Frans Trommelen heeft in co makership met Hanneke Wouters en Magdiel van der Werf de traineeships van Essent en Enexis ontworpen. Beide traineeships zijn gebaseerd op 3 peilers, te weten:

  1. persoonlijke ontwikkeling
  2. professionele (bedrijfskundige) ontwikkeling
  3. action learning in 2 -3 verschillende (strategische, tactische of operational) organisatieonderdelen.

Frans verzorgt een vaste bijdrage aan elke leergang. Deze bestaat uit trainingen Sturen op Resultaat, Sturen op Ontwikkeling, Drijfveren en  Sturen op Loopbaan. Halverwege het programma wordt op basis van het RealDrives-profiel en een 360 graden omgeving enquete teruggeblikt op het eerste jaar en vooruit gekeken naar het 2e jaar. Er wordt een persoonlijk/professioneel ontwikkelthema geformuleerd, wat door de trainees wordt uitgewerkt in een action learning plan. Dit plan is leidend in het vinden van een passende opdracht. Het is immers de bedoeling dat een trainee zichzelf maximaal uit daagt om de comfort zone te verruilen voor de zone van de naaste ontwikkeling.

Tijdens de training Sturen op Loopbaan maken de trainees de balans op van het traineeship en vertalen ze al hun inzichten in een persoonlijk statuut, welke zij visualiseren en oefenen in een elevator pitch als opmaat naar hun presentatie op de slotdag. Een aantal voorbeelden van deze presentatie vind je bij de persoonlijke portretten elders op deze site.

In Professionals & professionele ontwikkeling (klik op deze link) onder relatie van Frank Kwakman en Boudewijn Overduijn heb ik samen met Hanneke Wouters en Tjeerd Vrij een hoofdstuk geschreven over Action learning als succesvolle methode voor de professionele en persoonlijke ontwikkeling van jonge professionals.