‘Faciliteren zonder omwegen’ luidt de titel van dit nieuwe praktijkboek. Een spannende titel, want faciliteren kan soms juist op het bewandelen van omwegen lijken. We zijn met Groei van binnenuit dan ook trots dat we onderdeel uit maken van dit prachtige boekwerk.

Het Team Ontwikkel Plan van Groei van binnenuit kreeg een mooie plek in het praktijkboek waarbij professioneel faciliteren centraal staat. Het toetje van het hoofdstuk is de zeilclinic (Sail Experience) zoals die door het Enexis Management Team Grootverbruik is beleefd en de apotheose is van het teamontwikkelproces.

Facilitators, coaches, opleiders en personeelsfunctionarissen benutten allerlei werkvormen, die het bewuste en intuïtieve aanboren en waarbij het doel niet altijd direct helder is voor alle betrokkenen.
De op deze manier verkregen inzichten brengen wel beweging in zaken die eerder onmogelijk leken. Professioneel faciliteren maakt het mogelijk om via “omwegen” recht op uw doel af te gaan, en antwoorden te leveren op vragen waar menig manager mee rondloopt:

– Hoe creëren we een effectief proces?

– Hoe verlagen we het ziekteverzuim?

– Hoe smeden we alle individuen tot een team?

– Hoe betrekken we alle deelnemers actief in het project?

– Hoe verbeteren we de arbeidsmotivatie?

– Hoe kunnen we de kwaliteit omhoog brengen?

– Hoe brengen we de gewenste verandering tot stand?

Het boek toont in 24 praktijkvoorbeelden de mogelijkheden en resultaten van het vak faciliteren. Zowel facilitators als opdrachtgevers komen aan het woord. De voorbeelden variëren van grootschalige projecten op nationaal als internationaal niveau, tot kleinschalige processen binnen een kleine organisatie of afdeling. Ze spelen zich af in zowel profit als non-profit sectoren. IAF Nederland (de vereniging voor Facilitators) heeft samen met uitgeverij Gelling en auteurs Lelie, Haarmans, Fruytier en De Monchy een toegankelijk, informatief en inzichtelijk boek ontwikkeld dat de lezer zonder omwegen een blik in de keuken van faciliteren geeft.

 

Groei van binnenuit in ‘Faciliteren zonder omwegen’Groei van binnenuit in ‘Faciliteren zonder omwegen’