FRANS TROMMELENFrans Trommelen

GROEI – facilitator, HR- & Change interim en programmama manager en INK Service Excellence Assessor

Ik faciliteer (netwerk)organisaties om de emotionele verbinding met hun stakeholders die aandacht te geven, die de huidige tijd vereist. Samen passie, plezier en GROEI van binnenuit genereren via een authentieke verbinding van binnen- en buitenwereld van individu, team en (netwerk)organisatie is dat waar ik voor ga en sta. In een proces van co-creatie ontstaat op alle niveaus bewustwording en eigenaarschap, waardoor kennis, ervaring en energie gaan stromen en als vanzelf gedeeld en vermenigvuldigd worden ten behoeve van een betere en vooral duurzame wereld.

Expertise

Transitie programma’s gericht op Service Excellence • Van een beschamende vertoning bij Radar naar een NCCA – nominatie voor beste transitietraject (met 5 afdelingen, 109 teams en 1400 medewerkers) in 1,5 jaar binnen Ziggo Customer Relations. • Vooropgaan in de energietransitie en de implementatie van de Enexis 2020-strategie in de vestiging Drenthe.

Strategie implementatie o.b.v. performance en competentie management; • 80 jaar Unilever loslaten en realiseren van nieuwe identiteit en marktpositionering: van ‘more than fat alone’ naar Sime Darby Unimills ‘Innovative partner vital to food’• Vanuit een bedreigde marktpositie naar de verbindende schakel in de zorgketen. STAR Rijnmond werd voor het AllSTARs-programma in 2006 bekroond met de INK-award.

Traineeships, MD- en in company programma’s t.b.v. duurzame inzetbaarheid • MD-programma’s worden ontworpen vanuit drie sporen: 1. persoonlijke ontwikkeling, 2. bedrijfskundige thema’s en 3. action learning in strategische projecten. • Het Essent traineeship werd in 2008 en 2009 bekroond als Beste Traineeship van Nederland en dat van Enexis tot beste van de Benelux in 2015. • De MD-programma’s van Genmab resulteerden in de ‘CRISP biotech company of the year 2013-award’.

Ontwikkeling van vernieuwende en duurzame samenwerking• Transitie van een federatie van patiëntenorganisaties naar een sterke, autonome patiëntenbeweging • Positionering van de ‘5 sterren regio Noordoost Brabant’ naar ‘Agrifood Capital of the world’ • Stadsfestival Nu en Straks; open en sociale innovatie over Kwaliteit van Leven samen met publiek, overheid, onderwijs en bedrijfsleven. • De Feenstra Service Expeditie resulterend in een virtueel samenwerkende Feenstra service Organisatie was in 2019 als ‘beste veranderprogramma’ genomineerd voor de Computable award.

Loopbaanoverzicht

Zelfstandig ondernemer vanuit Trommelen & Co bv (2001-heden) Sinds 2001 ontwikkel en faciliteer ik in co-creatie met trouwe klanten en netwerkpartners maatwerk in-company GROEI van binnenuit programma’s in het kader van o.m. post merger transitie, visie & strategie implementatie, management development en professionalisering. Kenmerken: performance en competentiemanagement gericht op de ontwikkeling van een lerende en service excellente organisatie. Ik ben gespecialiseerd in het meten en duiden van de onderstroom in en rondom organisaties. Resultaten: Langdurige, trouwe klantrelaties, een multidisciplinair netwerk, strategische partnerships, awards en nominaties. Van 2016 – 2018 heb ik PRISMA voor Organisaties mee ontwikkeld. PRISMA is een meet- & monitoring architectuur om het GROEI van binnenuit ontwikkelingsproces op individueel, team en organisatieniveau te monitoren. Zelfsturing op op de balans tussen weerbaarheid en wendbaarheid; tussen presteren op korte termijn en het creëren van waarde op lange termijn en tussen de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en productiviteit. O.b.v. PRISMA gedragsdata train en coach ik voor organisaties en consultancy bedrijven om zelf een betekenis gevend GROEI-proces te facilteren. Met als doel dat betrokkenen, vanuit verrassende inzichten en concrete handvatten, zelf kunnen sturen op markt-, cultuur- en organisatieontwikkeling.

