FRANS TROMMELENFrans Trommelen

GROEI – facilitator, Engagement Architect & INK Service Excellence Assessor

Ik faciliteer lijn- en HR-managers met het verbeteren van marktpositie en rendement door samen met alle stakeholders passie en plezier in en rondom hun (netwerk)organisaties te genereren. Ik focus daarbij op de authentieke verbinding van binnen- en buitenwereld van individu, team en (netwerk)organisatie. In een proces van co-creatie ontstaat op alle niveaus in de organisatie bewustwording en eigenaarschap, waardoor kennis, ervaring en energie gaan stromen en als vanzelf gedeeld en vermenigvuldigd worden.

GROEI van binnenuit en MindShare, multiplier for marketshare zijn de bewezen herhaal- & schaalbare value proposities van Trommelen & Co bv.

Expertise

Transitie trajecten naar Service Excellence Organisatie

• Van beschamende vertoning bij Radar naar een nominatie voor beste Call Center. Transitietraject met 5 afdelingen, 109 teams en 1400 medewerkers, gerealiseerd binnen 1,5 jaar. MindShare is INK Service Excellence kennispartner; ik ben gecertificeerd Service Excellence Assessor.

Strategie implementatie o.b.v. innovatieve marktpositionering

• 80 jaar Unilever loslaten en realiseren van nieuwe identiteit en marktpositionering. Van ‘more than fat alone’ naar ‘Innovative partner vital to food’• Vanuit bedreigde marktpositie naar verbindende schakel in de zorgketen (in 2006 bekroond met INK-award).

Traineeships, MD- en vitaliteitsprogramma’s t.b.v. duurzame inzetbaarheid

• Vanuit pijlers persoonlijke ontwikkeling, bedrijfskundige thema’s en toepassing in strategische projecten. (Essent traineeship was Beste Traineeship van Nederland, in 2008 en 2009) Genmab, biotech company of the year 2013.

Ontwikkeling van vernieuwende en duurzame (regionale) samenwerking

• Transitie van een federatie van patiënten organisaties naar een sterke, autonome patiëntenbeweging • Open innovatie o.b.v. co-creatie en toegevoegde waarde. • Positionering van ‘5 sterren regio NO Brabant’ naar ‘Agrifood Capital of the world’ • Stadsfestival Nu en Straks; open en sociale innovatie over Kwaliteit van Leven samen met publiek, overheid, onderwijs en bedrijfsleven.

Werkwijze en kwaliteiten (uit Linked in recommendations)

DRIJFVEREN: Op basis van je identiteit, overtuigingen, en waarden legt Frans krachten en ontwikkelpunten bloot. Door het (h)erkennen van elkaars individuele sterktes, en door het kijken naar het teamprofiel zijn we een effectiever team geworden. Een bijzondere en energieke ervaring.

DROMEN: Frans gelooft in zelfsturing en faciliteert ontwikkelprocessen van individuen en teams vanuit een sterk zelfbewustzijn. Wat hem een van onze top adviseurs maakt is dat hij op een positieve, respectvolle en menselijke manier onze medewerkers helpt om inzicht te krijgen in hun situatie, de spanningen weet te duiden en energie bij de medewerkers vrij maakt om verandering in te zetten.

DENKEN: Zijn aanpak om tot probleemverkenning te komen over de mens in zijn werksituatie, past zeer goed bij onze wetenschappelijke medewerkers en wordt met enthousiasme gebruikt en geaccepteerd. Hij koppelt praktijk en theorie moeiteloos aan elkaar. Frans is vervolgens in staat om via zijn scherpe benadering die meetmethodes in te zetten om werkelijke problematiek te benoemen. Hij kan goed luisteren en vragen stellen. Frans beschikt over een enorm netwerk en instrumentarium die ingezet worden als de situatie dat vraagt.

DURVEN Frans is een enthousiaste motivator, die snel in staat is een omgeving te creëren waarbij je meer uit jezelf en elkaar weet te halen. Reflectie, bewustwording en ontwikkelpotentieel zijn belangrijke speerpunten. Zijn wijze van werken creëert energie en (zelf)vertrouwen.

