Binnen één maand na de training Drijfveren voeren Frans Trommelen en de manager of de coach van het  Traineeship een individueel 360 graden feedback gesprek op basis van 2 voorafgaand aan het gesprek per e-mail toegestuurde documenten:

 • De uitslag van de 360 graden omgevingsenquête
 • Het reflectieverslag over het eigen drijfverenprofiel en de eigen interpretatie van de uitslag van de 360 graden omgevingsenquête.

Doelstellingen:

 • Acceptatie en interpretatie van de in de omgevingsenquête ontvangen feedback over de in het eerste jaar van het Essent Management Traineeship vertoonde gedragseffectiviteit.
 • Bewustwording van sterktes en eigenaarschap ten aanzien van ontwikkelthema’s, aandachts-    & ontwikkelpunten voor het 2e jaar van het Traineeship.
 • Gezamenlijke formulering van ontwikkelthema(‘s) en eerste aanzet voor een action  learningplanning voor het 2e jaar van het traineeship in termen van:
 1. Wat dien ik te blijven doen?
 2. Wat dien ik los- dan wel na te laten?
 3. Wat dien ik vooral te gaan doen?
 4. Welke hulpbronnen, -middelen staan je ter beschikking?

Opzet:

De volgende vragen vormen een leidraad waarlangs de dialoog vorm en betekenis krijgt. Er wordt  nadrukkelijk ingespeeld op wat de trainee tijdens het gesprek laat zien (lichaamstaal), zelf ter tafel brengt in termen van vragen, voorstellen, antwoorden en daarmee aanleiding geeft tot verdere exploratie in termen van flow- en/of weerstandgedrag wat mogelijk verklaard kan worden uit het drijfverenprofiel en/of de uitslag van de omgevingsenquête:

 • Welke respondenten heb je om feedback gevraagd en waarom?
 • Wat heeft de uitslag van de enquête met je gedaan?
 • Wat heb je vervolgens met die gedachten en gevoelens gedaan?
 • Hoe kijk je naar het eerste algemene overzicht? Wat valt je op, trekt jouw aandacht? Tot welke conclusies brengt het jou / ons?
 • Hoe verhoudt deze uitslag zich tot jouw sterktecompetenties en aandachts- & ontwikkelpunten uit de training Sturen op Ontwikkeling en de rol- & resultaatprofielen van je beide projecten?
 • Wat valt je op bij de uitsplitsing van de feedback naar respondentcategorieën?
 • Welke boodschappen geven de verschillende respondenten in hun scores en de antwoorden op de open vragen?
 • Tot welke conclusies komen we in termen van sterktes en aandacht- & ontwikkelpunten voor het 2e jaar?
 • Kun je daarvoor een overkoepelend ontwikkelthema formuleren?
 • Kun je dat operationaliseren in termen van
  • Wat dien ik te blijven doen?
  • Wat dien ik los- dan wel na te laten?
  • Wat dien ik vooral te gaan doen?
  • Welke hulpbronnen, -middelen staan je ter beschikking?
  • Welke boeken en/of andere hulpbronnen bevelen wij je aan?
  • Reflecteer eens op het gesprek en de opgedane inzichten?
  • Geef ons feedback op de aard en opzet van het gesprek?

Gespreksverslag:

Op basis van de door de manager of coach gemaakte aantekeningen wordt een gespreksverslag geschreven en aan de trainee toegestuurd.