Groei van binnenuit interviewt bijzondere mensen die in het verleden op een onderscheidende manier hebben deelgenomen in de diverse training- en coaching trajecten. In 2007 won hij de Hidde Nijland-prijs voor zijn baanbrekende onderzoek naar de netinpassing van windturbines. Han Slootweg innoveert. Hij zag de toekomst voor zich binnen Enexis, nam het heft in handen en slaagde.

 

Han Slootweg

 

Geboren: negenentwintig februari 1976 (schrikkeldag)

Beroep: Manager Innovatie en Deeltijdhoogleraar Smart Grids 

Studeerde: Elektrotechniek, Bedrijfskunde

Status: Gehuwd, 4 kinderen

Woont in: Zwolle

 Gewerkt voor: TU Delft, Essent/Enexis, TU Eindhoven

 Huidige werkgever: Enexis, TU Eindhoven


 Jaar van coaching: 2007

Han Slootweg in de voortuin van zijn innovatie afdeling bij Enexis in Arnhem, waar prachtige ideeën tot bloei komen.

Werken in de toekomst en toch zo prozaïsch? Het lijken tegenstellingen, maar Han Slootweg (36) maakte met beide duidingen een droom werkelijkheid. Als jonge knaap zette de stijlvolle manager begin 2008 een nieuwe afdeling binnen Enexis neer: Innovatie. Met een uniek oog voor talent stelde hij zijn team samen om de energievoorziening van de toekomst vorm te geven. Aan de TU in Eindhoven werd hij de eerste bijzonder hoogleraar Smart Grids van Europa. De weg naar succes van een innovator pur sang. 

 

“Ik was nog aan het promoveren op de TU in Delft. Mijn onderzoek liep op zijn einde en ik werd uitgenodigd om de resultaten te presenteren op een gebruikersdag. De dag was georganiseerd door de leverancier van een softwarepakket dat door vrijwel alle Nederlandse netbeheerders wordt gebruikt. De voorzitter van die dag was de toenmalige directeur van Essent Netwerk Noord. Ik kwam naast hem aan tafel terecht bij het diner voor de sprekers en de dagvoorzitter waarmee de dag werd afgesloten. Wij raakten aan de praat en hij gaf aan dat ik  maar eens moest komen praten of we iets voor elkaar konden betekenen als ik toe was aan een loopbaanstap. Ik moest hem zelfs beloven dat ik hem de kans zou geven daarover met mij van gedachten te wisselen! En zo belandde ik negen jaar geleden na enkele ritten van Delft naar Groningen bij Essent.”

“In de eerste jaren maakte ik technisch beleid dat betrekking had op de regionale  hoogspanningsnetten van het bedrijf. Ik kon op die manier de lijn van innovatieve ideeën die ik had ingezet in Delft doortrekken. Maar zo bleef het niet. Al snel ontstonden de discussies over een fusie tussen Nuon en Essent. Het ging met name over de veelbesproken splitsing van de energiebedrijven en over het onderbrengen van de regionale hoogspanningsnetten bij TenneT, de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet. Al met al een getouwtrek van jewelste op het gebied van energie. Er brak een periode van onzekerheid aan waarin niemand wist wat hij moest verwachten. Voor mij persoonlijk was het gevolg daarvan dat mijn werk plotsklaps naar TenneT vertrok. Zij werden beheerder van de netwerken waarmee ik jarenlang druk bezig was en ik moest het allemaal zo uit mijn handen laten vallen. Als je daar niet zelf voor gekozen hebt, is dat geen pretje. Ik weet nog goed dat ik regelmatig terug naar huis reed en niet wist of ik nog wel mijn ei kwijt kon bij Essent. Op dat moment was ik achteraf bezien toch wel in een impasse beland.”

