Het proces van team- & organisatieontwikkeling

Het team- en organisatie ontwikkelproces van Enexis Drenthe werd op 21 mei 2016 gestart met een 0-meting met behulp van RealDrives en GROEI-voorbereidingsopdrachten. Tijdens de kick off workshop met alle managers en teamleiders werden de uitkomsten gepresenteerd, geïnterpreteerd en gezamenlijk vertaald in de volgende doelstellingen:

ontwikkeldoelstelling-vmt-enexis-drenthe

Workshop Kleur bekennen

De volgende stap was een workshop Kleur bekennen in het eigen team. Het eigen team kan immers worden beschouwd als de kleinste sociale eenheid, waarin managers en medewerkers elkaar in de dagelijkse praktijk binnen de vestiging ontmoeten. Doelstelling van deze workshop is zichzelf en elkaar op een dieper niveau  ontmoeten tijdens een presentatie en dialoog over eenieders drijfveren profiel en de daaruit voortvloeiende nachtmerries en dromen.

 • “Wie ben ik …privé en professioneel?”
 • “Wat wil ik in …. mijn huidige rol?”
 • “Wat zie ik binnen Enexis, vestiging Emmen, het VMT+ en mijn teams?”
 • “ Hoe oordeel ik daar over?”
 • “Pas ik me aan of heb ik invloed & impact”
 • “Wat geeft en wat kost mij energie?”
 • Welke van mijn drijfveren laat ik momenteel nog onbenut?”
 • “Wat zou ik nadrukkelijker willen doen als ik ……?”

Elke presentatie en dialoog werd afgerond met een rondje complimenten vanuit het team. Op een flap werd de feedback van de collega’s genoteerd:

 • Wat dien je als lid van dit team te BLIJVEN DOEN?
 • Waar dien je als lid van dit team mee te STOPPEN?
 • Waar dien je als lid van dit team te GAAN DOEN?

In het kader van het process van action learning in de dagelijkse praktijk ontving iedereen een persoonlijk ontwikkellogboek voor het vastleggen van succeservaringen en leermomenten op individueel en teamniveau

RE- & PRE-view workshop

Ieder teamlid koos tijdens de workshop Kleur Bekennen een buddy waarmee de ontvangen feedback en alle inzichten uit de dialoog werden vertaald naar een Persoonlijk Statuut en Ontwikkelplan.

format-persoonlijk-statuut

Naast het presenteren van eenieders Persoonlijk Statuut en Ontwikkelplan werd aan de hand van het ontwikkellogboek ook stilgestaan bij de eerste succeservaringen en leermomenten op individueel en teamniveau.

re-pre-view

Workshop de Beeldenstorm

Nadat binnen de kleine teams een klimaat van veiligheid en explicietheid was gecreëerd was het de hoogste tijd om met alle managers en teamleiders de “forming & storming” fasen van teamontwikkeling af te ronden en te starten met de zogenaamde “norming”-fase om weg naar een gezamenlijke missie, visie en strategie voor de komende jaren.

Naar het Drentse gezegde “Je heurt allèn waj begriept.” werden de managers en teamleiders naar de kleur van hun individuele drijfverenprofielen in drie subgroepen ingedeeld. In deze drie groepen kreeg de Beeldenstorm zijn beslag tijdens een visuele dialoog  over knelpunten en oplossingen, zoals die door eenieder in de dagelijkse praktijk op de Enexis-vestiging in Drenthe worden ervaren.

beeldenstorm

De onderlinge presentaties en dialogen resulteerden in een overzicht van knel punten en oplossingen en het percentage over de mate van (h)erkenning in elkaars analyses.

knelpuntenoplossingen

Na onderlinge presentaties en betekenisvolle dialogen werd de groep managers en teamleiders in 2 groepen verdeeld: te weten de ‘luchtkastelenbouwers’ die zich kenmerken door een outside – in perspectief vanuit de toekomst en een groep ‘metselaars, die zich karakteriseren door een ‘inside-out’ perspectief in het hier en nu.

