FRANS TROMMELEN

Frans Trommelen

GROEI – facilitator en verandergids voor individu, team en organisatie

Leren en laten leren is mijn devies; (zelf) sturing op de kwaliteit van samen leren, samenwerken en samenleven is waar ik dagelijks voor ga en sta.

Ik wil als GROEI-facilitator mensen in organisaties faciliteren zich te verbinden op de 5P’s van Passie, Plezier, Prestaties, Profijt en Planeet. Samen ‘eigenaarschap als het nieuwe leiderschap’ ontwikkelen vanuit authenticiteit, innerlijke en onderlinge verbondenheid.

Samen organisatorische randvoorwaarden creëren voor (zelf)sturing op excellente werk- en ontwikkelprestaties, zodat vol trots een professionele organisatie en duurzame samenleving aan volgende generaties kan worden overdragen.

Expertise

GROEI van binnenuit: Gezamenlijk Realiseren we Onze Eigen Identiteit als individu, team en (netwerk)organisatie.

PRISMA voor organisaties, een eigentijdse online meet- & monitoringarchitectuur voor cultuur, klimaat en GROEI-ontwikkelpotentieel van individu, team en alle stakeholders in en rondom een (netwerk)organisatie.

INDIVIDU: persoonlijke en professionele ontwikkeling vanuit bewustwording en eigenaarschap • Ik faciliteer verbinding tussen binnen- en buitenwereld op de 5 D’s van Drijfveren, Dromen, Durven, Denken en Doen. Als lerarenopleider heb ikzelf de omslag gemaakt van vak inhoud naar de belevingswereld van kind en student. Als ICT-consultant ontdekte ik dat niet ICT-systemen centraal horen te staan maar de focus dient te liggen op LEAN- werkprocessen en werkplekken met de mens als maat van alle veranderingen. • Vanuit PiCompany heb ik de competentietaal en instrumenten van assessment psychologen getransformeerd naar organisatorische randvoorwaarden, waarmee managers en professionals zelf en samen kunnen sturen op werk- en ontwikkelprestaties. • Vanuit Trommelen & Co ontwerp en (bege)leid ik in tal van sectoren maatwerk programma’s voor persoonlijke en professionele ontwikkeling van trainees, professionals, managers en bestuurders.

TEAM: het team als kleinste sociale eenheid waarin een organisatie presteert, leert en transformeert • In co-creatie met Essent is het PiCompany competentiemodel doorontwikkeld naar 4 ontwikkelingsniveaus: 1. Onder supervisie 2. Zelfsturend 3. Voorbeeldgedrag 4. Voorwaardenscheppend leiderschap. • De competentietaal is geïmplementeerd via het Essent Traineeship, Career Development en tal van Team Ontwikkel Programma’s. • Deelnemers aan mijn programma’s vroegen me namelijk op basis van eigen ervaringen een proces van bewustwording en eigenaarschap te faciliteren voor hun eigen team en dat van hun baas. Een aantal van mijn trouwe opdrachtgevers herhaalden die vraag bij elke loopbaanstap. Zo heb ik ontdekt dat een team de kleinste sociale eenheid is waarin een organisatie zich manifesteert, leert, presteert en transformeert. • In tal van sectoren en organisaties heb ik zelforganisatie en zelfsturing geïmplementeerd. Ik heb mijn GROEI van binnenuit aanpak en werkwijze ingebracht in de ontwikkeling van een eigentijdse meet- & monitoringarchitectuur PRISMA voor Organisaties.

ORGANISATIE: GROEI naar excellente service via de verbinding van strategie, structuur en cultuur • Als gecertificeerd INK Service Excellence Assessor faciliteer ik organisatieontwikkeling via verbinding van strategie, structuur en cultuur en ontsluiting van prestatie- en gedragsdata op IK-, TEAM- en ORGANISATIE-niveau • Ik faciliteer transformatieprocessen op basis van een 0-meting via een betekenisgevend LEAD (Learn – Engage – Authentic & Deliver) -proces.  Dat omvat met top-down (strategisch-tactisch-operationeel) awareness workshops en bottom up (operationeel – tactisch – strategisch) call2action workshops. Elk team gaat vanuit zelforganisatie en -sturing presteren en leren in de praktijk van alledag. Per kwartaal wordt het net opgehaald en worden succeservaringen en leermomenten gedeeld en geaggregeerd. Alle ontwikkelplannen krijgen een dynamisch karakter via IK-, TEAM- en ORGANISATIE dashboards met geïntegreerde LEAN-prestatiedata en LEAD-gedragsdata uit het Lagant GROEI-kompas.

