Elk ontwikkelingsproces valt of staat met betrokken medewerkers. Een proces van co‐creatie is in onze ogen dan ook de beste werkwijze om eigenaarschap en draagvlak te realiseren. Dit vraagt om een heldere regie op de individuele en collectieve werk‐ & ontwikkelprestaties, teneinde er voor zorg te dragen dat alle betrokkenen zo snel mogelijk op trede 5 tot en met 7 van de  commitmentladder gaan acteren.

Het uiteindelijk resultaat van een transformatieproces is dat een professional en/of team zich ontwikkelen tot een ‘high perfoming professional/team’. Dit zal o.i. kunnen gebeuren door de kernaspecten van samenwerking aandacht en zorg te geven. Sommige aspecten daarvan kunnen worden ontworpen, andere facetten dienen zich gaandeweg een teamtraject te ontwikkelen. We maken in dat kader bewust onderscheid tussen enerzijds de psychodynamische en de groepsdynamische aspecten met een focus op leren en ontwikkelen en anderzijds vraagstukken aangaande de inrichting en besturing van de werkprocessen met een focus op resultaat