Manager Consultancy PiCompany (1998-2001) Acquisitie, key account management en eindverantwoordelijk voor consultancy services. Resultaten: Ontwikkeling van de herhaal- en schaalbare service portfolio, gewonnen Europese aanbesteding voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid en ontwikkeling van de reeks ‘Coachen op gedrag en resultaat’ voor alle Justitie-onderdelen. In co-creatie met Essent is onder mijn verantwoordelijkheid het standaard PiCompany competentiemodel doorontwikkeld naar vier ontwikkelingsniveaus: 1. Onder supervisie, 2. Zelfsturend, 3. Voorbeeldgedrag en 4. Voorwaardenscheppend leiderschap.

Consultant, service practice manager en directielid Origin Consulting (1989-1998) Projectleiding, consultancy, commercieel manager BSO / Instruction Technology; Service practice manager Origin Human Performance Competence Center en directielid Origin Consulting. Resultaten: Groei van 4 – 35 medewerkers (BSO/IT) en van 15-55 medewerkers (Origin HPcc). Ontwikkeling van een schaal- & herhaalbare serviceportfolio ‘de mens als maat voor veranderingen’ met als speerpunt ERP-implementaties bij internationale Fortune 500 accounts.

Hoofddocent Hogeschool Arnhem-Nijmegen, afd. PABO (1982-1989) Hoofddocent mens- en maatschappijonderwijs – PABO Groenewoud; Projectmedewerker Schooladviesdienst Nijmegen; Secretaris Bestuur m.b.t. fusie tot Pabo Groenewoud; Projectmedewerker Periodieke Peiling Onderwijs Niveau – Cito; Coördinator – Regionaal Overleg Primair Onderwijs Zuidelijk Gelderland; Consultant Computer Based Training – Courseware Midden-Nederland. Resultaten: Nieuw PABO-curriculum Mens- en Maatschappij Onderwijs, publicatie over thematisch-cursorisch onderwijs; geslaagde omscholing tot courseware ontwikkelaar en e-learning consultant.

Opleidingen en certificaten

 • VWO John F. Kennedy Atheneum Dongen  (1976);
 • Doctoraal eigentijdse geschiedenis (WO), 1e graads onderwijsbevoegdheid geschiedenis Rijksuniversiteit Utrecht (1982;
 • Post-doctoraal sociaal-culturele wetenschappen (WO), 1e graads maatschappijleer Universiteit van Tilburg (1983)
 • Omscholingsprogramma tot onderwijstechnoloog en e-learning ontwikkelaar (1987-1989 Courseware Midden-Nederland)
 • In company commerciële en managementtrainingen BSO / Origin (1989 – 1998)
 • Project- en verandermanagement (ISES International) (1992)
 • Gecertificeerd consultant Management Drives, RealDrives, Macrolook, SAY (2002) en PiCompany HR-instrumenten voor in-, door- en uitstroom en de jaarlijkse performance en development cyclus (1998 – 2001)
 • Train-the-trainer coaching en team building Performance Consultants UK (2003)
 • Masterclass Lean managament (2005)
 • Mediation Opleiding The Lime Tree (2006)
 • Masterclass Solution focussed coaching (2007)
 • NOBCO (Nederlandse Orde voor Beroepscoaches) – registratie (2008)
 • Ziggo in company masterclass – Lean als change methodiek in het kader van het Ziggo CR HPO-programma (2010)
 • NLP Practioners coaching opleiding – Instituut voor Ecclectische Psychologie (2012 – 2013)
 • PK2 – co-trainingen de Kortste Klap naar Leiderschap en Transformatie & Zelfactualisatie. (2013-2014)
 • McKinsey in company  train – the – trainer opleiding “Invloedstijlen” en “Feedback-cultuur” i.o.v. Tata Steel (2016)
 • INK gecertificeerd  Service Excellence Assessor (2017)

Publicaties

 • Thematisch-cursorisch onderwijs, waarom, wat & hoe – uitgave Schooladviesdienst Nijmegen e.o. (1984)
 • How to use the balanced scorecard to drive your performance, ISPI Conference Book (1997)
 • Ministerie van Justitie maatwerk competentie-taal en reeks “Coachen op gedrag en resultaat” voor alle Justitieonderdelen (1988)
 • Professionals & professionele ontwikkeling, hoofdstuk over Action Learning als succesvolle aanpak voor de coaching en begeleiding van jonge professionals (2003 – Academic Services)
 • “We must act now” – dvd-productie van een dialoog met Joseph Jaworski i.s.m. Ger Jonkergouw (2006).
 • Faciliteren zonder omwegen “Het team ging als team opereren” (2013)