Loopbaanoverzicht

Vennoot binnen Revealz your inner potential bv (2023-heden)

Ik heb het gebruiksrecht van PRISMA voor organisaties, alsmede het intellectueel eigendom van de vanuit Trommelen & Co bv ontwikkelde in-company programma’s ingebracht in Revealz your inner potential bv. Revealz maakt zelfsturing op excellente werk- en ontwikkelprestaties mogelijk op individueel, team en organisaties. Revealz bedient haar opdrachtgevers via een uitgebreid re-seller netwerk. Lagant heeft in dat kader het persoonlijk, team en organisatie GROEI-kompas ontwikkelt. Andere resellers gebruiken in het kader van hun dienstverlening het Persoonlijk, Team en Organisatie Prisma.

Zelfstandig ondernemer vanuit Trommelen & Co bv (2001-heden) 

In-company programma’s in het kader van zelfsturing op duurzame productiviteit, inzetbaarheid en vitaliteit. Van 2016 – 2018 heb ik mijn GROEI van binnenuit-aanpak, HR-instrumenten, competentietaal en het Service Excellence toetsingskader ingebracht in de ontwikkeling van het Lagant GROEI-kompas. Een ICT-architectuur voor 360 graden monitoring van de emotionele verbinding met alle stakeholders, GROEI-begrenzers en -versnellers in zowel structuur (LEAN) als cultuur en klimaat (LEAD).

Manager Consultancy PiCompany (1998-2001)  

Vanuit de directie verantwoordelijk voor een herhaal- en schaalbare consultancy services en account- & programma management met klanten als Ministerie van Justitie & Veiligheid, Rabobank – Interpolis, Essent en STAR.

Consultant, service practice manager en directielid Origin Consulting (1989-1998) 

Commercieel manager BSO / Instruction Technology; Service practice manager Origin Human Performance Competence Center en directielid Origin Consulting. Groei van 4 – 35 medewerkers (BSO/IT) en van 15-55 medewerkers (Origin HPcc) en ontwikkeling van een schaal- en herhaalbare service portfolio voor ICT-implementaties binnen (inter)nalionale Fortune 500 organisaties.

Hoofddocent Hogeschool Arnhem-Nijmegen, afd. PABO (1982-1989) 

Hoofddocent mens- en maatschappijonderwijs; Projectmedewerker Schooladviesdienst Nijmegen; Secretaris Bestuur m.b.t. fusie; Projectmedewerker Periodieke Peiling Onderwijs Niveau – Cito; Coördinator – Regionaal Overleg Primair Onderwijs Zuidelijk Gelderland; Consultant Computer Based Training – Courseware Midden-Nederland.

Opleidingen en certificaten

 • VWO John F. Kennedy Atheneum Dongen  (1976);
 • Doctoraal eigentijdse geschiedenis (WO), 1e graads onderwijsbevoegdheid geschiedenis Rijksuniversiteit Utrecht (1982;
 • Post-doctoraal sociaal-culturele wetenschappen (WO), 1e graads maatschappijleer Universiteit van Tilburg (1983)
 • Omscholingsprogramma tot onderwijstechnoloog en e-learning ontwikkelaar (1987-1989 Courseware Midden-Nederland)
 • In company commerciële en managementtrainingen BSO / Origin (1989 – 1998)
 • Project- en verandermanagement (ISES International) (1992)
 • Gecertificeerd consultant Management Drives, RealDrives, Macrolook, SAY (2002) en PiCompany HR-instrumenten voor in-, door- en uitstroom en de jaarlijkse performance en development cyclus (1998 – 2001)
 • Train-the-trainer coaching en team building Performance Consultants UK (2003)
 • Masterclass Lean managament (2005)
 • Mediation Opleiding The Lime Tree (2006)
 • Masterclass Solution focussed coaching (2007)
 • NOBCO (Nederlandse Orde voor Beroepscoaches) – registratie (2008)
 • Ziggo in company masterclass – Lean als change methodiek in het kader van het Ziggo CR HPO-programma (2010)
 • NLP Practioners coaching opleiding – Instituut voor Ecclectische Psychologie (2012 – 2013)
 • PK2 – co-trainingen de Kortste Klap naar Leiderschap en Transformatie & Zelfactualisatie. (2013-2014)
 • McKinsey in company  train – the – trainer opleiding “Invloedstijlen” en “Feedback-cultuur” i.o.v. Tata Steel (2016)
 • INK gecertificeerd  Service Excellence Assessor (2017)

