie te veranderen en dat gaat bepaald niet altijd even zacht. Er zijn op dit moment helaas concrete voorbeelden te noemen waar er harde maatregelen worden getroffen. Dat wil je liever voorkomen.”


‘In de wereld der management heb ik vaak genoeg gezien dat managers niet brengen wat ze kunnen brengen doordat hun ego in de weg zit’

 

“Voortdurend veranderen werkt preventief en mede daardoor subtieler en beter. De harde noodzaak wordt voorkomen en het menselijke proces krijgt de tijd om te ontwikkelen. Het is de werkelijke gedachte achter de ‘survival of the fittest’. Het is een understatement dat diegenen die het sterkst zijn, overleven. Het zijn juist de personen die zich het beste kunnen aanpassen die doorstaan. Zulke medewerkers maken een bedrijf wendbaar. Als je veranderingen beheersbaar kunt uitvoeren ben je flexibel en sta je ongelofelijk sterk. Het heden vraagt om een ‘big change’. De mens speelt de belangrijkste rol in die verandering. Je ziet dat bedrijven tijdens de crisis financieel geen oog hebben voor deze gedachten. Dat beschouw ik als een grove fout.”

“Mijn opinie is dat er binnen een bedrijf een goede balans tussen het harde en zachte nodig is. Vindt de zere plek en leg daar de vinger op. Je ziet dat genoeg bedrijven in deze tijd een afstootcultuur hanteren. Dat is veel te hard en het werkt averechts. Investeren in mens en innovatie is een recept om je klaar te maken voor een nieuw tijdperk van succes. Heb het lef om op dit moment pijn te lijden en daardoor sterk uit de crisis te komen. Het bedrijfsleven bevindt zich in een nieuw tijdperk waarin je niet kunt stilstaan maar moet door ontwikkelen. En dat vraagt nogal wat.”

Omslag
“Bij Enexis heb ik vastgeroeste mensen gezien. ‘Concurrentie’ was in het verleden een vreemd woord. Onze mensen hoorde het in Keulen donderen als dat woord viel. Het oude slag volk met een paarse achtergrond en hun eigen werkwijze, waarden en normen. Dat doet niets af aan het feit dat men goed presteerde, daar draait het in deze ook niet om. Het is de attitude die essentieel is voor het werken in het commerciële energiebestel die hen parten speelde. Klanten kunnen tegenwoordig kiezen en dat maakt het werk dynamischer en energieker. Al je personeel gaat mee in die omslag.”


‘Controle is goed, vertrouwen is beter’

“Vakmensen staan bij ons altijd voorop. Wij als management luisteren, faciliteren en verbeteren. In het verleden had bijvoorbeeld een Grootverbruik manager alle touwtjes in handen. Nu schept hij randvoorwaarden in een gebied waar zijn medewerkers zich vrij in kunnen bewegen. Hij verlegt daarmee verantwoordelijkheden en laat los. Controle is goed, vertrouwen is beter. Een manager creëert voor zichzelf tijd om zijn mensen te begeleiden en dat vraagt een totaal andere benadering van het management. De spil is niet meer de manager maar de vakman. Managers die iets uitmuntend kunnen maar niet in die coachbenadering mee willen gaan, zijn gedoemd te mislukken. Het is perse ‘willen’ en vervolgens ‘lukken’. ‘Kunnen’ komt door de wil van slagen vanzelf, dat staat niet meer voorop.”

“In de wereld der management heb ik vaak genoeg gezien dat managers niet brengen wat ze kunnen brengen doordat hun ego in de weg zit. Hoe kun je dan ooit leiding geven? Je dient jezelf toch te kunnen verplaatsen in een ander? Hoe breng je een boodschap? Op welke manier corrigeer je mensen? Als coach van een team zijn dat tactische en vooral menselijke elementen waar je subtiel mee om gaat. Daar moet je een persoonlijkheid voor hebben die met plezier en een duidelijk doel voor ogen een team inspireert. Je bent als manager als het ware de katalysator van een team. Je versnelt een traject zonder er deel aan te nemen. Een goede manager ziet alles, maar zegt niet alles want anders verpruts je leermomenten en kansen. De passie voor mensen en hun groei is van evident belang voor een coach. Veel managers hebben een kunstje geleerd, maar je moet ‘echt’ zijn. De sociale antenne en de nieuwsgierigheid in mensen is niet iets wat je leert, dat heb je of dat heb je niet. Het is de pure interesse in de mens.”