DOEN: Zijn aanpak resulteerde in teams die ver boven het gemiddelde scoorden op gebied van motivatie, invloed en samenwerking. Dit zowel op het gebied van medewerker- en klanttevredenheid als ook op bereikte financiële resultaten. Hij heeft een team door een moeilijke periode heen geholpen met als resultaat dat ze nu weer op het juiste pad zijn, vol energie, en zonder hem verder kunnen.

Opleidingen

 • VWO John F. Kennedy Atheneum Dongen (1976);
 • Doctoraal eigentijdse geschiedenis, 1e graads onderwijsbevoegdheid geschiedenis Rijksuniversiteit Utrecht (1982;
 • Post-doctoraal sociaal-culturele wetenschappen, 1e graads onderwijsbevoegdheid maatschappijleer Universiteit van Tilburg (1983)
 • In company commerciële en managementtrainingen BSO / Origin
 • Project- en verandermanagement (ISES International)
 • Gecertificeerd consultant Management Drives, RealDrives, Macrolook, SAY en PiCompany HR-instrumenten voor in-, door- en uitstroom en de jaarlijkse performance en development cyclus
 • Train-the-trainer coaching en team-building Performance Conslutants UK
 • NLP Practioners / -coachingsopleiding Instituut voor Ecclectische Psychologie
 • Masterclass Solution focussed coaching
 • Mediation Opleiding The Lime Tree
 • NOBCO (Nederlandse Orde voor Beroepscoaches) – registratie
 • PK2 – co-trainingen de Kortste Klap naar Leiderschap en Transformatie & Zelfactualisatie.
 • McKinsey in company train – the – trainer opleiding “Invloedstijlen” en “Feedback-cultuur” i.o.v. Tata Steel (2016)
 • INK certified Service Excellence Assessor (2017)

Loopbaanoverzicht

2001-heden             Zelfstandig ondernemer vanuit Trommelen & Co bv

Sinds 2001 ontwikkel en faciliteer ik in co-makership met trouwe klanten en netwerkpartners maatwerk in-company GROEI van binnenuit transitie programma’s in het kader van o.m. post merger transitie, visie & strategie implementatie, Management Development en professionalisering. Kenmerken: invoering van performance en competentiemanagement en integratie van persoonlijke, professionele en bedrijfskundige ontwikkeling en strategische toepassing in de dagelijkse praktijk. Autoriteit in het meten en duiden van de onderstroom in en rondom organisatie met drijfveren-instrumenten als Management Drives, RealDrives (leidinggevenden) Macrolook (medewerkersbetrokkenheid en teamcultuur) en SAY (Stakeholders Attitude Yardstick), een competentietaal op 4 ontwikkelingsniveaus en HR-instrumenten in het kader van in-, door- en uitstroom en de jaarlijkse performance en development cyclus. Resultaten: Langdurige, trouwe klantrelaties, een multidisciplinair netwerk, strategische partnerships, awards en nominaties met het Enexis, Management Traineeship, het Essent Management Traineeship, het AllSTARs-programma, de Genmab MD-programma’s en het ZIGGO Customer Relations HPO-programma.

Eind 2016 heb ik MindShare, multiplier for marketshare opgericht. Vanuit een bewezen herhaal- en schaalbare service portfolio voor Klant Contact Centra ontwikkelen we met alle betrokkenen een congruente emotionele verbinding tussen klanten (in- en externe) medewerkers, leveranciers, management en aandeelhouders. Samen transformeren we het Klant Contact Center tot Engagement Center o.b.v. passie, plezier, profijt en excellente werk- en ontwikkelprestaties. MindShare is een maatschap van Frans Trommelen, Edward Lind en André Vermaat, die sinds 2010 intensief samenwerken t.b.v. klanten als Ziggo, Tele2, Enexis en de Bijenkorf . MindShare werkt in associatie met VANAD Group, Hatchfund bv, Underlined, Valuedriven Company en With bv. MindShare is INK kennispartner en assessor op het gebied van Service Excellence.