Publicaties

 • Thematisch-cursorisch onderwijs, waarom, wat & hoe – uitgave Schooladviesdienst Nijmegen e.o. (1984)
 • How to use the balanced scorecard to drive your performance, ISPI Conference Book (1997)
 • Ministerie van Justitie maatwerk competentie-taal en reeks “Coachen op gedrag en resultaat” voor alle Justitieonderdelen (1988)
 • Professionals & professionele ontwikkeling, hoofdstuk over Action Learning als succesvolle aanpak voor de coaching en begeleiding van jonge professionals (2003 – Academic Services)
 • “We must act now” – dvd-productie van een dialoog met Joseph Jaworski i.s.m. Ger Jonkergouw (2006).
 • Faciliteren zonder omwegen “Het team ging als team opereren” (2013)
 • 40 tinten blauw; diender met hart & ziel (2015); eindredactie van het jubileumboek ter gelegenheid van het 40-jarig ambtsjubileum van Frans van der Veeken binnen de Landelijke Politie.(2015).

Nominaties & awards

2006 De Stichting Trombosedienst en Artsenlaboratorium Rijnmond (STAR) won met het AllSTAR’s programma, waarbinnen ik verantwoordelijk was voor leiderschap-, personeel- en organisatieontwikkeling, de INK – award in 2006.
2008/2009 Het Essent Management Traineeship werd 2 jaar op rij bekroond als beste traineeship van Nederland
2012 Het Ziggo Customer Relations HPO-programma was in 2012 genomineerd als beste veranderprogramma voor de NCCA (Nederlandse Contact Centers Award) – award.
2013 Genmab werd, dankzij de in 2008 en 2010 in nauwe samenwerking met Business School Nederland verzorgde MD-programma’s, uitgeroepen tot ‘best biotech company of the year’
2015 Het Enexis Management Traineeship werd bekroond als beste traineeship van de BeNeLux
2018 De Feenstra Service Excellence Expeditie was in 2018 voor de Computable award genomineerd als beste ICT gerelateerde change programma

Referenties

 • Gert ter Avest, opdrachtgever vanuit Enexis /Meetbedrijf, /Klantrelaties, /Grootverbruik en Enexis Drenthe: 06 21 80 26 56
 • Hans Gellekink, opdrachtgever vanuit Essent Kabelcom, Ziggo en Isala Ziekenhuis Zwolle:0651 61 89 66
 • Anja van Hout, opdrachtgever vanuit de 5 sterren regio Noordoost-Brabant en gemeente s’Hertogenbosch: 06 51 55 12 23
 • Sandra Hellwig, opdrachtgever vanuit Genmab: 06 20 24 80 29
 • Danielle Morf, opdrachtgever vanuit Webhelp Nederland: 06 51 27 20 08

Projectoverzicht

Rabobank (oktober 2022 – heden) Executive coach op inidividueel en team niveau

JeffCommerce (november 2021 – juni 2022 ) Samen met collega Karin Schijf faciliteer ik, op basis van een 0-meting met het Lagant GROEI-kompas in december 2021, een post-merger en agile transformatieprogramma na het samengaan van JeffCommerce en Frank.nl.

Politie Den Helder (februari – april 2022) Een 0-meting met behulp van het Lagant GROEI-kompas  in het kader van een leiderschap en teamontwikkelprogramma voor 18 leidinggevenden.

