Professionals & professionele ontwikkeling (klik op deze link voor het hoofdstuk)

Het centrale thema in dit hoofdstuk is Action Learning als geschikte aanpak voor de ontwikkeling, coaching en begeleiding van jonge, ambitieuze professionals aan het begin van hun loopbaan. In grote getalen starten jongeren vol ambities hun loopbaan in omvangrijke en complexe arbeidsorganisaties. Zij willen het liefst zo snel mogelijk met hun talenten aan de slag. Ze zijn zoekend naar mogelijkheden en leergierig hoe om te gaan met beperkingen. De organisatie is gebaat bij een effectieve bijdrage aan het bedrijfsresultaat. Een gouden kans deze nieuwe generatie professionals te begeleiden en te coachen tot zelfbewuste medewerkers die niet alleen weten wat ze willen, maar ook een scherp oog hebben voor de belangen van de organisatie.

In dit hoofdstuk beschrijven we hoe het HR- en lijnmanagement er gezamenlijk voor kan zorgen dat de instroom, gewenning én ontwikkeling voor medewerker en organisatie in de gewenste richting verloopt. Centraal daarbij staat Action Learning als succesvolle aanpak voor de ontwikkeling, coaching en begeleiding van aanstormend talent. Naast beschrijving van concepten, modellen en praktische tips, geven we twee praktijkvoorbeelden waarbij Action Learning met succes is toegepast. De integratie van HR-beleid met prestatiesturing bij Origin en het Jong Talent Programma bij Essent. Beiden zijn voorbeelden van een succesvolle aanpak waarbij jonge professionals zijn en worden gestimuleerd twee universele doelen op persoonlijk niveau te adopteren, te integreren en in daden weten om te zetten: ‘Ik sta aan het stuur van mijn eigen loopbaan’ en ‘Ik lever een zichtbare bijdrage aan het bedrijfsresultaat’.