Emotie
“We hebben op onze afdelingen gestoeid met de wending in. Het is het eigene van coaching vaardigheden, een direct bewustwordingsproces. Managers zijn in een andere rol verzeild geraakt en het vergt tijd om dat te personifiëren naar zichzelf. Daar is begeleiding voor nodig. Het feedbackproces kan af en toe erg confronterend zijn, sommigen zien het zelfs als een directe aanval. Het is echter slechts een interpretatie van de werkelijkheid. Zie het als een tip en helpende hand. Als je niet kritisch naar jezelf kunt zijn dan kun je daar hinder van ondervinden. Er zit vaak meer achter het gedrag van mensen dan we denken of durven te vermoeden. Soms brengt het onderwerpen en emoties naar boven die heel diep zitten. Dat zit dan zo vast. Het is een illusie om te denken dat ik daar als teammanager zelf uit kom.”


‘Een goede manager ziet alles, maar zegt niet alles’

“Ik geloof daarom in de coaching en aanpak van Frans Trommelen. Het startpunt van verandering is van binnen uit. Toch kun je het van buiten uit niet opleggen. Het proces ‘an sich’  is een bewustwordingsproces, maar dat geldt ook voor het geloof in de aanpak. Het kan voor sommigen een heftig proces zijn, iets wat ze liever vermijden. Als je er in gaat geloven, ga je vanzelf dingen herkennen en erkennen. Het brengt je dichter bij jezelf. Ik heb dat regelmatig zien gebeuren bij mensen die een team ontwikkel traject of een individueel ontwikkelingsproces met Frans aangingen. Ik geloof zelf heilig in zijn werkwijze. Hij heeft me meerdere malen overtuigd en bewezen dat zijn aanpak werkt. Het brengt je als manager niet alleen op werkgebied zoveel meer, maar ook persoonlijk.”

Winnaar
“Bereidwilligheid speelt een grote rol voor de prestaties van een team. Een mooi voorbeeld daarvan is een project van Enexis van een tijd terug. Ik moest een team samenstellen voor dat project. Ik scoutte twaalf hele jonge HBO’ers. Bij de start van de uitdaging waren we volgens velen het zwakst samengestelde team. Een betere uitdaging kunnen ze mij niet geven. De sporter in mij komt op dat moment naar boven die zegt: ‘ik wil winnen’. En dat deden we! Uiteindelijk staken we met kop en schouders boven alle andere teams uit. Louter vanuit de wil om te leren tijdens het proces: bereidwilligheid. De begeleiding van zo’n team is voor mij smullen geblazen. Er ontstond een chemie en je zag de bezieling groeien. Er groeide als het ware iets van binnen uit. De individuen in dat team maakten elkaar sterker. Op dit moment zijn al die twaalf jonge klanten senior consultant geworden. Dat geeft als coach toch een kick!”

 

Het Enexis Grootverbruik team van Gert ter Avest ondervond een speciale coachingsessie in Port Zelande. Bekijk hier de ervaringen van de deelnemers en laat u inspireren.

 

Innovatief succes ‘Into Dmentia’ door Minase

Wie de afgelopen weken door het centrum van Tilburg heeft gelopen, kan het niet ontgaan zijn: Een grote gekleurde container bij het stadhuis van de textielstad. Wie verder kijkt dan zijn kleurrijke neus lang is, ontdekt dat het niet zomaar gaat om een blok, maar om een bijzonder project.

Into D’mentia brengt compassie tot leven.

‘Het bevorderen van samenwerking en innovatie tussen en binnen organisaties’, dat is het credo van Minase. Één van onze netwerkpartners is Wiebe Cnossen, mede-oprichter van Minase. Hij richt zich vooral entrepreneurschip en organisatieontwikkeling. Met Minase heeft hij niet alleen een prikkelend adviesbureau in de markt gezet, maar ook een inspirerende werkomgeving geboden voor hoogwaardige samenwerking.

Samen met de zorginstelling De Wever uit Tilburg en de Universiteit van Tilburg werd door Minase een Dementie Experience ontwikkeld: ‘Into D’mentia’. Drie jaar ontwikkeling ging er aan vooraf. Vanaf heden staat er voor het stadhuis in Tilburg een dementie simulator die je laat beleven hoe het voelt om dement te zijn. Door deze innovatie worden betrokkenen bij demente mensen in de gelegenheid gesteld om in de huid te kruipen van een demente vrouw.

Vanuit alle hoeken is er grote belangstelling voor het experiment. Zonder het project te kort te doen, is dat ook niet verwonderlijk. Dementie is een groot probleem in de zorg en dat zal de komende jaren alleen maar toenemen. De cijfers liegen er niet om. Er zijn zo’n 230.000 mensen die lijden aan de ziekte en in 2050 is dat aantal verdubbeld. Het experiment moet bijdragen aan een beter begrip en betere zorg. Demente mensen kunnen zo mogelijk langer thuis blijven wonen, wat leidt tot fikse kostenbesparing in de zorg.

 

Artikel Brabants Dagblad van 23 oktober 2012: