In de meet- en monitoring architectuur PRISMA voor Organisaties wordt het Service Excellence toetsingskader gebruikt om het volwassenheidsniveau van uw organisatie voor het leveren van persoonlijke en verrassende service aan uw klanten, burgers, patiënten of studenten vast te stellen.

Het PRISMA Service Excellence rapporteert over de mindset van doelgroepen binnen uw organisatie. Welke van de 10 voorwaardelijke paradigma shifts zitten als wel of nog niet in uw organisatie DNA?

Vervolgens kunt u voor de 4 resultaatgebieden en 9 bouwstenen van het Service Excellence toetsingskader aflezen of binnen uw organisatie de structuur- dan wel de cultuurkenmerken aandacht en ontwikkeling behoeven.