Centraal in onze trajecten voor individu, team en organisatie staat het ontwikkelen van het vermogen om mensen zichzelf en elkaar in teams, binnen de organisatie en in allianties en partnerships te leren waarnemen.
De focus ligt daarbij op:
  • leren waarnemen op 4 niveaus
    1. LICHAAMSTAAL  Wat zie ik bij de ander? Wat ervaar ik in mijn eigen lichaam?
    2. MENTAAL Wat hoor ik? Welke woorden vallen me op? Welke gedachten roept het bij me op?
    3. EMOTIE  Welke gevoelsreactie zie ik bij de ander?  Welke gevoelens registreer ik bij mezelf?
    4. BETEKENIS Wat is daar van de betekenis voor jou, mij, ons?