Social innovation is de personificatie van een grote trend in de hedendaagse maatschappij. Problemen in de samenleving samen oplossen om er allemaal beter van te worden. We hebben het hier over allerlei initiatieven, vernieuwingen en uitdagingen zowel lokaal, regionaal of zelf nationaal. Het kan uitgroeien tot een breed initiatief van diverse partijen en personen, denk aan burgers, ondernemers en wetenschappers.

Tilburg University heeft social innovation hoog op de agenda staan. Haar partners zijn de overheid, bedrijven, kennisinstellingen en burgers. Zij zijn het die oplossingen, vernieuwingen en uitdagingen zoeken in deze tijd vol veranderingen. Samen neemt de TU het initiatief voor nieuwe strategieën, concepten, ideeën, producten, diensten en modellen die in ieders behoefte voorzien. Ze brengt verschillende wetenschapsgebieden bijeen om in multidisciplinaire teams samen te werken in netwerkorganisaties. Met deze manier van werken wordt inhoud gegeven aan Understanding Society via social innovation.

Hedendaagse kennis ontwikkelen vraagt om het bundelen van krachten. Met name in het begin loopt het daar vaak op spaak. Vaak gaat het om complexe samenwerkingsverbanden met partijen die nog niet vaak met elkaar verbonden zijn geweest. Groei van binnenuit is een ervaren speler in het ontwikkelen van o.a. organisaties. Ook in het opzetten van nieuwe netwerkorganisaties kunnen wij samen met Minase als Impannatori helpen om een netwerk te laten werken.