Nominaties & awards

2006 De Stichting Trombosedienst en Artsenlaboratorium Rijnmond (STAR) won met het AllSTAR’s programma, waarbinnen ik verantwoordelijk was voor leiderschap-, personeel- en organisatieontwikkeling, de INK – award in 2006.
2008/2009 Het Essent Management Traineeship werd 2 jaar op rij bekroond als beste traineeship van Nederland
2012 Het Ziggo Customer Relations HPO-programma was in 2012 genomineerd als beste veranderprogramma voor de NCCA (Nederlandse Contact Centers Award) – award.
2013 Genmab werd, dankzij de in 2008 en 2010 in nauwe samenwerking met Business School Nederland verzorgde MD-programma’s, uitgeroepen tot ‘best biotech company of the year’
2015 Het Enexis Management Traineeship werd bekroond als beste traineeship van de BeNeLux
2018 De Feenstra Service Excellence Expeditie was in 2018 voor de Computable award genomineerd als beste ICT gerelateerde change programma

Referenties

 • Gert ter Avest, opdrachtgever vanuit Enexis /Meetbedrijf, /Klantrelaties, /Grootverbruik en Enexis Drenthe: 06 21 80 26 56
 • Hans Gellekink, opdrachtgever vanuit Essent Kabelcom, Ziggo en Isala Ziekenhuis Zwolle:0651 61 89 66
 • Sandra Hellwig, opdrachtgever vanuit Genmab: 06 20 24 80 29
 • Danielle Morf, opdrachtgever vanuit Webhelp Nederland: 06 51 27 20 08
 • Anja van Hout, opdrachtgever vanuit de 5 sterren regio Noordoost-Brabant en gemeente s’Hertogenbosch: 06 51 55 12 23
 • Anemone Bögels, opdrachtgever vanuit de Patiëntenbeweging Levenmetkanker: 06 53 17 25 35

Projectoverzicht

ENEXIS (1999 – heden) Ik heb het Enexis Management Traineeship ontworpen en gefaciliteerd in 15 leergangen. Het is in 2015 bekroond als beste traineeship van de Benelux. Ik was voor elke lichting actief als trainer-coach met een training drijfveren; individuele coaching o.b.v. drijfveren assessment en 360 graden omgeving enquête en de training ‘sturen op loopbaan’ gericht op het ontwikkelen van een elevator pitch bij de afronding van het traineeship. In het jaar voorafgaand aan de afsplitsing van Essent heb ik een leergang Visie en strategieontwikkeling verzorgd. Deelnemers aan de in company programma’s werden als vanzelf opdrachtgever voor team- en organisatieontwikkelingstrajecten. Een voorbeeld hiervan is Gert ter Avest, eerst mijn opdrachtgever vanuit het Essent Netwerk Meetbedrijf en later vanuit Klantrelaties, afdeling Grootverbruik en recent in de periode 2016 – 2019 vanuit de vestiging Drenthe. In het kader van de Enexis Strategie 2020, de energietransitie en duurzame inzetbaarheid van een vergrijzend personeelsbestand heb ik in co-creatie met zijn managers, teamleiders en 240 professionals een gemeenschappelijke missie, visie en strategie voor de vestiging in Drenthe uitgewerkt. Deze heeft geresulteerd in een kanteling van de organisatie en ontwikkeling van het zelfsturend vermogen op individueel, team en organisatieniveau.

PLANMEN (2019 – heden) Implementatie van PRISMA voor Organisaties ten behoeve van de eigen organisatieontwikkeling; Coaching van directie, stafafdelingen en managing consultants op het vlak van team- en organisatieontwikkeling.

IJSSELVLIET Strategie & Realisatie (2019 – heden) Implementatie van PRISMA voor Organisaties bij klanten als IMS, BoomLab en Arriva; training en coaching van de IJsselvliet consultant in het verkopen en implementatie van vier gedefinieerde waarde propositie op basis van PRISMA voor Organisaties: 1. Een eigentijdse employee journey, 2. Een mensgerichte en datagedreven veranderaanpak, 3. Transformatie naar een hoger Service Excellence volwassenheidsniveau en 4. Zelfsturing op individueel, team- en organisatieniveau met behulp van een cockpit met KPI’s (key performance indicators) en KSI’s (key social indicators).