1998-2001    Manager consultancy en key account management, PiCompany Acquisitie, key account management en consultancy services Resultaten: Ontwikkeling van de herhaal- en schaalbare service portfolio, gewonnen Europese aanbesteding en reeks ‘Coachen op gedrag en resultaat’ i.o.v. Ministerie van Justitie, maatwerk competentiemodel op 4 ontwikkelingsniveaus i.o.v. Essent

1989-1998    Consultant, service practice manager en directielid Origin Consulting Projectleiding, consultancy, commercieel manager BSO / Instruction Technology; Service practice manager Origin Human Performance Competence Center en directielid serviceline Origin Consulting. Resultaten: Groei van 4 – 35 medewerkers (BSO/IT) en van 15-55 medewerkers (Origin HPcc) ontwikkeling een schaal- & herhaalbare serviceportfolio met ‘de mens als maat voor veranderingen’ met als speerpunt ERP-implementaties bij internationale Fortune 500 accounts.

1982-1989   Hoofddocent Hogeschool Arnhem-Nijmegen, afd. PABO Hoofddocent mens- en maatschappijonderwijs – PABO Groenewoud; Projectmedewerker – Schooladviesdienst Nijmegen; Secretaris Bestuur m.b.t. fusie tot Pabo Groenewoud; Projectmedewerker Periodieke Peiling Onderwijs Niveau – Cito; Coördinator – Regionaal Overleg Primair Onderwijs Zuidelijk Gelderland; Consultant Computer Based Training – Courseware Midden-Nederland. Resultaten: Nieuw PABO curriculum Mens- en Maatschappij Onderwijs, publicatie over thematisch-cursorisch onderwijs; geslaagde omscholing tot courseware ontwikkelaar en consultant Computer Ondersteund Opleiden .

Publicaties

 • Thematisch-cursorisch onderwijs, waarom, wat & hoe – uitgave Schooladviesdienst Nijmegen e.o. (1984)
 • How to use the balanced scorecard to drive your performance, ISPI Conference Book (1997)
 • Ministerie van Justitie maatwerk competentiemodel en de reeks “Coachen op gedrag en resultaat” voor alle Justitieonderdelen (1998).
 • Professionals & professionele ontwikkeling, hoofdstuk over Action Learning als succesvolle aanpak voor de coaching en begeleiding van jonge professionals (2003 – Academic Services)
 • “We must act now” – dvd-productie van een dialoog met Joseph Jaworski i.s.m. Ger Jonkergouw (2006).
 • Faciliteren zonder omwegen (2013) hoofdstuk “Het team ging als team opereren”

Projectoverzicht

ENEXIS (1999 – heden)

 • Maatwerk team- en organisatieontwikkelingsprogramma vestiging Drenthe ( mei – oktober 2016). In het kader van de Enexis Strategie, de energietransitie en duurzame inzetbaarheid van een vergrijzend personeelsbestand heb ik in opdracht van vestigingsmanager in co-creatie met managers, teamleiders en 240 professionals een gemeenschappelijke missie, visie en strategie voor de vestiging in Drenthe uitgewerkt, welke heeft geresulteerd in een kanteling van de organisatie en ontwikkeling van het zelfsturend vermogen op individueel, team en organisatieniveau. T.a.v. de duurzame inzetbaarheid heb ik een 0-meting uitgevoerd m.b.v. RealDrives en de Welzijnsmonitor en op die manier de veroorzakende en in stand houdende factoren van de onderstroom in kaar gebracht en bespreekbaar gemaakt. Klik hier voor de projectreferentie met de interactieve poster van de boven- en onderwaterwereld en een beschrijving van het co-creatieproces met alle stakeholders.
 • Ontwerp, in 2015 bekroond als beste van de Benelux. Vaste trainer-coach in inmiddels 15 leergangen; actief als trainer-coach voor elke lichting met een training drijfveren; individuele coaching o.b.v. drijfveren assessment en 360 graden omgeving enquête en de training ‘sturen op loopbaan’ gericht op het ontwikkelen van een elevator pitch bij de afronding van het Enexis Management Traineeship
 • Maatwerk Visie & Strategie-programma voor alle managers en teamleiders binnen de afdeling Klantrelaties.
 • Maatwerk team- en organisatieontwikkelingsprogramma Grootverbruik 2.0. Klik hier voor een video-impressie van de sail-experience met het MT Grootverbruik