UWV afdeling Dienstverlening (sept 2021 – maart 2023) – 0-meting met het Lagant GROEI-kompas, Samen met collega Karnoe Dorenbos faciliteer ik workshops in het kader van het agile leiderschap- en teamontwikkelingsprogramma. Daarnaast coach ik individuele MT-leden.

Ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (juli – september 2021)– Interim Teamleider Leren & Ontwikkelen voor

ENEXIS (1999 – heden)

 • Programma manager Enexis Management traineeship. Na afronding en evaluatie van de eerste pilot lichting ben ik in de periode 2006 – 2016 20 lichtingen begeleid en gecoacht.
 • 2016 – heden: GROEI-facilitator Enexis Drenthe voor de implementatie van de Enexis 2020 strategie in het kader van de energietransitie. In nauwe afstemming met het LEAN-programma Operationele sturing heb ik het MT o.l.v. Gert ter Avest gefaciliteerd en gecoacht bij de kanteling van de organisatie; de implementatie van operationele (zelf)sturing op individueel en afdelingsteam niveau binnen de afdelingen Enginering & Aanleg, Realisatie en WFM en het informeren en involveren van alle stakeholders op regionaal en corporate niveau. Ook was ik programma manager voor regionale samenwerking op basis van ‘high value & high trust’ met externe aannemers. Klik hier voor de projectreferentie met een interactieve presentatie van de onder- & bovenwaterwereld en een procesbeschrijving van mijn aanpak.
 • 15 team- en organisatieontwikkeling programma’s – diverse opdrachtgevers. Klik hier voor de videoregistratie van het programma Grootverbruik 2.0 in opdracht van Gert ter Avest
 • 25 individuele coaching trajecten – diverse opdrachtgevers

PLANMEN (2019 – heden) Implementatie van PRISMA voor Organisaties ten behoeve van de eigen organisatieontwikkeling; Coaching van directie, stafafdelingen en managing consultants op het vlak van team- en organisatieontwikkeling.

IJSSELVLIET Strategie & Realisatie (2019 – 2020) Implementatie van PRISMA voor Organisaties bij klanten als IMS, BoomLab en Arriva; training en coaching van de IJsselvliet consultant in het verkopen en implementatie van vier gedefinieerde waarde propositie op basis van PRISMA voor Organisaties: 1. Een eigentijdse employee journey, 2. Een mensgerichte en datagedreven veranderaanpak, 3. Transformatie naar een hoger Service Excellence volwassenheidsniveau en 4. Zelfsturing op individueel, team- en organisatieniveau met behulp van een cockpit met KPI’s (key performance indicators) en KSI’s (key social indicators).

MINDSHARE, verassend anders (2016 – 2019) LEAD-architect van PRISMA voor Organisaties, een meet- en monitoring architectuur, waarmee (netwerk)organisaties, teams en leiders op een mensgerichte en data-gedreven wijze zichzelf en hun organisatie kunnen ontwikkelen, laten groeien, verduurzamen, zelfsturend en koersvast kunnen maken.

TRANSCOM – TELE2 Retentieprogramma (2018 – 2019) Programma manager en Transitiemanager Transcom Retentieprogramma. Resultaat: Halvering verzuim- (8%) en verloop (8%). Op basis van een PRISMA voor Organisaties 0-meting heb ik:

 • binnen 3 afdelingen awareness en call2action workshops gefaciliteerd
 • in afdeling overstijgende werkgroepen bestaande in-, door- en uitstroomprocessen herontworpen tot een mensgerichte, data gedreven employee journey voor het vinden, binden & boeien, groeien en bloeien en in dit kader het fundament gelegd voor individualisering en digitalisering van de bestaande klassikale opleidingen naar een individuele, competentiegericht online leeromgeving. Via @ppTime worden op individueel, team en afdelingsniveau werk- en ontwikkelprestaties gemonitord en de organisatorische randvoorwaarden voor zelfsturing op individueel en teamniveau gecreëerd.

