PK2: Persoonlijke Kracht in het kwadraat

Ik werd door een wederzijds netwerkcontact, vanuit mijn ervaring met on line drijfveren instrumenten als Management Drives en RealDrives,  geïntroduceerd bij Paul Kortman en Peter Kemperman, de mannen achter PK2

Ik heb Paul en Peter tijdens de co-trainingen ‘De kortste klap naar meesterschap’ en ‘Transformatie en zelfactualisatie’, netwerkbijeenkomsten en een gezamenlijk optreden op het eerste Stadsfestival ‘Nu& Straks’ in Tilburg leren kennen als topcoaches.

We hebben onze kennis over drijfveren en waarden  gedeeld en t.b.v. de Welzijnsmonitor vermenigvuldigd. I.s.m. een netwerk van 15 HR-managers en -directeuren in Brabant en Limburg hebben we de Welzijnsmonitor getest en uitvoerig qua toepasbaarheid t.b.v. coaching en organisatie-ontwikkeling besproken.

Al snel kwam ik tot de ontdekking dat ik met RealDrives röntgenfoto’s van de onderstroom kan maken en met de Welzijnsmonitor een MRI-scan. Het instrument legt feilloos die aspecten bloot waarop een individu zichzelf emotioneel begrenst en er als vanzelf een gedragspatroon van rationele projectie ontstaat. Via gerichte NLP-oefeningen kan ik vervolgens de betrokkene zijn eigen begrensde potentieel laten (her)ontdekken en bevrijden, met persoonlijke groei en welzijn tot gevolg.