Individuele performance en loopbaan coaching, Klik hier voor interviews met Han Slootweg, Else Veldman en Gert ter Avest

ISALA ACADEMIE Zwolle (2015 – heden) Op initiatief van voormalig Ziggo – opdrachtgever Hans Gellekink, manager finance & control, ben ik gastdocent van Isala Academie t.a.v. leiderschapsontwikkeling voor individuele professionals en zelfsturende teams. De Isala Academie heeft in dit kader gekozen voor de implementatie RealDrives en RealDrives Care & Cure in haar verschillende programma’s.

Gemeente s’-Hertogenbosch – afdeling Concernstrategie (2015 – 2016)In het kader van de op 30 september 2015 door het college vastgestelde beleidsnotitie “Dienstbaar en van betekenis” faciliteer ik het team van Concernstrategie bij de ontwikkeling van hun eigen missie-visie & strategie en het daaruit voortvloeiende veranderprogramma en benodigde personeelsformatie.

Ministerie van Verkeer en Infrastructuur – Rijkswaterstaat (2015 – 2016) Maatwerk in company programma voor de Afdeling Installatie en Bediening. In het kader van het bruggen en sluizenprogramma is missie, visie, strategie en implementatieplan ontwikkeld om de uitvoeringsfase van de lopende en nieuw op te starten projecten op het gebied van Natte Kunstwerken schaal- & herhaalbaar te maken o.b.v. standaardisatie en regie. Speciale aandacht in dit kader was het ontwikkelen van ‘High Value & High Trust’ samenwerkings- en partnershiprelaties met externe partijen.

Brabant Alucast International (2016)  Coaching van het Management Team en het HR Team.

WEBHELP Nederland (2014 – 2016) O.b.v. co-creatie met Theo van de Wouw en Danielle Morf is binnen hun business units het high performing team- en organisatie- ontwikkelprogramma WoW (Webhelp Way of Working) ontworpen en geïmplementeerd. De gemeenschappelijke visie op korte en lange termijn is vertaald in een nieuw inrichtings- en besturingsconcept o.b.v. primaire en ondersteunende processen, rolprofielen met resultaatdoelstellingen, key performance indicatoren en competenties.

SEGMENT & Partners (2013 – 2016) Vanuit Segment en Partners, een netwerkorganisatie van vakinhoudelijke en veranderkundige zelfstandige professionals, verzorg ik open en maatwerk in-company programma’s voor gemeentelijke overheden en regionale samenwerkingsverbanden. Workshops ‘Persoonlijk Strategie en ontwikkelplan’ en’ Regie op triple helix samenwerking’ via open inschrijving en maatwerk in company (Südwest Fryslan, de fusiegemeentes Bussum-Naarden-Muiden en Horst aan de Maas.)

5 STERREN REGIO Noordoost Brabant (2013) In door mij ontworpen en gefaciliteerde werkconferenties heeft het multidisciplinair programmateam van de 5 sterren regio Noordoost Brabant o.l.v. Anja van Hout een transitie gerealiseerd “van WEI-land naar WIJ-land” en daarmee het fundament gelegd voor de Agrifood Capital of the world. Klik hier voor de projectreferentie.

ZIGGO Customer Relations HPO – programma (2009 – 2011) Van 2009-2011 als HPO-programmamanager verantwoordelijk voor het transformatieproces binnen Ziggo Customer Relations (5 afdelingen, 1400 FTE in 109 zelfsturende teams en de strategische partnership relatie met externe service providers). In dat kader is er een omslag gerealiseerd van een beschamende Radar-uitzending (2009) naar een nominatie voor de Nederlandse Contact Center Award (2011). De GROEI van binnenuit filosofie is geïntegreerd met reeds lopende LEAN- en six sigma-projecten. Resultaten: Klant- en medewerkerstevredenheid zijn substantieel toegenomen en het ziekteverzuim is gedaald. Een aansprekend bewijs voor het toegenomen betrokkenheid en vertrouwen is dat binnen Customer Relations in vergelijking met andere Ziggo afdelingen meer medewerkers na de succesvolle beursgang in april 2012 hebben gekozen voor een bonus in aandelen i.p.v. geld. Klik hier voor de projectreferentie, en video impressies van managers en de call center agents uit Eindhoven.