ISALA Ziekenhuis, afdeling Finance & Control (2015 – heden) Programma manager en Transitiemanager in company programma ISALA Finance & Control. Vanuit een 0-meting met PRISMA voor Organisaties heb ik het MT Finance & Control begeleid bij de uitwerking van de missie, visie, strategie en veranderagenda t.b.v. procesverbeteringen, die in afdeling overstijgende, multidisciplinaire verbeterteams met behulp van LEAN worden opgepakt. Zo zijn er top-down organisatorische randvoorwaarden voor zelfsturing op duurzame productiviteit én vitaliteit gecreëerd. Ik faciliteer en coach elke manager voorop te gaan in de implementatie, in dat kader inspirerend voorbeeldgedrag te tonen en de stakeholders binnen de ISALA – organisatie te informeren en involveren. Elk kwartaal worden op individueel, team en organisatieniveau o.b.v. KPI’s en gedragsdata geactualiseerd en succeservaring en leermomenten met elkaar gedeeld.

FEENSTRA Verwarming (2017 – 2018) De huidige lokale serviceorganisatie en het centrale Feenstra Service Center bevinden zich in een transitie naar een ‘virtuele’ Feenstra Service Organisatie. Vanuit het Feenstra Vizier wil de organisatie 24/7 via alle kanalen aan zowel particuliere als zakelijke klanten een excellente servicebeleving (conform het Service Excellence toetsingskader) bieden. Ik was verantwoordelijk om vanuit een 0-meting met PRISMA voor Organisaties de managers en servicemedewerkers op alle 13 vestigingen en het landelijke call center te faciliteren om tot optimale invulling en borging van een ‘virtuele’ serviceorganisatie te komen.

VIVIUM ZORGGROEP – Verpleeghuis de Dennen (2015-2016) Coaching van de interim teamleider en implementatie van drie zelfsturende teams in drie gesloten woongroepen van Verpleeghuis de Dennen.

LEVENMETKANKER (2014-2015) In het kader van de transitie van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) naar de Levenmetkanker-beweging ben ik als interim-verandermanager vanuit de directie verantwoordelijk geweest voor het co-creatie / -transitieproces met aangesloten kanker patiëntenorganisaties, vrijwilligers, bureaumedewerkers, directie, bestuur en KWF. Concrete resultaten: nieuwe subsidieregeling, stakeholdersanalyse o.b.v. een SAY-meting, omkering van de strategische beleidscyclus m.b.v. de Raden Verbinden & Positioneren, Belangenbehartiging, Grip op Leven en Shared Services en een beleidsnotitie met 7 strategische prioriteiten voor de komende meerjarenbeleidscyclus.

GENMAB (2006-2016) In de rol van interim MD-programma directeur heb ik in 2008 – 2010 en 2011-2012 in nauwe samenwerking met de Business School Nederland een maatwerk in company programma ontworpen en gefaciliteerd. In dit kader hebben deelnemers strategische opdrachten uitgevoerd, zijn de inrichting en besturing van afdelingen en projecten gekanteld en is het zelfsturend vermogen van afdelingsteams ontwikkeld. Klik hier voor de projectreferentie.

MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR – Rijkswaterstaat (2015 – 2016) Ontwerp en procesbegeleiding van een in company programma voor de Afdeling Installatie en Bediening. In het kader van het bruggen en sluizenprogramma is een missie, visie, strategie en implementatieplan ontwikkeld om de uitvoeringsfase van de lopende en nieuw op te starten projecten op het gebied van Natte Kunstwerken schaal- & herhaalbaar te maken. Uitwerking veranderagenda met 7 strategische doelstellingen.

GEMEENTE s’HERTOGENBOSCH – afdeling Concernstrategie (2015 – 2016) In het kader van de op 30 september 2015 door het college vastgestelde beleidsnotitie “Dienstbaar en van betekenis” heb ik het team van de afdeling Concernstrategie gefaciliteerd bij de ontwikkeling van hun eigen missie-visie & strategie, het daaruit voortvloeiende veranderprogramma en de benodigde personeelsformatie.

ZZG GROEP Nijmegen (2013 – 2014) I.o.v. medisch-directeur Ine Cox heb ik werkconferenties ontworpen en gefaciliteerd voor vier regioteams in het kader van de transitie van de van intra- naar extramurale ouderenzorg. In co-creatie met het team Specialisten Ouderen Geneeskunde in het ZZG Herstelhotel zijn de inrichting en besturing van de multidisciplinaire werkprocessen en zelfsturende teams binnen de verschillende afdelingen opgezet.

