Doelstellingen ten aanzien van het eindresultaat van de training:

 • Aan het einde van de training kennen de trainees het belang om vanuit hun Persoonlijk Portfolio met hun talenten binnen Essent te ondernemen;
 • De trainees kunnen d.m.v. het Persoonlijk Portfolio in eigen beheer sturing geven aan hun eigen loopbaan, persoonlijke en professionele ontwikkeling
 • De trainees hebben inzicht in hun persoonlijke sterktes en zwaktes t.a.v. de Management Trainee competenties en de competenties, die daar samenhang mee vertonen.
 • De trainees zijn in staat anderen criteriumgericht te interviewen m.b.v. de STAR-methode.
 • De trainees kennen de relatie tussen persoonlijkheid in termen van Big 5 en het benutten en ontwikkelen van competenties.
 • De trainees zijn in staat die inzichten te vertalen in sterkte- & aandachts-/ontwikkelcompetenties en het rol en resultaatprofiel voor hun eerste project met concrete ontwikkeldoelstellingen.

Voorbereidingsopdracht 

 • De trainees lezen Hoofdstuk 7 Action Learning; Succesvolle aanpak voor jonge, talentvolle professionals, uit: Frank Kwakman en Boudewijn Overduin (Red.) (2003). Professionals & Professionele Ontwikkeling (2004), Academic Service, Haarlem (ISBN-13: 9789052614458 / ISBN-10: 9052614458)


 • De trainees beschrijven zichzelf in termen van bij de Big 5-factoren passende persoonskenmerken. Ze geven in die beschrijving aan wat het gemak is van die persoonskenmerken en kwaliteiten en op welke valkuilen ze in alledaagse (werk)situaties alert dienen te zijn.

Trainingopzet:

 • Criterium gericht interview met de trainer

In 2 subgroepen stellen de trainees een rolprofiel op met persoonskenmerken en competenties voor de trainer en adviseren zij de derde subgroep in hun rol van klankbordgroep van het Essent Management Traineeship. Vervolgens en bereiden zij als een criteriumgericht interview voor, nemen dat af en adviseren zij de klankbordgroep.

 •  Competentiequiz

Nadat de trainees de 12 traineecompetenties individueel hebben gerubriceerd in 2 categorieën, te weten sterktes en aandachts-&ontwikkelpunten voor jaar 1 spelen we volgens de spelregels van 5 tegen 5 de competentiequiz. Daarin kunnen de partijen punten scoren met sluitende definities en het formuleren van passende gedragsvoorbeelden bij de MT-competenties.

 •  Self-assesment

Via een papieren 90 graden reflector doen de trainees een 0-meting op basis van gedragskenmerken en bepalen zij hun top-3 sterktes en aandachts- & ontwikkelcompetenties voor het 1e jaar van het Traineeship. Hiervan wordt een groepsoverzicht gemaakt en verspreid. Aansluitend krijgen de trainees de syllabus over de MT-competenties uitgereikt en uitgelegd hoe die ten behoeve van hun action learning planning voor het 1e jaar te gebruiken.

 •  Relatie tussen Big 5 persoonskenmerken en de ontwikkelbaarheid van competenties

De Big 5 persoonskenmerken en hun relatie met de ontwikkelbaarheid van competenties worden uitgebreid behandeld. Aan de hand van de voorbereidingsopdracht worden de trainees aan het woord gelaten over hun natuurlijke sterktes en gestimuleerd aan de hand van dagelijkse praktijksituaties te vertellen over het gemak (kwaliteiten) wat ze daarvan hebben, maar ook waar ze alert op dienen te zijn (valkuilen). Veel tijd en aandacht wordt besteed aan het uitgangspunt “Focus op je sterktes…..en ontwikkel of hanteer je aandachts- en ontwikkelpunten”. Uit de dagelijkse praktijk van het Essent Management Traineeship worden voorbeelden gegeven van wat dat heel concreet betekent in termen van action learning:Wat dien je te blijven doen ? (kwaliteiten) Wat dien je na te laten ? (valkuilen)Wat dien je vooral meer te gaan doen ? (uitdagingen) Welke hulpbronnen staan je in het  Traineeship ter beschikking?

 •  STAR-interview

Trainees onderwerpen elkaar aan een STAR-interview over hun sterktecompetenties en de gemaksaspecten van hun Big 5 persoonlijkheidsprofiel. Hiermee leren zij achteraf reflecteren op succeservaringen en leermomenten uit het verleden; een techniek die in de supervisie verder zal worden uitgewerkt. Tijdens de afrondende plenaire bespreking wordt het belang van een persoonlijk ontwikkellogboek benadrukt en het gebruik daarvan tijdens de supervisie en het up to date houden van het Persoonlijk Portfolio.

 •  Evaluatie

Aan het einde van de training reflecteren de trainees kort op het proces en de bereikte (leer)resultaten van de training en vullen zij het schriftelijke evaluatieformulier in.