Vraag

Edward Lind, eind verantwoordelijk voor het TELE2 Front Office, vroeg Frans Trommelen een werkconferentie te ontwerpen en faciliteiten voor de klant teams van TELE2 en Transcom. In de dagelijkse samenwerkingspraktijk lekte namelijk heel veel plezier en energie weg. Terwijl Edward Lind en Joop Evers, als eerstverantwoordelijke van zijn service provider Transcom het op persoonlijk vlak met elkaar bijzonder goed konden vinden.

Aanpak

Met beide teams is tijdens een interactieve en creatieve werkconferentie de code gekraakt van het systeem van veroorzakende en in stand houdende factoren. Allereerst kregen alle teamleden van zowel TELE2 als Transcom de ruimte om stoom af te blazen over de knelpunten in de dagelijkse samenwerking

knelpunten-tele2

Vervolgens werden mogelijke oplossingen geïnventariseerd en gerubriceerd:

oplossingen-tele2

O.b.v. deze oogst aan nachtmerrie- en droombeelden werd, met actief gebruik van beide hersenhelften,  in 2 heterogeen samengestelde teams gewerkt aan een storyboard en systeemmodel.tele2-team-1

tele2-team2

Resultaat

In de presentaties van en dialogen over de gezamenlijke reis op weg naar het realiseren van de gemeenschappelijke visie werd als van-zelf duidelijk dat op de werkvloer van beide teams de energie positief gericht was en gedurende de werkconferentie als weer was gaan stromen.

Ook waren beide teams het er over eens dat een aantal fundamentele oorzaken buiten de directe operationele invloedssfeer lagen. Het outsourcing contract veroordeelt beide teams tot het dagelijks managen van SLA, KPI’s en penalty’s, daar waar alle betrokkenen zich veel nadrukkelijker willen richten op dat wat er in de ogen van klanten echt toe doet.