Wij staan voor een integrale en gelijktijdige aanpak van ontwikkelingen op individueel, team‐ en organisatieniveau, waarbij het transformatieproces  en de ‘ normale’ prestatie monitoring en ‐bijsturingsprocessen (scorecards etc.) binnen het bedrijf samen met de (nieuwe) leer‐ en ontwikkelprocessen tot een samenhangend geheel worden gebracht.

Een integrale benadering betekent niet dat alles tegelijkertijd op de schop wordt genomen, wél dat de relevante geledingen (directie, management, HR en medewerkers) bij de opzet en inrichting van een nieuw samenspel worden betrokken als partners in het transformatieproces. Dit vereist een integrale regie bij het proces van co‐creatie. Dat betekent o.i. niet dat het totale transformatietraject daardoor langer wordt. Het vooronderstelt een vorm van ‘inclusief’ denken bij de sleutelspelers en de bereidheid om op zoek te gaan naar een dialoogvorm die past bij de business, het bedrijf en het stadium van ontwikkeling van medewerkers en organisatie.