MINDSHARE, verassend anders (2016 – 2019) LEAD-architect van PRISMA voor Organisaties, een meet- en monitoring architectuur, waarmee (netwerk)organisaties, teams en leiders op een mensgerichte en data-gedreven wijze zichzelf en hun organisatie kunnen ontwikkelen, laten groeien, verduurzamen, zelfsturend en koersvast kunnen maken.

TRANSCOM – TELE2 Retentieprogramma (2018 – 2019) Ontwerp en projectleiding van het Transcom – TELE2 Retentieprogramma waardoor reeds na drie maanden verzuim- (8%) en verloopcijfers (8%) zijn gehalveerd door invoering van een eigentijdse ‘employee journey’. O.b.v. de PRISMA meet- & monitoring architectuur zijn het VINDEN-, BINDEN & BOEIEN- GROEIEN- en BLOEIEN-proces op een individugerichte en datagedreven wijze vormgegeven.

ISALA Ziekenhuis, afdeling Finance & Control (2015 – heden) Op initiatief van voormalig Ziggo – opdrachtgever Hans Gellekink, manager Finance & Control, ben ik als coach en procesbegeleider verbonden aan de Isala Academie t.b.v. leiderschapsontwikkeling voor individuele professionals en zelfsturende teams. In 2019 heb ik een team- & organisatie ontwikkelprogramma gefaciliteerd voor het MT Finance & Control o.l.v. Hans Gellekink en de afdeling Productregistratie o.l.v. Evelien Feijen.

FEENSTRA Verwarming (2017 – 2018) De huidige lokale serviceorganisatie en het centrale Feenstra Service Center bevinden zich in een transitie naar een ‘virtuele’ Feenstra Service Organisatie. Vanuit het Feenstra Vizier wil de organisatie 24/7 via alle kanalen aan zowel particuliere als zakelijke klanten een excellente servicebeleving (conform het Service Excellence toetsingskader) bieden. Ik was verantwoordelijk om vanuit een 0-meting met PRISMA voor Organisaties de managers en servicemedewerkers op alle 13 vestigingen en het landelijke call center te faciliteren om tot optimale invulling en borging van een ‘virtuele’ serviceorganisatie te komen.

VIVIUM ZORGGROEP – Verpleeghuis de Dennen (2015-2016) Coaching van de interim teamleider en implementatie van drie zelfsturende teams in drie gesloten woongroepen van Verpleeghuis de Dennen.

LEVENMETKANKER (2014-2015) In het kader van de transitie van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) naar de Levenmetkanker-beweging ben ik als interim-verandermanager vanuit de directie verantwoordelijk geweest voor en leiding gegeven aan het co-creatie / -transitieproces met aangesloten kanker patiëntenorganisaties, vrijwilligers, bureaumedewerkers, directie, bestuur en KWF. Concrete resultaten: een nieuwe subsidieregeling, stakeholdersanalyse o.b.v. een SAY-meting, omkering van de strategische beleidscyclus m.b.v. de Raden Verbinden & Positioneren, Belangenbehartiging, Grip op Leven en Shared Services en een beleidsnotitie met 7 strategische prioriteiten voor de komende meerjarenbeleidscyclus.

GENMAB (2006-2016) In opdracht van de VP HR Robert Knoester en HR – Manager Nederland Sandra Hellwig heb ik in de rol van programma directeur in 2008 – 2010 en 2011-2012 in nauwe samenwerking met de Business School Nederland een maatwerk in company programma’s ontworpen en gefaciliteerd. In dit kader hebben deelnemers strategische opdrachten uitgevoerd, de inrichting en besturingen van afdelingen en projecten gekanteld en het zelfsturend vermogen van afdelings- en projectteams ontwikkeld.

MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR – Rijkswaterstaat (2015 – 2016) Ontwerp en procesbegeleiding van een maatwerk in company programma voor de Afdeling Installatie en Bediening. In het kader van het bruggen en sluizenprogramma is een missie, visie, strategie en implementatieplan ontwikkeld om de uitvoeringsfase van de lopende en nieuw op te starten projecten op het gebied van Natte Kunstwerken schaal- & herhaalbaar te maken d.m.v. standaardisatie, regie en (zelf)sturing.

