Doelstellingen:

 • Na afloop zijn de trainees in staat hun eigen drijfverenpatroon te beschrijven in termen van de volgorde (logicapatroon), denk- en leerstijl, verwerping als bron van kwetsbaarheid, motivatoren en demotivatoren, energie- en inspiratiebronnen & -lekken.
 • Op basis van hun eigen reflectieverslag kunnen zij aan het einde van de training de uitslag van de 360 graden omgevingsenquête interpreteren en zich voorbereiden op het individuele review & preview gesprek halverwege het traineeship met Frans Trommelen en de manager c.q. coach van het Essent Management Traineeship

Voorbereidingsopdracht:

Ter voorbereiding op de training maken de trainees via internet de RealDrivestest.

Trainingsopzet:

 • Individuele reflectieopdracht

Individueel reflecteren de trainees op hun grootste succeservaring en leermoment uit het afgelopen jaar.

 •  Inleiding over concepten
 1. De samenhang tussen drijfveren-dromen-durven-denken-doen
 2. Het  verschil in dat kader tussen flow en weerstand
 3. 3 posities van waaruit situaties worden waargenomen
 4. De betekenis van drijfveren op individueel, team en organisatieniveau
 •  Dialoog over de 7 drijfveren

Langs drie verhaallijnen, te weten de levensloop van een mens, de verschillende fasen in onze cultuurgeschiedenis en verschijningsvormen van verschillende organisatieculturen worden d.m.v. een dialoog de 6 drijfveren ingekleurd.

 •  Opdracht in 2-tallen

Na een korte uitleg over het format van de testuitslag voorspellen de trainees in 2-tallen hun eigen en elkaars testuitslag. Na ontvangst van de definitieve uitslag en de brochure met behulp waarvan ze die zelf en samen kunnen interpreteren staan de trainees met elkaar stil bij welke voorspellingen zijn bevestigd, dan wel welke verrassingen zijn ontstaan.

 • Plenaire interpretatie van profielen op aanvraag van de trainees

Op basis van hun bevestiging dan wel verrassing bespreken we op aanvraag van de trainee plenair een aantal profielen en wordt de relatie gelegd met de dagelijkse praktijk van het Traineeship.

 • Interpretatie van de grootste succeservaringen en leermomenten van het afgelopen jaar

De trainees werken in 2-tallen aan de interpretatie van de aan het begin van de training geïdentificeerde succeservaringen en leermomenten van het afgelopen jaar.

 •  Afronding en evaluatie.