SEGMENT & Partners (2013 – 2016) Vanuit Segment & Partners, een netwerkorganisatie van vakinhoudelijke en veranderkundige zelfstandige professionals, heb ik naast open inschrijving opleidingen maatwerk in-company programma’s voor gemeentelijke overheden en regionale samenwerkingsverbanden ontworpen en gefaciliteerd in opdracht van de gemeentes Südwest Fryslan, de fusiegemeentes Bussum-Naarden-Muiden en Horst aan de Maas.

GEMEENTE LELYSTAD (2012 – 2014) Leiderschapsconferenties, teamcoaching en intervisie over ‘het nieuwe leidinggeven in lerende organisatie’.

5 STERREN REGIO NOORDOOST BRABANT (2014 – 2015) In door mij ontworpen en gefaciliteerde werkconferenties heeft het multidisciplinair programmateam van de 5 Sterren Regio Noordoost Brabant o.l.v. Anja van Hout een transitie gerealiseerd “van WEI-land naar WIJ-land” en daarmee het fundament gelegd voor de transformatie van regio naar ‘Agrifood Capital of the world’. Klik hier voor een projectreferentie met als afsluiting de regio elevator pitch.

ZIGGO Customer Relations HPO – programma (2009 – 2012) Oud – deelnemer aan het Essent Career Development Program Hans Gellekink heeft me bij elke loopbaanstap ingehuurd als teamcoach voor het nieuwe team van zichzelf en het team van diens leidinggevende. In de periode 2009-2011 heeft dit geresulteerd in een opdracht als HPO-programmamanager verantwoordelijk voor het transformatieproces binnen Ziggo Customer Relations (5 afdelingen, 1400 FTE in 109 zelfsturende teams). In dat kader is er een omslag gerealiseerd van een beschamende Radar-uitzending (2009) naar een nominatie voor de Nederlandse Contact Center Award (2012). De GROEI van binnenuit filosofie is geïntegreerd met reeds lopende LEAN- en six sigma-projecten.

RABOBANK NEDERLAND (2002 – 2010) In het kader van het Rabobank Leadership Development Program heb ik in opdracht van de IBO Business School in 2 leergangen met >100 directeuren uit het centrale en lokale domein ‘learning families’ begeleid en 25 individuele deelnemers gecoacht. Dit heeft geresulteerd in een in-company programma’s in opdracht van Rabobank Bommelerwaard-noord, het fusieproces tot Rabobank Amerstreek en Rabobank Corporate Accounts.

SIME DARBY UNIMILLS (2004 – 20010) Integraal organisatieontwikkelings- c.q. transformatie programma van “Unimills, more than fat alone” naar “Unimills, innovative partner vital to food”. Mijn focus als adviseur van de directie lag op organisatie inrichting, besturing, het strategisch HR-beleid , aanhaking van de OR, leiderschapsontwikkeling op strategisch, tactisch en operationeel niveau en de invoering van performance en competentie management.

ESSENT (2001 – 2012) In het kader van de liberalisering van de energiemarkt ben ik vanaf dag 1 betrokken geweest bij het bij de transitie van regionale NUTS-bedrijven naar het ‘corporate’ Essent. In opdracht van Jan Vleugels, hoofd management development heb ik als projectleider het standaard PiCompany competentiemodel doorontwikkeld naar het Essent competentiemodel op 4 ontwikkelingsniveaus (1. Onder supervisie, 2. Zelfstandig, 3. Voorbeeldgedrag en 4. Voorwaardenscheppend leiderschap). Deze competentietaal werd, als vliegwiel voor de lerende Essent-organisatie, geïmplementeerd via het door mij ontworpen MD- en maatwerk in company programma’s zoals het Essent Management Traineeship (bekroond in 2008 en 2009) waar ik de vaste procesbegeleider / trainer-coach ben geweest in 22 leergangen. Daarnaast heb ik Essent Career Development Program (15 leergangen i.s.m. de Academie voor Management van de Rijksuniversiteit Groningen) herontworpen en gefaciliteerd om professionals op basis van zelfsturing een succesvolle loopbaanstap naar algemeen management te laten maken.