GEMEENTE s’HERTOGENBOSCH – afdeling Concernstrategie (2015 – 2016) In het kader van de op 30 september 2015 door het college vastgestelde beleidsnotitie “Dienstbaar en van betekenis” heb ik het team van de afdeling Concernstrategie gefaciliteerd bij de ontwikkeling van hun eigen missie-visie & strategie, het daaruit voortvloeiende veranderprogramma en de benodigde personeelsformatie.

ZZG GROEP Nijmegen (2013 – 2014) I.o.v. medisch-directeur Ine Cox heb ik werkconferenties ontworpen en gefaciliteerd voor vier regioteams in het kader van de transitie van de van intra- naar extramurale ouderenzorg. In co-creatie met het team Specialisten Ouderen Geneeskunde in het ZZG Herstelhotel zijn de inrichting en besturing van de multidisciplinaire werkprocessen en zelfsturende teams binnen de verschillende afdelingen opgezet.

SEGMENT & Partners (2013 – 2016) Vanuit Segment & Partners, een netwerkorganisatie van vakinhoudelijke en veranderkundige zelfstandige professionals, heb ik naast open inschrijving opleidingen maatwerk in-company programma’s voor gemeentelijke overheden en regionale samenwerkingsverbanden ontworpen en gefaciliteerd in opdracht van de gemeentes Südwest Fryslan, de fusiegemeentes Bussum-Naarden-Muiden en Horst aan de Maas.

GEMEENTE LELYSTAD (2012 – 2014) Leiderschapsconferenties, teamcoaching en intervisie over ‘het nieuwe leidinggeven in lerende organisatie’.

5 STERREN REGIO NOORDOOST BRABANT (2014 – 2015) In door mij ontworpen en gefaciliteerde werkconferenties heeft het multidisciplinair programmateam van de 5 Sterren Regio Noordoost Brabant o.l.v. Anja van Hout een transitie gerealiseerd “van WEI-land naar WIJ-land” en daarmee het fundament gelegd voor de transformatie van regio naar ‘Agrifood Capital of the world’. Klik hier voor een projectreferentie met als afsluiting de regio elevator pitch.

ZIGGO Customer Relations HPO – programma (2009 – 2012) Oud – deelnemer aan het Essent Career Development Program Hans Gellekink heeft me bij elke loopbaanstap ingehuurd als teamcoach voor het nieuwe team van zichzelf en het team van diens leidinggevende. In de periode 2009-2011 heeft dit geresulteerd in een opdracht als HPO-programmamanager verantwoordelijk voor het transformatieproces binnen Ziggo Customer Relations (5 afdelingen, 1400 FTE in 109 zelfsturende teams). In dat kader is er een omslag gerealiseerd van een beschamende Radar-uitzending (2009) naar een nominatie voor de Nederlandse Contact Center Award (2012). De GROEI van binnenuit filosofie is geïntegreerd met reeds lopende LEAN- en six sigma-projecten.

RABOBANK NEDERLAND (2002 – 2010) In het kader van het Rabobank Leadership Development Program heb ik in opdracht van de IBO Business School in 2 leergangen met >100 directeuren uit het centrale en lokale domein ‘learning families’ begeleid en 25 individuele deelnemers gecoacht. Dit heeft geresulteerd in een in-company programma’s in opdracht van Rabobank Bommelerwaard-noord, het fusieproces tot Rabobank Amerstreek en Rabobank Corporate Accounts.

SIME DARBY UNIMILLS (2004 – 20010) Integraal organisatieontwikkelings- c.q. transformatie programma van “Unimills, more than fat alone” naar “Unimills, innovative partner vital to food”. Mijn focus als adviseur van de directie lag op organisatie inrichting, besturing, het strategisch HR-beleid , aanhaking van de OR, leiderschapsontwikkeling op strategisch, tactisch en operationeel niveau en de invoering van performance en competentie management.

ESSENT (2001 – 2012) In het kader van de liberalisering van de energiemarkt ben ik vanaf dag 1 betrokken geweest bij het bij de transitie van regionale NUTS-bedrijven naar het ‘corporate’ Essent. In opdracht van Jan Vleugels, hoofd management development heb ik als projectleider het standaard PiCompany competentiemodel doorontwikkeld naar het Essent competentiemodel op 4 ontwikkelingsniveaus (1. Onder supervisie, 2. Zelfstandig, 3. Voorbeeldgedrag en 4. Voorwaardenscheppend leiderschap). Deze competentietaal werd, als vliegwiel voor de lerende Essent-organisatie, geïmplementeerd via het door mij ontworpen MD- en maatwerk in company programma’s zoals het Essent Management Traineeship (bekroond in 2008 en 2009) waar ik de vaste procesbegeleider / trainer-coach ben geweest in 22 leergangen. Daarnaast heb ik Essent Career Development Program (15 leergangen i.s.m. de Academie voor Management van de Rijksuniversiteit Groningen) herontworpen en gefaciliteerd om professionals op basis van zelfsturing een succesvolle loopbaanstap naar algemeen management te laten maken.

