Welkom op de website van Frans Trommelen. Het thema is persoonlijke en professionele ontwikkeling van individu, team, organisatie en strategische netwerken. Je vindt hier een bloemlezing over de vele programma’s en maatwerk ontwikkelingstrajecten die ik samen met opdrachtgevers en netwerkpartners heb vormgegeven en uitgevoerd.

GROEI van binnenuit is de handelsnaam van Trommelen & Co bv people and performance network. Ik acteer vanuit multidisciplinaire netwerken. In 2021 heb ik als associate partner verbonden aan Lagant, met een focus op productontwikkeling en dienstverlening rondom het Lagant GROEI-kompas.

Ik heb bij BSO van Eckart Wintzen geleerd vanuit netwerken te ondernemen. Samen met opdrachtgevers en netwerkpartners creëer ik via een multidisciplinaire aanpak duurzame oplossingen. De inspiratiebron hiervoor is een passie  voor herhaalbare en schaalbare serviceconcepten & -producten gericht op de verbinding van mensen, processen en systemen. Dit allemaal in het  in het kader van zelfbeschikking over en zelfsturing op de kwaliteit van leren, werken en leven. Het streven is gericht op  24/7 zelfsturing in onze virtuele belevingseconomie.van klanten, patiënten, burgers, studenten enerzijds en professionals anderzijds.

De netwerkorganisatievorm zit in mijn genen. Ik ben ervan overtuigd dat, juist in deze tijd van maatschappelijke, economische en financiële crisis, netwerken de organisatievorm van de toekomst zijn. Om die reden wil ik daar graag mijn steentje aan bijdragen door kennis en ervaring met je te delen vanuit de overtuiging dat kennis en energie delen vooraf gaat aan vermenigvuldigen.

Mijn missie luidt dan ook ……..

TRANSFORMEER ENERGIE TOT SYNERGIE

delen = vermenigvuldigen

Kies zelf je weg via persoonlijke portretten, projectreferenties, quotes van deelnemers, foto’s en videofragmenten of inhoudelijke bijdragen over de achterliggende filosofie, concepten, methoden & technieken, instrumenten en samenwerkingspartners. Ook tref je links naar en samenvattingen van mijn eigen inspiratiebronnen.

Veel plezier, laat je inspireren en reageer via frans.trommelen@lagant.nl of  + 31 (0)6 22 801 033.