tfe-logo

aanleiding

Marco de Jong  had in zijn rol als directeur marketing & sales van Essent Kabelcom goede ervaringen met Frans Trommelen als teamcoach. Als DGA van the Factor E heeft Marco Frans gevraagd een maatwerk in company te ontwerpen, te beginnen met de 5 leden van het MT.

doelstellingen

Het team had scherp voor ogen wat ermee te bereiken……

doelstellingen-mt

…en was behoorlijk kritisch op zichzelf. Bij de 0-meting met behulp van RealDrives en de intakegesprekken werden kritische noten gekraakt t.a.v. de gemeenschappelijke missie & visie, discipline, effectief leiderschap en de kwaliteit van de samenwerkingsrelaties. Kortom ….werk aan de winkel.

aanpak

In een 2-tal werkconferenties hebben alle leden van het MT zichzelf en elkaar op een dieper niveau ontmoet door nadrukkelijk aan de hand van eenieders drijfveren profiel  stil te staan bij de vraag:

– wat wil ik?

– wat zie ik als lid van dit managementteam?

– wat doe en/of laat ik in de praktijk van alledag?

– wat is het nachtmerrie-scenario als ik / wij doorgaan op deze wijze?

– wat is mijn droomscenario als ik het lef heb om……?

fullsizerender-1

Elke presentatie en aansluitende dialoog werd afgesloten met een rondje complimenten en kritische noten, welke door een buddy op flap werden genoteerd en later samen werden uit gewerkt in een Persoonlijk Statuut en Ontwikkelplan. Deze statuten en ontwikkelplannen vormen het fundament voor periodieke RE- & PRE-view momenten waait beurtelings wordt stil gestaan bij individuele en collectieve succeservaringen en leermomenten.

persoonlijk-statuut-van

resultaten

Het allerbelangrijkste resultaat was de ontdekking dat alle leden van het MT zichzelf in een vergelijkbaar gedragspatroon van bovenmatige betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel gegijzeld hielden. Het hoofd zegt A, maar het hart wil B. Dat kun je echter niet maken, want als je directeur of manager X, Y of Z bent dan hoor je toch….. Een collectief staaltje ‘vreemd gaan’ bij zichzelf en uiteindelijk ook bij elkaar. Wat een bevrijding als je dat gewoon met elkaar blijkt te kunnen delen en bespreken.

Het heeft uiteindelijk ertoe geleid dat Marco de Jong zijn hart volgde en fundamentele keuzes maakte om het roer om te gooien en de dagelijkse leiding voor TFe vol vertrouwen in handen van het MT gaf.

interview-met-marco-de-jong

Na dit inspirerend voorbeeld ging het TFe management team op volle kracht vooruit en vroegen Harald Middel, creatief directeur en Joy Zuidema, HR-manager, aan Frans een vergelijkbaar team ontwikkelproces te faciliteren met de leden van het TFe Design team. Een intensief proces was het gevolg. Ruim een half jaar later kijken beiden daar als volgt op terug:

harald middel
harald middel Creatief Directeur at theFactor.e

Frans is een zéér ervaren lezer van menselijk gedrag. Hij heeft oog voor de bedrijfscontext én hij gebruikt goede instrumenten. Hierdoor is hij als geen ander in staat om weerstand en vastgeroest gedrag in je team en in je hoofd inzichtelijk en tastbaar te maken. “Barriëres lossen op en de energie gaat weer stromen,” zoals Frans dat zelf mooi zegt. En dat is precies wat er gebeurt. We hebben dit aan den lijve ondervonden en ons team plukt daar, een half jaar later, nog elke dag met veel plezier de vruchten van! Frans, bedankt!

Joyce Zuidema

Joyce Zuidema HR manager at theFactor.e

Samenwerken met Frans was een feest. De juiste snaar raken, diep gaan en weer bovenkomen. Met respect en in alle openheid beweging krijgen binnen mens en team. Geweldig om daar een onderdeel van te zijn. Een rugzak vol inzichten en positieve ervaringen. Dank!