Anderhalf jaar na de officiële start van het HPO-programma bij Ziggo Customer Relations wordt in deze flow HPO-teruggekeken op het proces van de gezamenlijke ontdekkingsreis. Er wordt verhaald over de (top down) awareeness workshop, die o.b.v. de resultaten van de eerste HPO diagnose en weerbeeldenmetingen zijn georganiseerd (september-oktober 2011). Daarna over de (bottom up) Call2Action workshops (november 2010-januari 2011) waarin elk team voor zichzelf een Team Ontwikkel Plan (TOP) heeft opgesteld tezamen met adviezen voor het (hogere) management hoe op de locatie, binnen de afdelingen of in de samenwerking met andere afdelingen prestatiebegrenzers kunnen worden geëlimineerd.

Al die adviezen zijn uitgewerkt in een aantal HPO-thema’s, die in februari 2011 zijn gepresenteerd in regionale GO HPO bijeenkomsten. In 2011 hebben alle Ziggo CR-teams binnen elk van de Big 5 afdelingen (CS Live, Technical Services, Sales, On Line, Billing & Collecting en de staf van Business Excellence) per kwartaal tijdens RE- & PRE-view workshops bewust even stilgestaan bij de gezamenlijke werk- en ontwikkelprestaties, die vanuit het  TOP zijn geleverd. Met een nieuwe versie van het  TOP werd  de ontdekkingsreis vervolgd.

Deze Flow HPO film was de officiële start van de regionale bijeenkomsten waarin na 1,5 jaar HPO-expeditie de tussenbalans werd opgemaakt, teneinde vanuit de lijnorganisatie de reis richting Ziggo CR als High Performing Organisation in 2012 te vervolgen.