Het motto wat wij in onze ontwikkelingstrajecten hanteren is:

Wie het ziet  is verantwoordelijk er iets aan te doen 

 

Niet alleen de manager of de voorzitter van een team- of werkoverleg maar eenieder die een of in een werksituatie bij een van de aanwezigen een situatie van innerlijke en onderlinge weerstand waarneemt, is verantwoordelijk om er iets mee te doen zodat de samenwerking  weer als VAN-ZELF gaat en er samen wordt gepresteerd en geleerd.

Tijdens  workshops wordt intensief getraind op het willen, kunnen en durven interveniëren vanuit IK (positie 1), de ANDER(en) (positie 2) , de SITUATIE (positie 3). Via RE- & PRE-viewsessie wordt dit vermogen getraind zodat de leden van het team het als vanzelf in dagelijkse (samen)werksituaties gaan toepassen.