‘Doelgericht innoveren heeft iets weg van zaadjes in de grond stoppen en kijken of er iets moois opbloeit’

Onzekerheid
“Essent stelde mij in staat om mee te doen aan het Essent Career Development Program. Daar heb ik Frans Trommelen leren kennen. Bij de afsluiting van het programma vertelde ik hem van mijn wel en wee, waaruit bleek dat het op dat moment allemaal wat minder soepel liep. Ik had inhoudelijk geweldige dingen voor ogen bij Essent Netwerk, maar ik kreeg weinig poot aan de grond. Daar voelde ik me allerminst fijn bij. Ik zag steeds minder redenen om te blijven bij het bedrijf. Frans zei op dat moment tegen me dat voordat ik überhaupt aan stoppen bij Essent moest denken, ik met mijn ideeën eerst maar eens de hogere echelons van het bedrijf moest opzoeken. Ik kon het altijd proberen. Vanuit een negatieve motivatie elders mijn heil zoeken leek hem op langere termijn geen goed gevoel te geven. Eén van de leden van de Raad van Bestuur van Essent had het loopbaanprogramma waaraan ik meedeed in zijn portefeuille en had weliswaar aangegeven dat zijn deur altijd openstond voor deelnemers aan dit programma. Ik besloot om mijn moed bij elkaar te rapen en mijn ideeën met hem te delen. Op mijn verhaal werd enthousiast gereageerd. Zo ontstond er een kans die ik zelf had afgedwongen: de mogelijkheid om een onafhankelijke afdeling Innovatie binnen Essent Netwerk op te bouwen. ‘Toekomstbestendigheid’ was daarbij het motto.” 

Waarden
“Hoewel ik de persoon er niet naar ben om goed de tijd te nemen om te genieten van zulke momenten, was het absoluut een jongensdroom die in vervulling ging. Al snel werden er successen behaald en dat versterkte binnen het bedrijf de overtuiging dat ze een goede keuze hadden gemaakt met het opstarten van een innovatieve club. De term Smart Grids speelde zowel voor mij persoonlijk als op onze afdeling een belangrijke rol. Smart Grids is een containerbegrip dat wordt gebruikt voor toekomstige technologieën om het elektriciteitsnet met de toenemende onvoorspelbaarheid van het elektriciteitsaanbod om te laten gaan. Eenmaal aan de slag ging ik op zoek naar collega’s om een afdeling mee te vormen. Naast vaste medewerkers zijn trainees ook steeds van groot belang geweest. Veel van onze trainees hebben een project bij Innovatie gedaan en fungeren nu als ambassadeur voor onze afdeling. Met als gevolg dat nieuwe trainees ook erg geïnteresseerd zijn en dat is voor ons natuurlijk een goede zaak. Hun frisse en onbevangen kijk is voor ons namelijk erg belangrijk en waardevol.”

“Bij het aannemen van een innovator focus ik me op de inhoudelijke gedrevenheid en resultaatgerichtheid. Mijn werknemers krijgen alle ruimte en de verantwoordelijkheid om zelf initiatieven te ondernemen en zich te ontwikkelen. Daarmee moeten ze dan wel om kunnen gaan; daarom houd ik een oogje in het zeil en probeer tijdig en op gepaste wijze in te grijpen als het mis dreigt te gaan. Voorkomen is beter dan genezen. Omdat onze afdeling voornamelijk uit jonge mensen bestaat, is dat wel eens nodig.”

“Iedereen is voor mij gelijkwaardig. Dat heb ik van huis uit meegekregen. Voor mij heeft dat ook met mijn levensbeschouwing, mijn geloof te maken. De koningin of de CEO van Enexis zijn niet meer of minder waard dan mijn directe collega’s, monteurs of schoonmakers. In de kern van de zaak probeer ik daarom ook iedereen op dezelfde manier te behandelen.”

‘Het principe zwart of wit, goed of slecht is overboord. Het gaat nu om hoe kunnen we van mooi naar mooier en van goed naar beter gaan’

“Ik heb een allergie voor mensen die er niet proberen uit te halen wat er in zit. Daar ben ik snel mee klaar. Mensen hebben wat mij betreft de verantwoordelijkheid om maximaal voor resultaat te gaan en te woekeren met hun talenten. Ik probeer daartoe actief vertrouwen te geven en iedereen op een positieve manier te benaderen. Ik denk dat ik mag zeggen dat ik mensen daardoor stimuleer. Mocht er iets misgaan, dan krijgt bij mij niemand de kous op de kop. Het gevolg van ruimte geven en kansen pakken is immers dat er wel eens iets verkeerd gaat of dat een resultaat niet wordt gehaald. Zeker als je werkt aan innovatieve experimenten en projecten waarbij je niet van te voren weet wat er gaat gebeuren. Doelgericht innoveren heeft iets weg van zaadjes in de grond stoppen en kijken of er iets moois opbloeit. Het blijft constant de vraag of iets realiseerbaar is. Het is een zoektocht naar de juiste plek, mensen en omgeving.”

