Met de onderstroom meten bedoelen we het in kaart brengen van de rijke binnenwereld. Wat drijft een individu, een team, een organisatie en daaraan gelieerde stakeholders ten diepste. Waar is men in essentie op uit? Op welke trede van de commitmentladder staat men?

 “Ons gedrag is het gevolg van de confrontatie tussen onze drijfveren en de perceptie van onze omgeving.”

 

Om op individueel, team en organisatieniveau de onderstroom te meten passen we al ruim 10 jaar met veel succes de theorieën van Maslow, Graves en Cornelis toe met behulp van krachtige drijfveren instrumenten RealDrives, Macrolook en Say.  Deze 2e generatie drijfveren instrumenten combineren deze theorieën tot een mensmodel, waarbij ons gedrag het gevolg is van de confrontatie tussen onze drijfveren en onze omgeving. Mensen kunnen zich erg goed aan hun omgeving aanpassen, en doen wat zij denken dat passend en effectief is in de situatie waarin zij verkeren.

RealDrives

Met behulp van RealDrives brengen we op eenvoudige wijze in kaart wat iemands voorkeuren zijn, hoe iemand zijn omgeving waarneemt en hoe het gedrag daarop wordt aangepast. RealDrives is uitermate effectief gebleken bij oa persoonlijke reflectie, het opereren als team, leiding geven, het motiveren van mensen en groepen, cultuur verandering, het opleiden van mensen, begrijpelijk communiceren, elkaar de ruimte geven en het opsporen van mogelijke oorzaken waarom iets niet wil lukken. RealDrives logica wordt ook buiten de werksituatie toegepast om bijvoorbeeld de klik tussen klant en product te vergroten of om de betrokkenheid van stakeholders in een project te monitoren en te verbeteren.

RealDrives werkt met zes kleuren om de drijfveren die worden onderscheiden, weer te geven.

  • wat zie je?
  • wat doe je?
  • wat wil je?
De grote kracht van de kleurcode is dat hij een taal creëert, die niet alleen persoonlijke trekken, maar ook waarnemingen & gedrag kan kenschetsen. Iemand kan dus sterk Blauwe drijfveren hebben, zijn omgeving als enorm Oranje waarnemen, en zich wat Rood gedragen. Wie de kleurcodes kent, begrijpt het direct.

Macrolook

Macrolook is het dashboard-instrument dat inzicht verschaft in de gevoelens die leven binnen de organisatie. Per groep, team of organisatorische eenheid verschaft het een beeld van hoe men de omgeving ervaart (“weerbeeld”) en de actuele betrokkenheid (“teamfocus”). Het geeft antwoord op de vraag waarom de ene groep negatief re-actief gedrag vertoont, terwijl de andere groep juist positief en pro-actief handelt en bereid is the extra mile te gaan. Met behulp van Macrolook brengen we in beeld hoe de individuele kwaliteiten van mensen als vanzelf leiden tot de huidige performance van het team en de organisatie. En hoe de organisatie bouwt aan waarde en reputatie. Met Macrolook kan een snapshot worden genomen van de huidige situatie in uw organisatie, maar het model maakt het ook mogelijk te voorspellen wat er zal gebeuren als er niet wordt ingegrepen. Wanneer haken medewerkers nu af? Voor het afhaken van teams bestaan heel verschillende redenen, maar altijd is er sprake van een omstandigheid die zich zo slecht met de drijfveren van een team verhoudt, dat men energie verliest. In die omstandigheid van afhaken geraakt men in een ‘negatieve stand’ en niets doen op termijn verdere (weers)verslechtering.

SAY

Programma’s en projecten lopen zelden vast door een gebrek aan rationaliteit. Meestal zitten ze goed in elkaar en de meeste programma- of projectmanagers zijn prima in staat zaken goed te organiseren en de techniek te beheersen. Programma’s en projecten lopen veel vaker uit de rails doordat mensen verschillend zijn en verschillend naar dingen kijken. Mensen gedragen zich vaak positief, ze doen wat ze kunnen om dingen een stapje verder te helpen! Ze doen dat echter wel vanuit hun eigen oriëntatie en wanneer die verschillende oriëntaties niet op elkaar aansluiten ontstaat snel onbegrip, miscommunicatie, desoriëntatie en een “hakken in het zand” of “kont tegen de krib” houding.

SAY is een effectief instrument dat de sociale complexiteit van programma’s en projecten inzichtelijk en hanteerbaar maakt. Met makkelijk leesbare uitslagen, die tot logische conclusies leiden. SAY vertelt  niet alleen wat de stakeholders van een programma of project vinden, maar bovendien biedt SAY inzicht in de cultuur en prioriteiten van stakeholders, zodat er inzicht in staat in wat nodig is om ze aan boord te houden.

Welzijnsmonitor

De welzijnsmonitor  is een web based applicatie waarmee het welbevinden op individueel, team en organisatieniveau kan worden gemeten en gediagnosticeerd. In een (team)coachingstrajecten worden oefeningen en interventies geselecteerd om het verschil tussen duaal en congruent waarnemen, denken, voelen en doen te  (h)erkennen, beleven en ontwikkelen. Coachees komen hierdoor vaker in FLOW; voelen zich daardoor energiek, geïnspireerd en presteren daardoor als van-zelf optimaal.

De welzijnsmonitor is een bijzonder krachtig instrument om individuele en collectieve sentimenten in beeld te brengen. Het levert adequate stuurinformatie op voor optimalisatie van zowel individuele ontwikkeling als communicatie tussen mensen en groepen mensen. De makers van het instrument, Paul Kortman en Peter Kemperman, hebben zich gerealiseerd  dat gevoel uitgedrukt kan worden in waardenbeleving. We gebruiken niet voor niets dezelfde woorden voor waarden en gevoelens. De waarde rust; ik voel rust. De waarde vertrouwen; ik voel vertrouwen. Ieder mens geeft zelf betekenis aan die waarden en gevoelens. Dit varieert van laag naar zeer hoogwaardig, afhankelijk van iemands persoonlijke ontwikkeling. Alle communicatie problemen vinden hier hun oorsprong, zowel innerlijke- als interpersoonlijke communicatie.