De naam Impannatori komt uit het Italiaanse textieldistrict rondom Prato. Sinds de 15e eeuw vervullen Impannatori de rol van ketenregisseur om de fraaiste stoffen samen te stellen. Oorspronkelijk voor de adel en tegenwoordig voor de haute couture. Impannatori koppelen duizenden vakmensen in stoffen, garens, knopen, pailetten, borduursels etc. In telkens wisselende verbanden wordt het gewenste maatwerk op het hoogste niveau gerealiseerd.

Onze moderne Impannatori variant koppelt kenniswerkers om de vraagstukken in het informatietijdperk op te lossen. Vakmensen met uitgebreide advieservaring op het gebied van organisatie, bedrijfskunde, ICT, communicatie, Human Talent, commercie en recht.

Impannatori delen de visie dat nieuwe bedrijfsmodellen noodzakelijk zijn om antwoorden te vinden voor de uitdagingen van de 21e eeuw. De combinatie van menselijke kennis, techniek, de rekenkracht van computers, de communicatiemogelijkheden van het internet en de permanente notie van onze omgeving via sensoren legt de basis voor een nieuwe stap in de menselijke evolutie. Een potentie die versneld tot wasdom gebracht wordt wanneer mensen gefaciliteerd worden  kansen te ontdekken, hun talenten te ontplooien en  creativiteit de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen.

Impannatori is een open netwerk waar individuen en bedrijven opereren die zichzelf in de frontlinie van de transitie naar het informatietijdperk plaatsen. Bij de vaststelling van de gemeenschappelijke normen en waarden worden de ontwerpregels van social enterprises gevolgd. In Tilburg is een centrale ontmoetingsplaats voor inspiratie, co-creatie en coördinatie. Verder treffen Impannatori en aangesloten kenniswerkers elkaar op netwerken werkplekken verspreid over het land om voertuigkilometers te besparen. Bindende elementen zijn kennisontwikkeling, ondernemen, kwaliteit, en passie voor vakmanschap en adviseren. Wij demonstreren onze kwaliteit niet door certificaten maar door een onvoorwaardelijk commitment voor het resultaat van onze opdrachtgevers.

De communicatie en de coördinatie van alle activiteiten wordt uitgevoerd door Trommelen & Co en Minase.

 

Groei van binnenuit