Coaching
“Groei van binnenuit is een mantra dat wel bij mij past. Groeien is iets dat je overkomt; ik vind ‘groei’ altijd een beter begrip dan ‘ontwikkeling’. Ontwikkeling is een bewust proces; voor mij gaat daar iets teveel de suggestie van uit dat alles maakbaar is. Toch begrijp ik heel goed wat er mee wordt bedoeld. Voordat ik een aantal jaren geleden het loopbaan programma van Essent ging volgen, verwachtte ik eerlijk gezegd weinig van thema’s als groei en ontwikkeling. Ik ben nogal nuchter ingesteld en richt mij vooral op ‘harde’ onderwerpen. Maar tijdens het programma werd ik met verschillende karakterfacetten geconfronteerd. Het ergste was: het ging over mij. Ik was iemand die altijd op zoek was naar inhoud. De rest had voor mij persoonlijk destijds niet zoveel meerwaarde. Ik ben meer om me heen gaan kijken en gaan beseffen dat niet alles wetenschappelijk en logisch uit te rekenen en na te volgen is. Coaching heeft me uiteindelijk veel nuttige inzichten bijgebracht en dat heeft mij de afgelopen jaren echt geholpen. Investeren in mijn communicatieve vaardigheden heeft mij geen windeieren gelegd. Ik bekijk dingen nu meer vanaf een afstand. Ik zeg bijna nooit ‘maar’ en het principe zwart of wit, goed of slecht is overboord. Het gaat nu om de vraag hoe kunnen we van mooi naar mooier en van goed naar beter gaan. Positief en complementair naar mijn werknemers. De spiegel die coaching heet en waarin Frans een belangrijke rol heeft gespeeld, was de aanzet tot dit alles.”

‘Een van de leden van de Raad van Bestuur van Essent had het loopbaanprogramma waaraan ik meedeed in zijn portefeuille. Ik besloot om mijn moed bij elkaar te rapen en mijn ideeën met hem te delen’

Uniek
“Mijn werk op onze afdeling sluit naadloos aan bij dat op de Technische Universiteit Eindhoven. In 2009 werd ik de eerste hoogleraar op het gebied van Smart Grids in Europa. In Eindhoven geef ik op deeltijdbasis colleges over decentrale energie, windmolens, nieuwe netwerken. Kortom, energie ontwikkelen voor de toekomst met de toekomst. Het is heel boeiend om te werken met jong talent; iedereen verschilt en als je daarvoor openstaat en oog hebt, leer je zelf ook veel van de coaching en begeleiding van anderen. Ik moet daarbij wel de kanttekening plaatsen dat er heel veel verschil zit in houding en niveau van afstudeerders. De een werkt heel impulsief of intuïtief, de ander heel gestructureerd en resultaatgericht. Wat mij steeds meer opvalt is dat sommige studenten meteen al op heel hoog niveau zijn qua houding, aanpak en communicatieve vaardigheden, terwijl anderen moeilijk tot resultaat komen. Ik denk wel eens dat het heel lastig is om daarin écht te groeien.”

“Wat dat betreft hecht ik ook steeds minder waarde aan ‘ervaring’, het lijkt wel of bepaalde zaken aangeboren zijn (of juist niet). Wat er niet in zit, kun je er ook niet uithalen. Daar moet je jezelf bij neerleggen in het onderwijs en in de begeleiding van jonge mensen. Uiteindelijk is er een select groepje, dat echt het verschil zal maken. Het is inspirerend en leerzaam om met hun samen te werken. Maar voor iedereen geldt wat mij betreft: wat er wél inzit, moet je er ook uit halen. Dat is groei van binnenuit.”

 

Klik hier voor meer informatie over individuele loopbaancoachingtrajecten.