WHY – Wat bezielt mij?

Ik wil vanuit verbinding, vrijheid en rust een kanteling tot stand brengen in Mezelf, mijn (belevings) wereld, persoonlijke, privé- en professionele leven en van daaruit in de samenleving. Van ECO naar ECO, van Welvaart naar Welzijn, van Overleven naar  Samenleven en van Lineair naar Circulair

WHY – Wie wil ik zijn?

Ik wil een PRISMA zijn, die mensen individueel en in team- , organisatie- en samenwerkingsverband hun licht laat schijnen op hoe het zou kunnen zijn als energie transformeert tot synergie.

Ik wil vanuit transparantie en authenticiteit verbinding tot stand brengen; in mezelf, met en tussen ander(en). Ik faciliteer procesen van CO-creatie, – innovatie, – transitie en –exploitatie waarin heersende paradigma’s als van-zelf kantelen vanuit een wenkend toekomstperspectief. Door middel van action learning realiseren we een emergente strategie gericht op WEL– ZIJN, waar iedereen WEL bij VAART.

PRISMA staat in dit verband voor:

P         assie, plezier, prestaties, profit & planet

R         esultaatgericht en reflectief

I          nitierend en verbindend

S          ensitief op de onderstroom in mensen, teams, organisaties en eco-systemen

M        eten en monitoren van wat WEL i.p.v. Wat NIET

A         uthenthiek, enthousiast en energiek

HOW – Waar sta en ga ik voor?

 • Authenticiteit – ik streef er naar om mijn binnen- en buitenwereld met elkaar te verbinden
 • Zingeving – Ik wil mijn leven dromen en mijn dromen leven door ik elke dag te leren en laten leren
 • Vrijheid – Ik wil in het moment de vrijheid voelen om te zien wat ik zie, te denken wat ik denk, te voelen wat ik voel en te willen wat ik wil
 • Wel-Zijn – Ik wil voor mezelf en mijn omgeving een energie- en inspiratiebron zijn. I.p.v. te zoeken bij anderen wil ik ruimte, vrijheid en vertrouwen eerst en vooral in mezelf vinden, alvorens die vanuit wederzijdse afhankelijkheid te kunnen delen en vermenigvuldigen
 • Passie & Plezier – Ik beschouw het leven als meervoud van Lef. Het vraagt om voor de volle 100% te worden geleefd. Ik wil vooral mooie, dierbare en betekenisvolle herinneringen nalaten
 • Wils-Kracht = IQ * EQ * FQ * SQ – Ik koester mijn lichaam als warme thuis voor mijn hoofd, hart en ziel

HOW – Welke vermogens breng ik mee en breng ik in?

 • Empathie – Ik ben sensitief naar ………mezelf, anderen, omgeving, tijdsgeest en de onderstroom in relaties en situaties.
 • L.S.D.- Ik kan goed luisteren, samenvatten en doorvragen vanuit positie 1 (zelf), 2 (anderen), 3 (Situatie) en 4 (Cultuur).
 • Expliciet – Ik durf expliciet te zijn over wat ik zie, denk, voel en (wel of niet) wil en anderen inspireren, stimuleren en faciliteren hetzelfde te doen teneinde innerlijke en onderlinge weerstand en conflicten te benutten.
 • Visie – Ik wil in co-creatieprocessen samen met betrokkenen vanuit beelden en voorbeelden een gemeenschappelijke visie laten ontwikkelen, die mensen op individueel, team en (netwerk)organisatie niveau inspireert en stimuleert om hun comfort zone te verlaten en de zone van de naaste ontwikkeling te betreden.
 • Leervermogen – Ik wil elke dag leren en laten leren. Presteren, reflecteren en groeien van bewustwording inzake oorzaken en in stand houdende factoren. Ik focus op het proces van duurzame en continue verbetering.
 • Doel- en Resultaatgericht – Ik stuur op relaties en processen opdat Plezier, Passie, Prestaties, Profijt en de Planeet hand in hand kunnen gaan.

WHAT – Wat wil ik doen, maar vooral ook laten?

 • rust en vertrouwen hebben i.p.v. zorgen maken
 • kracht en passie i.p.v. onmacht & frustratie tonen
 • loslaten en genieten i.p.v. doorgaan op tegen beter weten in
 • wederzijdse afhankelijkheid i.p.v. afhankelijkheid
 • co-innoveren en co-creëren i.p.v. herhalen en repeteren
 • aansluiten d.m.v. vragen stellen i.p.v. druk zetten en druk doen
 • mijn eigen missie voorleven i.p.v. zenden en preken
 • conflictbenutting i.p.v. conflictvermijding
 • mijn lichaam koesteren als inspiratiebron van IQ, EQ, FQ en SQ i.p.v. mijn eigen bron vergiftigen vanuit negativiteit
 • lange termijn focus op welzijn i.p.v. korte termijn focus op welvaart

WHAT – Waar, met en voor wie wil ik er zijn?

Ik wil daar zijn en werken waar ik …

 • Energie ervaar
 • Synergie mee kan creëren
 • Presteren en leren hand in hand kan laten gaan
 • Co-creatie, co-innovatie en co-makership mee kan vormgeven
 • Transformatie van A naar Beter wordt vervangen door van transformatie van A naar eCo en A naar Duurzaam

… ik mijn steentje kan bijdragen aan de transitie van het EGO- naar het ECO-tijdperk.

Ik wil in organisaties …  

 • professionals, teams, managers & bestuurders te inspireren en stimuleren
 • om vanuit authenticiteit en verbondenheid
 • duurzame werk- en ontwikkelprestaties te gaan leveren
 • teneinde klanten, burgers, patiënten of studenten persoonlijke en verrassende service te leveren

samen met alle betrokkenen …

 • interne en externe organisatievraagstukken te ontrafelen
 • prestatiebegrenzers in zowel de structuur als de cultuur van de organisatie op te sporen en aan te pakken
 • het veroorzakende en in stand houdende systeem van (denk- en gedrags-) patronen bloot te leggen
 • vanuit een gemeenschappelijk bewustzijn te onderzoeken wat naar de toekomst zou kunnen ontstaan
 • sterktes te borgen, begrenzers te elimineren en te durven experimenteren met houding, gedrag en nieuwe vormen van samenwerken
 • in het ritme van de dagelijkse processen te blijven reflecteren op succeservaringen en leermomenten
 • vanuit een fundament van veiligheid en vertrouwen elkaar stimuleren om expliciet te zijn over wat je ziet, denkt, voelt en wel of juist niet wilt.