Wat kenmerkt High Performing Professionals, Teams en Organisaties?

Vanuit een gemeenschappelijke missie en visie onderscheiden wij vier elementen die van essentieel belang zijn voor de ontwikkeling tot een high performing team/organisatie, te weten:

  1. eigenaarschap
  2. discipline
  3. kennis en kunde
  4. relaties

Elk element is onderverdeeld in twee kenmerken gerelateerd aan ‘presteren’ en ‘ontwikkelen’.

Eigenaarschap

Is de mate waarin professionals zich eigenaar voelen van de gemeenschappelijke missie, visie op lange termijn en daaruit als van-zelf uit voortvloeiende uitdagingen in het hier & nu.  Eigenaarschap is bepalend voor de mate van betrokkenheid (=commitment). Het maakt dat professionals zich met het team en de organisatie identificeren; er een rol in willen spelen. Aan de andere kant betekent eigenaarschap ook expliciete (individuele en collectieve) resultaatverantwoordelijkheid.

Discipline

Is de mate waarin  teamleden vanuit een gemeenschappelijke visie te werk gaan en deze gaan vertalen in een gemeenschappelijke aanpak en werkwijze. Samen de richting vertalen in een efficiënte en effectieve inrichting in de vorm van werkprocessen en -plekken. In een groep professionals kan eenieder zijn eigen wedstrijd spelen. Een team doet dat samen en hanteert het principe “het gaat er niet om wie er scoort, maar dat we samen de wedstrijd winnen”. Het betekent dat  teamleden vanuit een gezamenlijke visie op zoek gaan naar een bij behorende aanpak en werkwijze. Een wezenlijk onderdeel van discipline is de wil om  elke dag samen te  willen presteren en leren. Hoe kan het nog beter en ontwikkelt elk individu, het team en de organisatie zich continue vanuit intrinsieke motivatie? Een wezenlijk onderdeel van discipline is het maken, naleven en bewaken van de prestatie- en ontwikkelafspraken. Het betekent dat alle  teamleden die prestatieafspraken kennen, toepassen en monitoren.

Kennis en kunde

Is de mate waarin  teamleden voldoen aan de eisen die  taken en verantwoordelijkheden aan hen stelt. Aan de ene kant is kennis en kunde de mate waarin  teamleden de benodigde functioneel technische vaardigheden beheersen. Heeft eenieder kennis hebben van de werkzaamheden die tot hun takenpakket behoren. Aan de andere kant is kennis en kunde de mate waarin de teamleden de benodigde competenties hebben en dag in dag uit op eigen initiatief en verantwoordelijkheid effectief werkgedrag vertonen dan we (willen) ontwikkelen. Het betekent dat de teamleden in dat kader op eigen initiatief en verantwoordelijkheid effectief werkgedrag vertonen. Van het leiderschap wordt voorbeeld‐ en voorwaardenscheppend werkgedrag gevraagd. Professionals binnen het team dienen mede de randvoorwaarden (processen en systemen) te creëren waardoor de overall organisatie / unit vanuit een sterk vergrote markt‐ en klantgerichtheid excellente werk‐ en ontwikkelprestaties gaat leveren.

Relaties

Is de mate waarin teamleden binnen een veilige en vertrouwenwekkende omgeving met zichzelf en elkaar verbonden zijn. Waarderen professionals elkaar en tonen ze begrip voor elkaar tonen. Het betekent dat de teamleden elkaar zo goed kennen dat zij bewust samenwerking aangaan die tot het meest optimale resultaat leiden. De kwaliteit van de samenwerkingsrelatie binnen een team zijn bepalend voor het vermogen om elkaar gevraagd en ongevraagd feedback te geven en zo samen te leren op momenten van innerlijke en onderlinge spanningen. Het betekent dat de teamleden elkaar steunen en dat leren hoog op de agenda staat.

Alle vier bovenstaande kenmerken dienen in voldoende mate aanwezig te zijn om een high performing team te kunnen vormen. De afwezigheid van één of meerdere kenmerken geeft een aanwijzing van waar het team zich nog op dient te focussen en te ontwikkelen om tot  optimalere prestaties te komen.