STAR – Stichting Trombosedienst & Artsenlaboratorium Rijnmond (2001 – 2004) In het kader van een strategie verandering van “goedkoopste leverancier van uitslagen” naar “verbindende schakel in de zorgketen”  was ik verantwoordelijk voor het onderdeel ‘Personeel en Leiderschap’ van het AllSTARs-programma. Daarin zijn het Rollenhuis STAR ontworpen, toegepast, een bij de nieuwe strategie passend HR-beleid opgesteld, performance en competentie management geïmplementeerd en de performance en development jaarcyclus ingevoerd.

KENNEDY VAN DER LAAN advocaten en notarissen Amsterdam (2001 – 2002) Als interim HR – manager heb ik in het transitieprogramma ‘The Next Step’ ontworpen en geïmplementeerd. In dat kader is HR-visie- en strategie vastgesteld, het KvdL-Rollenhuis en de performance & development jaarcyclus ontworpen, alle leidinggevende getraind in het voeren van selectie- ontwikkel- en beoordelingsgesprekken op basis van gedrag en resultaat en op organisatie- en afdelingsniveau de business balanced scorecard geïmplementeerd.

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN (2001) Maatwerk in company programma ontworpen en gefaciliteerd gericht op het verhogen van de kwaliteit van consulair financieel administratief personeel.

MINISTERIE VAN JUSTITIE (1998 – 2001) Vanuit een pilotproject binnen de Raad voor de Kinderbescherming heb ik samen met Libbe Kooistra, Bram Starre en René Kiebert het Justitie maatwerk competentiemodel vertaald naar een publicatiereeks “Coachen op gedrag en resultaat”. Uiteindelijk is na de succesvolle pilot een maatwerk publicatie ontwikkeld voor op elk afzonderlijk Justitieonderdeel.

Aanpak & werkwijze in de ogen van opdrachtgevers en deelnemers

Mijn 5D-aanpak en werkwijze: Drijfveren, Dromen, Durven, Denken en leren door Doen beschreven aan de hand van uit Linked in recommendations van opdrachtgevers van en deelnemers aan mijn in company programma’s:

DRIJFVEREN: “Op basis van je identiteit, overtuigingen, en waarden legt Frans krachten en ontwikkelpunten bloot. Door het (h)erkennen van elkaars individuele sterktes, en door het kijken naar het teamprofiel zijn we een effectiever team geworden. Een bijzondere en energieke ervaring”.

DROMEN: “Frans gelooft in zelfsturing en faciliteert ontwikkelprocessen van individuen en teams vanuit een sterk zelfbewustzijn. Wat hem een van onze topadviseurs maakt is dat hij op een positieve, respectvolle en menselijke manier onze medewerkers helpt om inzicht te krijgen in hun situatie, de spanningen weet te duiden en energie bij de medewerkers vrij maakt om verandering in te zetten”.

DENKEN: “Frans zijn aanpak om tot probleemverkenning te komen over de mens in zijn werksituatie, past zeer goed bij onze wetenschappelijke medewerkers en wordt met enthousiasme gebruikt en geaccepteerd. Hij koppelt praktijk en theorie moeiteloos aan elkaar. Frans is vervolgens in staat om via zijn scherpe benadering die meetmethodes in te zetten om werkelijke problematiek te benoemen. Hij kan goed luisteren en vragen stellen. Frans beschikt over een enorm netwerk en instrumentarium die ingezet worden als de situatie dat vraagt.”

DURVEN: “Frans is een enthousiaste motivator, die snel in staat is een omgeving te creëren waarbij je meer uit jezelf en elkaar weet te halen. Reflectie, bewustwording en ontwikkelpotentieel zijn belangrijke speerpunten. Zijn wijze van werken creëert energie en (zelf)vertrouwen”.

