T.a.v. individuele coaching maak ik onderscheid tussen:

  • Versterking/versnelling van de performance & ontwikkeling op en rondom de werkplek
  • Oplossing van interne persoonlijke blokkades en belemmeringen

In de afgelopen jaren zijn beide trajecten zowel in het kader van in company programma’s  als op individuele basis veelvuldig uitgevoerd.

  • Bij de 1e categorie is er een directe relatie met de uitblijvende performance en ontwikkeling op of rondom de werkplek.
  • Bij de 2e categorie is dat veel minder het geval en betreft het blokkades en belemmeringen in de persoon zelf. Veelal komen die tijdens trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, groepsdynamische processen binnen een team aan het licht.

De procesgang voor beide vormen van coaching is hetzelfde. Het verschil zit zo gezegd nadrukkelijk in het profiel, de aanpak en werkwijze van de coach.