Jan Rotmans, Hoogleraar Transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, ziet de crisis niet als probleem, maar als kans. Mensen hebben crises nodig om veranderingen door te willen voeren. En er zijn veel veranderingen nodig, want het hele systeem moet hervormd worden. Niet alleen de energievoorziening, maar ook zaken zoals de zorg, de bouw en sociale zekerheid vragen om een decentrale aanpak.

De veranderingen komen van onderop. Volgens Jan Rotmans heeft de financiële crisis deze beweging versterkt. Mensen vertrouwen multinationals minder en willen weten waar hun spullen vandaan komen. Daarnaast willen mensen weer in contact komen met hun omgeving. Omdat deze trend om problemen lokaal aan te pakken een reactie is op de globaliserende wereld, noemt de hoogleraar transitiekunde dit ‘glocalisering’. Verder spreekt Rotmans van ‘samenredzaamheid’, het idee dat veel zaken in gemeenschappen opgelost kunnen worden.

Regelgeving staat de mogelijkheid om dingen zelf op te lossen vaak in de weg. Met die gedachte pleit Jan Rotmans voor “een slimme faciliterende overheid”. Dit betekent dat de regering innovatieruimte creëert en belemmeringen aanpakt die transitie in de weg staan. Mensen moeten de mogelijkheid hebben om creatief te kunnen zijn op juridisch, organisatorisch, financieel en mentaal niveau. Dit is essentieel voor de ontwikkeling van een nieuwe, duurzame, decentrale samenleving. Omdat mensen meer open staan voor veranderingen in een crisis zijn de systeemcrises onze hoop op een duurzamere toekomst, aldus Jan Rotmans.

Groei van binnenuit faciliteert en verbindt. Groei van binnenuit is een ervaren speler in het ontwikkelen van o.a. organisaties. Ook in het opzetten van nieuwe netwerkorganisaties kunnen wij samen met Minase als Impannatori helpen om een netwerk te laten werken.