Borging van het proces en de ontwikkelresultaten d.m.v. RE- en PRE-view

De ontwikkelprocessen die wij ontwerpen en realiseren met onze opdrachtgevers zijn altijd gebaseerd op: Action learning. Een essentieel kenmerk van Action Learning is dat gedurende het proces systematisch en regelmatig gezamenlijk wordt geëvalueerd en teruggeblikt (REview) op succeservaringen en leermomenten en dat op basis daarvan wordt geanticipeerd op wat in de komende fase het beste kan worden uitgeprobeerd en afspraken worden gemaakt over wat daadwerkelijk kan worden gerealiseerd (PREview).

Door het inregelen van een passend REview‐PREview gespreksritme worden de nieuw verworven werk‐ en ontwikkelroutines geborgd in de praktijk van het dagelijkse werk en niet al te gemakkelijk onder de voeten gelopen door de waan van alledag. Een effectief hulpmiddel in dit kader is het hanteren van een ontwikkellogboek, waarin wekelijks op de linkerpagina individuele en collectieve succeservaringen worden genoteerd en op de rechterpagina korte notities worden gemaakt over betekenisvolle leermomenten.