Ontwikkelen van een gemeenschappelijke missie en visie

In de periode mei – oktober 2016 faciliteerde Frans Trommelen op verzoek van Gert ter Avest een maatwerk ontwikkelprogramma voor alle managers en teamleiders van de Enexis – vestiging in Drenthe. Met het oog op de nieuwe Enexis strategie 2020 was de opdracht om met elkaar als één team de vestiging te leiden in deze veranderlijke tijden.

Het uiteindelijke resultaat in woord & beeld

Op 27 september hebben de managers en teamleiders, een week voorafgaand aan de formele presentatie van de Enexis 2020 strategie het resultaat van hun eigen team ontwikkelingsproces gedeeld. Tijdens een plenaire sessie met alle 160 medewerkers hebben ze verteld over hun eigen proces en opgedane inzichten. In parallelle workshops werden de 6 geïdentificeerde aandacht- en ontuikkelpunten besproken en met de inzichten van de medewerkers verrijkt. Tijdens deze workshops werd duidelijk dat diverse veranderprogramma’s uit het verleden hun diepe sporen hebben nagelaten. Zowel tijdens de plenaire presentatie als tijdens de workshops was de argwaan, het wantrouwen en de weerstand tegen weer een nieuwe reorganisatie zicht- en voelbaar. Doordat managers en teamleiders als één team voor hun visie op de nabije toekomst ging staan, mocht die weerstand er zijn en konden zij aansluiten bij de negatief-kritische uitingen van een enorme medewerkersbetrokkenheid bij de Enexis – vestiging in Emmen. De opgetekende kritiek werd ter harte genomen, toegevoegd aan hun eigen missie-, visie- en strategiedocument en toegevoegd aan de eigen poster “we gaan los in Drenthe!”

ontwerpposterplusonderwater-2Klik hier voor een toelichting op de bovenwaterwereld  en op de onderwaterwereld

Op 7 oktober 2016 is door vestigingsmanager Gert ter Avest met Enexis INFRA directeur Rutger van der Leeuw de nieuwe Enexis strategie richting 2020 gepresenteerd. Het resultaat van het team- & organisatieontwikkeltraject wat in Drenthe is doorlopen, is dat de managers, teamleiders in dit traject aan den lijve hebben ervaren dat die onderwaterwereld er in Emmen gewoon mag zijn en sterker nog….gaat helpen in het realiseren van een succesvolle energietransitie.

Innerlijke en onderlinge conflicten worden niet langer omzeild, maar in een klimaat van veiligheid en vertrouwen benut. Eenieder wordt gestimuleerd om expliciet te zijn over wat hij of zij ziet, denkt, voelt en wel of juist niet wilt. Weerstand wordt gezien als teken van betrokkenheid, wat om aandacht vraagt. Alleen in een sfeer van gezamenlijkheid, veiligheid en vertrouwen kan de negatieve energie worden omgebogen en verbonden tot synergie richting de gemeenschappelijke missie & visie. De energietransitie is voor eenieder een voldongen feit en geeft hoop richting een mooie en gezamenlijke toekomst, waarin dromen kunnen worden gerealiseerd als de nachtmerries er ook gewoon mogen zijn en kunnen worden besproken.

Klik hier voor procesbeschrijving van dit programma i.o.v. Enexis Drenthe