Professionalisering van financieel/administratief personeel

Ministerie van Buitenlandse Zaken (Afdeling FEZ)

 logo-ministerie-van-buitenlandse-zaken

Ambitie

Verhogen van de kwaliteit van consulair financieel administratief personeel (totaal 450 mdw’s) en het komen tot een paradigmawisseling bij deze medewerkers (“ik sta aan het stuur van mijn eigen loopbaan en inzicht in mijn sterke en zwakke kanten is hierbij geen bedreiging, maar juist een ondersteuning voor het verwezenlijken van mijn ambities”).

Vraag

Ontwikkel en draag zorg voor de uitvoering van DC’s voor deze doelgroep. Hierbij staat centraal: ‘ontwikkeling’ (i.p.v. ‘selectie’).

Aanpak en uitgangspunten

 • De algehele sfeer rondom de DC’s dient door de deelnemers als positief ervaren worden.
 • De DC’s worden niet voor selectie ingezet, maar uitsluitend voor ontwikkelingsdoeleinden.
 • De assessoren worden nadrukkelijk niet gepositioneerd als de “dokters in witte jassen”, maar als adviseurs. De deelnemers schrijven zelf hun eigen diagnoserapport.
 • De DC’s richten zich op gedragscompetenties en niet op kenniselementen.
 • Het DC moet voor iedere deelnemer leiden tot een plan waarin aangegeven wordt hoe en welke sterke en zwakke kanten verder ontwikkeld kunnen worden (bijvoorbeeld door training/opleiding).
 • Vanuit de klant worden loopbaanadviseurs bij het project betrokken. Deze adviseurs gaan steeds onafhankelijker van de externe begeleiding opereren.
 • Terugbrengen van het aantal normprofielen van 23 naar 2
 • Aanpassen van de gedrags- en persoonlijkheids-meetinstrumenten ten behoeve van de normprofielen.
 •  Ontwikkelen van de individuele simulatie(s).
 • Training van de loopbaanadviseurs voor het interpreteren van de instrumenten en het beoordelen van de simulatie.
 •  Briefing van acteurs.

Resultaat

DC’s waarin zo’n 40 deelnemers in een open sfeer, in interactie met collega’s en onder begeleiding van assessoren en loopbaanadviseurs een gemotiveerd, concreet en onderbouwd plan hebben gemaakt voor hun verdere loopbaan en bereid zijn dit met hun manager te bespreken. Voor de simulaties hebben we o.a. gebruik gemaakt van een rollenspel met honden!