Beide groepen kregen de opdracht o.b.v. alle gepresenteerde knelpunten en oplossingen met beide hersenhelften te vertalen naar:

 • een storyboard over onze expeditie van ‘zoals het nu is’ naar ‘hoe we het samen willen’
 • een systeemmodel met knelpunten – oorzaken – in stand houdende factoren – oplossingen

Storyboard en systeemmodel vanuit DE TOEKOMST

beeldenstorm-storyboard-groep-1

beeldenstorm-systeemmodel-groep-1

Storyboard en systeemmodel vanuit het HIER & NU

beeldenstorm-storyboard-groep-2

beeldenstorm-systeemmodel-groep-2

Al tijdens de presentaties en  dialogen begonnen leden van beide subgroepen spontaan elkaars storyboard te duiden en bleek als van-zelf “2 zielen met 1 gemeenschappelijke gedachte”

Workshop WHY – HOW – WHAT

Geïnspireerd door het gedachtegoed van Simon Sinek zijn in deze workshop beide storyboards en systeemmodellen geïntegreerd en in detail uitgewerkt.

s’Ochtends is met de analytische hersenhelft rondom de volgende 6 aandachts- & ontwikkelpunten een systeemmodel gebouwd:

 1. Het ontbreekt bij Enexis Drenthe aan een gemeenschappelijke missie en visie
 2. We zijn bij Enexis Drenthe teveel gericht op korte termijn fixes
 3. We acteren vanuit afdelings- i.p.v. vestigingsbelang
 4. We hebben last van een opgelegde structuur met onduidelijke verantwoordelijkheden van staf en lijn
 5. We hebben last van slecht werkende processen en systemen.
 6. We zeggen ‘ja’, maar doen ‘neen’, doordat we conflict vermijdend zijn.

Elk aandachts- en ontwikkelthema’s is in detail uitgewerkt in termen van:

Knelpunten & stakeholders Oorzaken(binnen & buiten onze cirkel van invloed) Waarmee houden we deze situatie zelf in stand? Hoe kunnen we deze situatie zelf doorbreken? Oplossingen

s’Middags is met de creatieve hersenhelft in drie rondes gewerkt aan elevator pitch van Enexis Drenthe en daarin  in woord en beeld op krachtig wijze antwoord gegeven op de volgende vragen:

WHY

 • Wat is ons hoger doel?
 • Wat is onze visie op de toekomst?
 • Wie of wat willen wij zijn?HOW

HOW

 • Welke waarden & normen hanteren wij daarbij?
 • Over welke kernkwaliteiten beschikken wij?
 • Wat zijn onze aandachts- en ontwikkelpunten?

WHAT

 • Wat blijven we doen? Waarmee gaan we stoppen? Wat gaan we nadrukkelijk doen?
 • Waar, wanneer, voor en met wie?
 • Wie zijn onze belangrijkste stakeholders en hoe betrekken wij ze als partners in dit transitie proces?

Deze workshop is geobserveerd door cartoonist Frank Los, die het management team heeft gefaciliteerd met de co-creatie van de onderstaande poster “We gaan los in Drenthe!”:

ontwerpposterweb

klik hier voor de toelichting

Bijeenkomst en workshops met het voltallige personeel

Deze visie van de managers en teamleiders is vervolgens gepresenteerd aan het personeel. De vele vragen en reacties zijn vervolgens besproken in drie parallelle workshops op basis waarvan het systeemmodel verder is aangescherpt en de poster van het management is uitgebreid o.b.v. de feedback van het voltallige personeel. De oorspronkelijke poster is uitgebreid met een onderwaterwereld, die er in Drenthe gewoon mag zijn.

ontwerponderwater

klik hier voor de toelichting

Het resultaat van het traject tot nu toe

Op 7 oktober 2016 is door vestigingsmanager Gert ter Avest met Enexis INFRA directeur Rutger van der Leeuw de nieuwe Enexis strategie richting 2020 gepresenteerd. Het resultaat van het team- & organisatieontwikkeltraject wat in Drenthe is doorlopen, is dat de managers en teamleiders in dit traject hebben ontdekt is dat die onderwaterwereld er gewoon mag zijn. Innerlijke en onderlinge conflicten worden niet langer omzeild, maar in een klimaat van veiligheid en vertrouwen benut. Eenieder wordt gestimuleerd om expliciet te zijn over wat je ziet, denkt, voelt en wel of juist niet wilt. Weerstand wordt gezien als teken van betrokkenheid, wat om aandacht vraagt. Alleen in een sfeer van gezamenlijkheid, veiligheid en vertrouwen kunnen we samen de negatieve energie om buigen en verbinden tot synergie richting de gemeenschappelijke missie & visie. De energietransitie is voor eenieder een voldongen feit en geeft hoop richting een mooie en gezamenlijke toekomst, waarin dromen kunnen worden gerealiseerd doordat ook de nachtmerries worden onderkend en er mogen zijn..