Herontwerp Essent Jong Talent Programma

Eindfilm lichting april 2008:

[vimeo clip_id=42049634]
Eindfilm lichting juni 2009:
[vimeo clip_id=42050093]

Aanleiding

Het ontwikkelen van een MD-programma gericht op prestatiesturing en competentieontwikkeling waarmee jonge, talentvolle en ambitieuze professionals binnen Essent met hun talenten leren te ondernemen en leren te netwerken.

Rollen

Programma-management, ontwikkelaar, trainer – coach

Vraag

Herontwerp het Jong Talent programma o.b.v. action learning en draag zorg voor het programma-management van dit traject.

Uitgangspunten

De grootste valkuil voor de vaak peperdure MD-trajecten is de vrijblijvendheid. Essentieel is daarom een MD-traject zó te ontwerpen dat maximale verbinding wordt gelegd met de businessdoelen van de organisatie. In het Jong Talent Programma hebben we dat, samen met de opdrachtgever gedaan door de principes van Action Learning toe te passen in combinatie met het gebruik van een eenduidige competentietaal en het leren sturen op resultaten.

Aanpak

  • Ontwikkelen van algehele programma-lijn: meetinstrumenten, inhoudelijke modules, feedbackmomenten, scheiding werk- en ontwikkeldoelen, beoordelingscriteria.
  • Selecteren van 12 Jong Talent-competenties.
  • Ontwikkelen van standaards voor het Loopbaanplan, het Rol- en Resultaatprofiel, Persoonlijk Portfolio en Ontwikkelplan.
  • Selecteren van leveranciers.

Resultaat

Na succesvolle afronding van het programma is een deelnemer binnen 3-5 jaar in staat in een hoger-/middenkaderfunctie sturing te geven aan excellente werk-prestaties. Vijftig procent van de voormalige deelnemers aan het Jong Talenten Programma zet binnen 5 jaar na het programma 2 verticale loopbaanstappen. In 2008, 2009 en 2010 is het Essent Management Traineeship bekroond als het beste (management) traineeship van Nederland