De huidige tijdsgeest van disruptie en steeds veranderende behoeften stelt hoge eisen aan de duurzaamheid, wendbaarheid en het besturingsklimaat van organisaties. Vormen uw organisatiecultuur en -klimaat een vruchtbare voedingsbodem of juist een punt van zorg voor uw strategie en uitgestippelde koers?

PRISMA Cultuur & Klimaat biedt u aan de hand van zes ‘bekende’ kleuren en drie nieuwe kleuren een verfijnd inzicht in uw organisatiecultuur: waar ligt in termen van houding, gedrag en denken van medewerkers de focus, en waar niet? Doen we de juiste dingen en doen we de dingen juist?

U krijgt tevens inzicht in het ‘organisatiegevoel’ middels een stemmingsmeter, de aspecten en oorzaken waar men energie van krijgt en waar energie weglekt, en informatie of medewerkers en teams in flow, stil verzet of weerstand zitten ten aanzien van verandering.

De inzichten uit PRISMA Cultuur & Klimaat helpen leidinggevenden om voorbeeldgedrag te vertonen en om de organisatorische randvoorwaarden te creëren voor succesvolle, (kosten)effectieve en pijnloze transformaties. Uiteraard biedt de uitgebreide rapportage praktische handvatten om, waar nodig, gericht bij te sturen en te interveniëren.

PRISMA Cultuur & Klimaat kan worden ingezet bij:

  • Transformaties, changes, verandertrajecten
  • Strategie implementatie,
  • Performance vraagstukken
  • Fusies, samenvoegen van organisatieonderdelen, verbeteren kwaliteit van samenwerken
  • Verloop- en verzuimproblematiek
  • Als ‘voedingsbron’ voor effectieve communicatie in (verander)trajecten