Doelstellingen ten aanzien van het eindresultaat van de training:

 • De trainees hebben een Persoonlijk Statuut op gesteld in termen van:
 1. Waar ben ik in essentie in mijn loopbaan op uit? (visie / missie)
 2. Wie of wat wil ik zijn, welke rol(len) wil ik vervullen? (identiteit)
 3. Wat zijn mijn kernwaarden & normen? (loopbaanankers en drijfveren)
 •  De trainees hebben hun professionele wereld 3 jaar na nu gevisualiseerd.
 • De trainees zijn in staat mondeling in een ‘elevator pitch’ van maximaal 3 minuten en schriftelijk op maximaal 1 A4 in woord en beeld hun Persoonlijk Statuut te formuleren en de betekenis daarvan voor hun ambities voor hun loopbaan binnen Essent op een voor lijn- en HR-managers overtuigende wijze uit te dragen.

Voorbereidingsopdracht:

Ter voorbereiding op de training maken en interpreteren de trainees de loopbaanankertest van Schein.

Trainingsopzet:

 • Warming up, D.m.v. een 2-tal ijsbrekers (“Liesje” en “de pot met stenen”) wordt het doel en de opzet van de training c.q. workshop ingeleid.
 • Dialoog in 2-tallen over loopbaanankers en het persoonlijk statuut In 2-tallen voeren de trainees een dialoog over loopbaanankers, drijfveren en zowel de positieve als negatieve ervaringen in de projecten tot nu toe. Trainees helpen elkaar om kort en bondig de 3 kernvragen van het persoonlijk statuut te beantwoorden.
 •  Visuele dialoog met jezelf over “mijn loopbaan 3-5 jaar na nu”. Op een canvasboard visualiseren de trainees met verf of vetkrijt hun (professionele en persoonlijke) ambities en bereiden zij een elevator pitch van maximaal 3-5 minuten voor gericht aan het senior lijn- & HR-management van Essent.
 • Individuele presentaties Gedurende maximaal 1 kwartier presenteren de trainees hun elevator pitch en bespreken ze met elkaar hun persoonlijke statuten en ambities binnen Essent in dat kader.
 •  Afronding en evaluatie. Aan het einde van de dag krijgen de trainees een inspirerend voorbeeld van een ambitieverklaring op maximaal 1 A4 uitgereikt en uitgelegd en reflecteren de trainees kort op het proces en de bereikte (leer)resultaten en vullen zij het schriftelijke evaluatieformulier in.