The Factor E (2015 – 2016) Maatwerk in company programma met het Management Team en het Design Team, parallel aan de strategische herpositionering van The Factor E. Klik hier voor de projectreferentie

VIVIUM ZORGGROEP – Verpleeghuis de Dennen (2015) Coaching van de interim teamleider en implementatie van drie zelfsturende teams in de PG woongroepen van Verpleeghuis de Dennen.

GENMAB (2007-heden)

 • MD-programma’s in 2008 en 2012 i.s.m. de Business School Nederland. Klik hier voor de projectreferentie
 • Implementatie zelfsturende teams
 • Genmab is in 2013 uitgeroepen tot Best Biotech Company of the year
 • Individuele performance en loopbaan coaching

ZZG GROEP Nijmegen (2013 – 2014) I.o.v. medisch-directeur Ine Cox werkconferenties ontworpen en gefaciliteerd voor vier regioteams in het kader van de transitie van de van intra- naar extramurale ouderenzorg. In co-creatie met het team Specialisten Ouderen Geneeskunde in het ZZG Herstelhotel de inrichting en besturing van de multidisciplinaire werkprocessen en zelfsturende teams binnen de verschillende afdelingen opgezet.

TATA Steel (2013 – 2014) In het TATA steel corporate safety programma trainer-coach voor “Felt Leadership” en “omgaan met veranderingen”.

LEVENMETKANKER (2014-2015) In het kader van de transitie van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) naar de Levenmetkanker-beweging ben ik vanuit de directie verantwoordelijk geweest voor en leiding gegeven aan het co-creatie / -transitieproces met aangesloten kanker patiëntenorganisaties, vrijwilligers, bureaumedewerkers, directie, bestuur en KWF. Concrete resultaten: een nieuwe subsidieregeling, stakeholdersanalyse o.b.v. een SAY-meting, omkering van de strategische beleidscyclus m.b.v. de Raden Verbinden & Positioneren, Belangenbehartiging, Grip op Leven en Shared Services en een beleidsnotitie met 7 strategische prioriteiten voor de komende meerjarenbeleidscyclus.

FONTYS Academy for Creative Industries (2014) In co-creatie met Bram Cuijpers, programmamanager en Pieter Bon, directeur Fontys ACI heb ik een bijdrage geleverd aan het Vitaliteitsplein en het Werkplein van het eerste Nu en Straks Stadsfestival over kwaliteit van leven in Tilburg rondom centrale thema’s werk, gezondheid, wonen & leefomgeving, eten & drinken, sport & bewegen en uiterlijk & identiteit.

Gemeente LELYSTAD (2012 – 2013)Leiderschapsconferentie over ‘het nieuwe leidinggeven’ en intervisiebijeenkomsten met afdelingsteams.

ENECO (2012) Maatwerk ontwikkeltraject “Elke service is in!” voor het management van Eneco Front Office.

NUON / VATTENFALL (2012) Op initiatief van Roel Hinz, oud deelnemer aan het Essent Career Development Programma, heb ik een maatwerk in company traject ontworpen en gefaciliteerd voor het internationale managementteam van de business unit Thermal Projects.

ALK ABELLO (2012) Maatwerk in company programma met het eerst het directie team na de komst van de nieuwe directeur en vervolgens de teams van de marketing & sales manager en de R&D-manager .

BARTHOLOMEUS GASTHUIS Utrecht (2009 – 2010) Teamontwikkelproces voor het nieuwe managementteam o.l.v. de nieuwe bestuurder Willy van Egdom (voormalig STAR RvB lid) gefaciliteerd resulterend in de Bartholomeus-kernwaarden & normen, uitgewerkt in een gedragscode voor leidinggevenden en zorgprofessionals.