STAR – Stichting Trombosedienst & Artsenlaboratorium Rijnmond (2001 – 2004) In het kader van een strategie verandering van “goedkoopste leverancier van uitslagen” naar “verbindende schakel in de zorgketen”  was ik verantwoordelijk voor het onderdeel ‘Personeel en Leiderschap’ van het AllSTARs-programma. Daarin zijn het Rollenhuis STAR ontworpen, toegepast, een bij de nieuwe strategie passend HR-beleid opgesteld, performance en competentie management geïmplementeerd en de performance en development jaarcyclus ingevoerd.

KENNEDY VAN DER LAAN advocaten en notarissen Amsterdam (2001 – 2002) Als interim HR – manager heb ik in het transitieprogramma ‘The Next Step’ ontworpen en geïmplementeerd. In dat kader is HR-visie- en strategie vastgesteld, het KvdL-Rollenhuis en de performance & development jaarcyclus ontworpen, alle leidinggevende getraind in het voeren van selectie- ontwikkel- en beoordelingsgesprekken op basis van gedrag en resultaat en op organisatie- en afdelingsniveau de business balanced scorecard geïmplementeerd.

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN (2001) Maatwerk in company programma ontworpen en gefaciliteerd gericht op het verhogen van de kwaliteit van consulair financieel administratief personeel.

MINISTERIE VAN JUSTITIE (1998 – 2001) Vanuit een pilotproject binnen de Raad voor de Kinderbescherming heb ik samen met Libbe Kooistra, Bram Starre en René Kiebert het Justitie maatwerk competentiemodel vertaald naar een publicatiereeks “Coachen op gedrag en resultaat”. Uiteindelijk is na de succesvolle pilot een maatwerk publicatie ontwikkeld voor op elk afzonderlijk Justitieonderdeel.

Aanpak & werkwijze in de ogen van opdrachtgevers en deelnemers

Mijn 5D-aanpak en werkwijze: Drijfveren, Dromen, Durven, Denken en leren door Doen beschreven aan de hand van quotes uit Linked in recommendations:

DRIJFVEREN: “Op basis van je identiteit, overtuigingen, en waarden legt Frans krachten en ontwikkelpunten bloot. Door het (h)erkennen van elkaars individuele sterktes, en door het kijken naar het teamprofiel zijn we een effectiever team geworden. Een bijzondere en energieke ervaring”.

DROMEN: “Frans gelooft in zelfsturing en faciliteert ontwikkelprocessen van individuen en teams vanuit een sterk zelfbewustzijn. Wat hem een van onze topadviseurs maakt is dat hij op een positieve, respectvolle en menselijke manier onze medewerkers helpt om inzicht te krijgen in hun situatie, de spanningen weet te duiden en energie bij de medewerkers vrij maakt om verandering in te zetten”.

DENKEN: “Frans zijn aanpak om tot probleemverkenning te komen over de mens in zijn werksituatie, past zeer goed bij onze wetenschappelijke medewerkers en wordt met enthousiasme gebruikt en geaccepteerd. Hij koppelt praktijk en theorie moeiteloos aan elkaar. Frans is vervolgens in staat om via zijn scherpe benadering die meetmethodes in te zetten om werkelijke problematiek te benoemen. Hij kan goed luisteren en vragen stellen. Frans beschikt over een enorm netwerk en instrumentarium die ingezet worden als de situatie dat vraagt.”

DURVEN: “Frans is een enthousiaste motivator, die snel in staat is een omgeving te creëren waarbij je meer uit jezelf en elkaar weet te halen. Reflectie, bewustwording en ontwikkelpotentieel zijn belangrijke speerpunten. Zijn wijze van werken creëert energie en (zelf)vertrouwen”.

DOEN: “Frans zijn aanpak resulteerde in teams die ver boven het gemiddelde scoorden op gebied van motivatie, invloed en samenwerking. Dit zowel op het gebied van medewerker- en klanttevredenheid als ook op bereikte financiële resultaten. Hij heeft een team door een moeilijke periode heen geholpen met als resultaat dat ze nu weer op het juiste pad zijn, vol energie, en zonder hem verder kunnen”.