DOEN: “Frans zijn aanpak resulteerde in teams die ver boven het gemiddelde scoorden op gebied van motivatie, invloed en samenwerking. Dit zowel op het gebied van medewerker- en klanttevredenheid als ook op bereikte financiële resultaten. Hij heeft een team door een moeilijke periode heen geholpen met als resultaat dat ze nu weer op het juiste pad zijn, vol energie, en zonder hem verder kunnen”.

Linked in recommendations

Hans Gellekink, voormalig Ziggo director Billing & Collecting en momenteel manager Finance & Control Isala ziekenhuis Zwolle

 “Met Frans heb ik de afgelopen jaren veel mogen samenwerken, in de rol als persoonlijke coach, facilitator in allerlei team-ontwikkeltrajecten en als belangrijke mede veranderaar in een HPO traject bij Ziggo. Frans heeft in een aantal gemeenschappelijke trajecten echt het verschil gemaakt! Vaak ondersteund met instrumenten (RealDrives, Macrolook, SAY, Welzijnsmonitor, PRISMA voor Organisaties). Samen werken, dialoog en verbondenheid creëren zijn hem echt toevertrouwd.”

Gert ter Avest, Manager Enexis Drenthe

“In 2012 en van 2016-2019 heeft Frans mijn managementteams binnen Grootverbruik en Enexis Drenthe gecoacht.
Door het herkennen van elkaars individuele sterktes, en door het kijken naar het teamprofiel met onderliggende gedragsdata zijn we in een jaar tijd de best presterende Management Teams binnen Enexis geworden. De coaching sessies heb ik als zeer prettig ervaren, met zowel grote persoonlijke als team groei tot gevolg“.

Sandra Hellwig, HR manager Genmab Nederland

Frans zijn aanpak om tot probleemverkenning te komen over de mens in zijn werksituatie, past zeer goed bij onze wetenschappelijke medewerkers en wordt met enthousiasme gebruikt en geaccepteerd. Hij koppelt praktijk en theorie moeiteloos aan elkaar. Frans is vervolgens in staat om via zijn scherpe benadering die meetmethodes in te zetten om werkelijke problematiek te benoemen. Hij kan goed luisteren en vragen stellen. Frans beschikt over een enorm netwerk en instrumentarium die ingezet worden als de situatie dat vraagt. Hij gelooft in zelfsturing en faciliteert ontwikkelprocessen van individuen en teams vanuit een sterk zelfbewustzijn. Wat hem een van onze topadviseurs maakt is dat hij op een positieve, respectvolle en menselijke manier onze medewerkers helpt om inzicht te krijgen in hun situatie, de spanningen weet te duiden en energie vrij maakt om verandering in te zetten.

Theo van de Wouw, Business Unit Director Webhelp Nederland

“Frans heeft me geholpen diverse teams verder te ontwikkelen, binnen een inkoop en logistieke omgeving (20-25 fte) als ook binnen een klantenservice omgeving (circa 250 fte). Zijn aanpak resulteerde in teams die ver boven het gemiddelde scoorden op gebied van motivatie, invloed en samenwerking. Dit zowel op het gebied van medewerker- en klanttevredenheid als ook op bereikte financiële resultaten.”

Ine Cox, medisch directeur ZZG zorggroep

“Frans kan heel goed luisteren en de juiste vragen stellen. Hij wekt snel vertrouwen, is heel integer. Geeft mensen zelfinzicht. Is gericht op het individu en op de groep (team). Hij heeft een team door een moeilijke periode heen geholpen met als resultaat dat ze nu weer op het juiste pad zijn, vol energie, en zonder hem verder kunnen.”

Olivier Steenaert, voormalig manager Essent Management Traineeship, momenteel VP HR GROHE EMEA

“Frans is committed to the management traineeship of Essent for several years. He is one of the co-producers of this successful traineeship (best management traineeship 2008 & 2009). His ability to level with trainees and to create a safe environment within minutes is unique. He is a professional architect, trainer-coach with a excellent track record.

Anouk Rasenberg, voormalig Manager Essent Management Development, momenteel zelfstandig ondernemer

“Frans heeft een fenomenaal talent om, zowel individueel als met teams, de onderstroom achter houding & gedrag te duiden en bespreekbaar te maken. Als u zichzelf of uw team wilt ontwikkelen beveel ik Frans Trommelen als coach, van harte aan. Zowel uw persoonlijk welzijn als de samenwerking binnen uw team zullen er wel bij varen.”