RABOBANK NEDERLAND (2002 – 2010)

 • Rabobank Leadership Development Program: 2 leergangen met ruim 100 directeuren een 2-tal ‘learning families’ en coaching individuele deelnemers.
 • Maatwerk in-company programma t.a.v. leiderschaps- en organisatieontwikkeling Rabobank Bommelerwaard-noord
 • Individuele en teamcoachings- en loopbaanbegeleidingstrajecten.
 • Maatwerk in-company programma voor directie, management en teamleiders ontworpen en gefaciliteerd t.a.v. leiderschap, organisatie- en teamontwikkeling in het kader van het fusieproces Made, Oosterhout en Raamsdonksveer tot Rabobank Amerstreek.
 • Rabobank Corporate Accounts: maatwerk in-company programma voor directie, management en teamcoach voor de directie en het team van regiodirecteuren van Rabobank Nederland.

SIME DARBY UNIMILLS (2004 – 2006) Integraal organisatieontwikkelings- c.q. transformatieprogramma van “Unimills, more than fat alone” naar “Unimills, innovative partner vital to food”. Mijn focus lag op organisatie inrichting,besturing, strategisch personeelsbeleid en leiderschapsontwikkeling op strategisch, tactisch en operationeel niveau en de invoering van performance en competentie management. Klik hier voor de projectreferentie.

STAR – Stichting Trombosedienst & Artsenlaboratorium Rijnmond (2001 – 2004) In het kader van een strategie verandering van “de goedkoopste leverancier van uitslagen” naar “de verbindende schakel in de zorgketen” was ik verantwoordelijk voor het onderdeel ‘Personeel en Leiderschap’ van het AllSTARs-programma. Daarin zijn het Rollenhuis STAR ontworpen,  FWG functiewaardering toegepast, een bij de nieuwe strategie passend  HR-beleid opgesteld, performance en competentie management geïmplementeerd en de performance en development jaarcyclus o.b.v. Picompany’s Time for Talent ingevoerd. STAR is in 2006 voor het AllSTARs-programma bekroond met de Nederlandse INK-award. Klik hier voor de projectreferentie

AVANS HOGESCHOOL (2003 – 2014)

 • Faculteit Management, Economie & Recht; maatwerk in-company programma ontworpen en gefaciliteerd gericht op de invoering duaal, competentiegericht onderwijsconcept en competentiemanagement voor docenten en ondersteunend personeel.
 • Faculteit Techniek & Natuur: maatwerk in-company programma ontworpen en gefaciliteerd in het kader van missie-, visie- en strategie ontwikkeling en de daaruit voortvloeiende veranderaanpak.
 • Individuele coaching trajecten.

KENNEDY VAN DER LAAN advocaten Amsterdam (2001-2003)In opdracht van het dagelijks bestuur van de maatschap (26 advocaten); als interim HR Manager het maatwerk in-company programma “The next step” vorm gegeven In dat kader performance en competentiemanagement ontworpen en binnen alle zelfsturende juridische secties geïmplementeerd, het HR-beleid en processen voor in-, door- en uitstroom geprofessionaliseerd en alle leidinggevenden getraind in de jaarlijkse plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken. Het Dagelijks Bestuur en alle sectie coördinatoren getraind en gecoacht bij het opstellen van hun jaarplan en de bijbehorende Balanced Scorecard. Klik hier voor de projectreferentie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN (2001) Maatwerk in company programma ontworpen en gefaciliteerd gericht op het verhogen van de kwaliteit van consulair financieel administratief personeel (totaal 450 medewerkers). Klik hier voor de projectreferentie

MINISTERIE VAN JUSTITIE (1998 – 2001) Vanuit PiCompany heb ik samen met collega’s het Justitie maatwerk competentiemodel ontwikkeld en via de reeks “Coachen op gedrag en resultaat” toegesneden op alle Justitieonderdelen.

Referenties

Hans Gellekink, Director Ziggo Billing & Collecting

Met Frans heb ik de afgelopen jaren veel mogen samenwerken, in de rol als persoonlijke coach, facilitator in allerlei team-ontwikkeltrajecten en als belangrijke mede veranderaar in een HPO traject bij Ziggo.

Frans heeft in een aantal gemeenschappelijke trajecten echt het verschil gemaakt! Vaak ondersteund met instrumenten (RealDrives, Macrolook). Samen werken, dialoog en verbondenheid creëren zijn hem echt toevertrouwd.”

Tjalling Pater Manager RAK Grootverbruik / Manager Reporting & QA B2B at Enexis

“In 2012 heeft Frans ons managementteam gecoacht.
Door het herkennen van elkaars individuele sterktes, en door het kijken naar het teamprofiel zijn we een effectiever team geworden. De coaching sessies heb ik als zeer prettig ervaren, met zowel grote persoonlijke als team groei tot gevolg. “

Anouk Rasenberg, Manager Essent Management Development

Frans has a phenomenal talent for observing people’s behaviour as individuals and in groups and to see what is happening below the surface of that behaviour in terms of relationships and personal being. If you want to develop yourself or your colleagues I can highly recommend Frans as an excellent coach and program manager.”

Theo van de Wouw, Business Unit Director Webhelp Nederland

“Frans heeft me geholpen diverse teams verder te ontwikkelen, binnen een inkoop en logistieke omgeving (20-25 fte) als ook binnen een klantenservice omgeving (circa 250 fte). Zijn aanpak resulteerde in teams die ver boven het gemiddelde scoorden op gebied van motivatie, invloed en samenwerking. Dit zowel op het gebied van medewerker- en klanttevredenheid als ook op bereikte financiële resultaten (winstgevendheid).”

Hans Versnel, Hatchfund

“Frans Trommelen is iemand die niet alleen liefde voor mensen heeft, maar ook voor zijn vak. Hij is één van die mensen die oprecht geniet van de ontwikkeling van mensen en teams, maar ook een vakman die voor zijn werk hoge professionele maatstaven aanlegt”.

Antal van der Heide, Manager B&C Partners & Fraude Management at Ziggo

“In de jaren dat ik Frans nu ken, zie ik in hem een inspirerende coach die het team/de persoon helpt om zich continue te verbeteren naar een steeds hoger niveau. Hij kan goed verbanden leggen en de theorie op een eenvoudige wijze uitleggen naar persoon/praktijk voorbeelden.

Ine Cox, medisch directeur ZZG zorggroep

“ Frans kan heel goed luisteren en de juiste vragen stellen. Hij wekt snel vertrouwen, is heel integer. Geeft mensen zelfinzicht. Is gericht op het individu en op de groep (team). Hij heeft een team door een moeilijke periode heen geholpen met als resultaat dat ze nu weer op het juiste pad zijn, vol energie, en zonder hem verder kunnen.”

Olivier Steenaert, manager Essent Management Traineeship

“Frans is committed to the management traineeship of Essent for several years. He is one of the co-producers of this successful traineeship (best management traineeship 2008 & 2009). His ability to level with trainees and to create a safe environment within minutes is unique. He is a professional architect, trainer-coach with a excellent track record.

Onderstaande opdrachtgevers verstrekken u graag telefonisch informatie:

 1. Anja van Hout, programma manager afdeling Concernstrategie gemeente s’Hertogenbosch: 06 51 55 12 23
 2. Hans Gellekink, manager Finance & Control Isala Ziekenhuis Zwolle: 06 51 61 89 66
 3. Gert ter Avest, vestigingsmanager Enexis Drenthe: 06 21 80 26 56
 4. Danielle Morf (06 51 27 20 08) en Theo van de Wouw (06 53 83 18 32), Business Unit directeuren binnen Webhelp Nederland
 5. Sandra Hellwig, HR-manager Genmab: 06 20 24 80 29
 6. Anemone Bögels, directeur Patiëntenbeweging Levenmetkanker: 06 53 17 25 35
 7. Willy van Egdom, directeur – bestuurder Bartholomeus Gasthuis: 06 21 57 40 40
 8. Ine Cox, medisch directeur ZZG groep: 06 46 14 98 44