Linked in recommendations

Hans Gellekink, voormalig Ziggo director Billing & Collecting en momenteel manager Finance & Control Isala ziekenhuis Zwolle

 “Met Frans heb ik de afgelopen jaren veel mogen samenwerken, in de rol als persoonlijke coach, facilitator in allerlei team-ontwikkeltrajecten en als belangrijke mede veranderaar in een HPO traject bij Ziggo. Frans heeft in een aantal gemeenschappelijke trajecten echt het verschil gemaakt! Vaak ondersteund met instrumenten (RealDrives, Macrolook, SAY, Welzijnsmonitor, PRISMA voor Organisaties). Samen werken, dialoog en verbondenheid creëren zijn hem echt toevertrouwd.”

Gert ter Avest, Manager Enexis Drenthe

“In 2012 en van 2016-2019 heeft Frans mijn managementteams binnen Grootverbruik en Enexis Drenthe gecoacht.
Door het herkennen van elkaars individuele sterktes, en door het kijken naar het teamprofiel met onderliggende gedragsdata zijn we in een jaar tijd de best presterende Management Teams binnen Enexis geworden. De coaching sessies heb ik als zeer prettig ervaren, met zowel grote persoonlijke als team groei tot gevolg“.

Sandra Hellwig, HR manager Genmab Nederland

Frans zijn aanpak om tot probleemverkenning te komen over de mens in zijn werksituatie, past zeer goed bij onze wetenschappelijke medewerkers en wordt met enthousiasme gebruikt en geaccepteerd. Hij koppelt praktijk en theorie moeiteloos aan elkaar. Frans is vervolgens in staat om via zijn scherpe benadering die meetmethodes in te zetten om werkelijke problematiek te benoemen. Hij kan goed luisteren en vragen stellen. Frans beschikt over een enorm netwerk en instrumentarium die ingezet worden als de situatie dat vraagt. Hij gelooft in zelfsturing en faciliteert ontwikkelprocessen van individuen en teams vanuit een sterk zelfbewustzijn. Wat hem een van onze topadviseurs maakt is dat hij op een positieve, respectvolle en menselijke manier onze medewerkers helpt om inzicht te krijgen in hun situatie, de spanningen weet te duiden en energie vrij maakt om verandering in te zetten.

Theo van de Wouw, Business Unit Director Webhelp Nederland

“Frans heeft me geholpen diverse teams verder te ontwikkelen, binnen een inkoop en logistieke omgeving (20-25 fte) als ook binnen een klantenservice omgeving (circa 250 fte). Zijn aanpak resulteerde in teams die ver boven het gemiddelde scoorden op gebied van motivatie, invloed en samenwerking. Dit zowel op het gebied van medewerker- en klanttevredenheid als ook op bereikte financiële resultaten.”

Ine Cox, medisch directeur ZZG zorggroep

“Frans kan heel goed luisteren en de juiste vragen stellen. Hij wekt snel vertrouwen, is heel integer. Geeft mensen zelfinzicht. Is gericht op het individu en op de groep (team). Hij heeft een team door een moeilijke periode heen geholpen met als resultaat dat ze nu weer op het juiste pad zijn, vol energie, en zonder hem verder kunnen.”

Olivier Steenaert, voormalig manager Essent Management Traineeship, momenteel VP HR GROHE EMEA

“Frans is committed to the management traineeship of Essent for several years. He is one of the co-producers of this successful traineeship (best management traineeship 2008 & 2009). His ability to level with trainees and to create a safe environment within minutes is unique. He is a professional architect, trainer-coach with a excellent track record.

Anouk Rasenberg, voormalig Manager Essent Management Development, momenteel zelfstandig ondernemer

“Frans heeft een fenomenaal talent om, zowel individueel als met teams, de onderstroom achter houding & gedrag te duiden en bespreekbaar te maken. Als u zichzelf of uw team wilt ontwikkelen beveel ik Frans Trommelen als coach, van harte aan. Zowel uw persoonlijk welzijn als de samenwerking binnen uw team zullen er wel bij varen.”