PRISMA voor Organisaties is de meet- en monitoring architectuur voor het op een eigentijdse manier VINDEN, BINDEN, BOEIEN, GROEIEN en laten BLOEIEN van uw medewerkers.

PRISMA DubbelFIT is het selectie instrument binnen PRISMA voor Organisatie die on line vast kan stellen of kandidaten een JOB én CULTURE FIT met uw organisatie hebben. Job Fit rapporteert in een gevalideerde competentietaal over:

 • het huidige niveau van effectief werkgedrag
 • het GROEI – potentieel
 • de snelheid waarin de professionele ontwikkeling zijn beslag kan krijgen.

PRISMA DubbelFIT hanteert in dit kader de volgende vier ontwikkelingsniveaus van effectief werkgedrag:

 1. onder supervisie
 2. zelfstandig en zelfsturend
 3. voorbeeldgedrag
 4. voorwaardenscheppend leiderschap.

Culture Fit rapporteert over relevante motivationele criteria als:

 1. intrinsieke motivatie
 2. vitaliteit
 3. flow
 4. leervermogen
 5. handelingsbekwaamheid (=transfeer naar de werkplek)

of de mate waarin een kandidaat met de kernwaarden van uw organisatie zoals in het onderstaande voorbeeld van PlanMen: